Černá MAGIE

Za černou magii lze považovat každou magickou praxi, která má za cíl škodit pomocí "zlých duchů" a duchovního působení zla - s úmyslem poškodit a ublížit druhým. Smutnou realitou je, že ten, kdo své srdce otevírá zlu, sám jím je zasažen...

 

Černá magie - je taková, kterou obracíme proti druhým, jejímž záměrem je ovlivňování cizí vůle, druhým úmyslně uškodit, poškozovat je, ničit či je přimět, aby udělali něco, co by za normálních okolností nikdy neudělali! Využívá se vždy k boji a věštění. Při praktikování černé magie je třeba velikého nadání a přestože má mnoho učedníků, tak se jen jeden ze sta učedníků stane mistrem. Černý mág je člověk, který využívá a zneužívá svých magických sil a energií » pouze ke svým sobeckým účelům, bez jakéhokoli ohledu na své okolí » s cílem využít kohokoli a cokoli, co mu jen trošku pomůže dosáhnout svého cíle. Takovýto člověk se vždy upíše ďáblovi a po své smrti mu musí sloužit. Jeho duše po smrti trpí a je téměr nemožné, aby se jěště někdy inkarnovala. 


Černá magie je velice vzácná a  její uživatel přináší veliké oběti, často i od sebe. Patří sem různá kouzla a rituály, které slouží k ovlivnění, ohrožení, zranění osoby a jde především o kletby, prokletí, uhranutí, uřknutí, zaříkávání, woodoo apod. Jejím symbolem je obrácený pentagram (viz. obrázek-kniha), který v sobě zadržuje špatnou energii. Je dost využívám satanistickými kulty.

 

 

  Není divu, že je pro některé velice lákavá a svůdná, jelikož pramení z nejtemnější části naší lidské duše. Takovým typickým a nejčastějším černomagickým aktem je tzv. očarování, jehož cílem je obvykle poškozování, ničení druhých lidí a jejich majetku, jejich ovlivňování, podřizování se, ziskuchtivost, poživačnost /zejména sexuální/. Černou magií se dá dosáhnout naplnění pomsty pramenící z křivdy a nespravedlnosti, aniž by jste se zapletli do konfliktu se zákonem hmotného světa ve kterém žijeme. Podle postupu, intenzity vložené energie a úsilí ublížit, ať už chtěně či nechtěně, se  stupňuje od lehčích (uhranutí) až po těžší (woodoo či očarování).
 


 

  S černou magií je lepší si nezahrávat! Je velmi nebezpečná, proto byste ji neměli raději vůbec pokoušet, jelikož zlo Černé magie bylo vždy spojováno s ďáblem!!! Ač se to nezdá, i zde platí zákon karmy. Jedním a tím nejdůležitějším který by měl každý mít na paměti je zákon "akce a reakce". Nikdo by se neměl divit, že pokud vyvolá nějakou energii, bude mu tato energie vrácena a v dostatečné míře posílena, ať již bude záporná nebo kladná. Obecně totiž v magii platí pravidlo, že energii, kterou vyšlete, ta se Vám následně v čase nejméně trojnásobně vrátí zpět!


 

Konstruktivní černá magie - je taková, když na někoho sešlete kletbu. dáte mu něco, co nechce.

 

Destruktivní černá magie - je taková, když někomu pomocí magie vezmete něco, co chce mít a čeho by se za normálních okolností nevzdal.


 

Různé tváře černé magie
 

 Rituály černé magie jsou nejúčinnější, když se tomu, kdo je provádí, povede nějakým způsobem přímo spojit s člověkem, kterému chce uškodit. Tím své kouzlo lépe zacílí a to pak může účinněji fungovat. Nejrozšířenějším způsobem, jak to udělat, je získat něco, co vám jako oběti patří nebo patřilo, něco, kde se ukrývá vaše energie. K tomuto účelu se často používají například vlasy, nehty nebo osobní věci, účinně lze použít také fotografii či nápis se jménem dotyčného. Proto pozor, co kde za sebou zanecháváte a kdo k tomu bude mít přístup!
 

Jiným způsobem, jak se k oběti přiblížit, je opačný postup - čaroděj vám nic nevezme, ale něco u vás zanechá. Jestliže se ve vašem okolí, například v bytě, na zahradě nebo na pracovním stole v zaměstnání objevil podezřelý předmět a nemůžete za nic na světě zjistit, kdo ho tam položil, měli byste zbystřit pozornost! Pokud se navíc poslední dobou cítíte sklesle nebo jste nemocní, pak neváhejte a zbavte se toho - hodit do koše nestačí, musí to jít co nejdřív ven z domu! Způsobem, jak vás proklet, mohou být i anonymní dopisy nebo telefonáty. Dopisy vyhazujte, telefon neberte a pro jistotu u sebe noste ochranný talisman nabitý pozitivní energií.
 


 

Aby to však nebylo tak snadné, velké množství kleteb vzniá, aniž by byly zcela záměrné. Jejich původce podvědomě přeje oběti něco špatného, a přestože ve skutečnosti nic neudělá, již svými myšlenkami a slovy vytváří kolem postiženého spoustu negativní energie. To je také jeden z důvodu, proč musí neoblíbení lidé v životě vynaložit o tolik víc sil, aby se prosadili! V případě napadení prostřednictvím černé magie doporučuji klientům použít kompetentní a profesionální pomoc bílého mága, protože takovéto věci jsou velice závažné.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NABÍZÍM » ODSTRANĚNÍ » ČERNÉ MAGIE. Někteří lidé jsou postiženi rituály černé magie, které vykonali sami – třeba i v minulých životech – nebo je vykonal někdo jiný, aby jim ublížil. 

 

Diagnostikou kletby zjistím, jak černá magie ovládá postiženého člověka a toto působení zastavím!
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!