Karmická Zátěž a její PROJEVY. . .


 

KARMICKÁ ZÁTĚŽ

 

JAK - SE MŮŽE KARMICKÁ ZATĚŽ PROJEVIT ve Vašem ŽIVOTĚ?

 

Např. Tím, že:

 

  1) Narodíte se do - velmi těžkých rodinných podmínek . . .

 • bez lásky,

 • bez psychické opory,

 

  2) Procházíte fází

 • traumatů,

 • fyzického týrání a ubližování,

 • psychického teroru nebo krutého zacházení v dětském věku, v období, kdy duše je nejvíce zranitelná a nemůže se bránit . . .
   

 

  3) Doprovázejí Vás od mala na cestě životem opakující se . . .

 • zranění,

 • nehody, 

 • špatný zdravotní stav (dlouhodobé, chronické nemoci).

 • závažná onemocnění, která se s postupem času stávají ohrožující na životě.

 

 4) Rodinná neštěstí, která neuvěřitelným způsobem přitahují . . .

 • neočekávané situace 

 • a náhlá úmrtí více členů rodiny.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Karmická zátěž se může také projevit v podobě
 


 

 • Vrozeného postižení,

 • handicapy,

 • jakákoli extrémní odlišnost jedince,

 • silné závislosti,

 • hluboké fóbie,

 • sklony k sebevraždám a opakovaným sebepoškozováním,

 • extrémní násilné sklony a páchání trestních činů,

 • touha po moci a manipulaci,

 • hluboká nenávist ke svým nejbližším a téměř veškeré agresivní emoce i skutky vůči druhému...

 • předčasné úmrtí v mladém věku.

 

 

  5) Může to být rovněž opakující se smůla

 • na životní partnery (problematické osobní vztahy)

 • neplodnost,

 • ztráta hmotného majetku,

 • existenční problémy (dluhy, chudoba, bída)

 • opakující se nezdary v zaměstnání.

 • Nešťastné události (velká rizika NEHOD)
   

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

. . .  a další negativní vlivy - to vše může být "PŘÍČINOU" - Vaší nepříznivé "Karmy" a jejích negativních karmických vlivů a dopadů na Váš osud. Proti těmto skrytým, negativním vlivům - je člověk téměř bezmocný, a jeho život je pak díky těmto vlivům - šňůrou nekonečných problémů a začarovaného kruhu v jakékoliv oblasti . . .

 

Těchto negativních aspektů je celá řada, až nás z toho mrazí, ale proces zrození a bytí každého jedince je nutný pro vývoj a duchovní růst jeho Duše a drahocenné zkušenosti, které získává během svého pozemského života, využije v dalších možnostech příchodu na svět. Potřebujeme pochopit princip dobra a toho se ve svém životě držet . . .
 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 

PARTNER DUŠE 

Spřízněné DUŠE