KARMA

 

 Události, které se vyskytují v osudu člověka, předurčuje KARMA a jeho vlastní volba. Karma je určitý nevyřešený dluh z minulosti, je to vlastně zákon příčin a následků - vysvětlující lidský osud. Karma má velký vliv na naše existenční štěstí, zdraví, na to, jak se nám bude dařit, na naší finanční situaci a celý směr a kvalitu našeho života. Karma zesílením překážek a problémů člověka donutí, aby zapracoval na tom, kde se toho potřebuje nejvíce naučit z pohledu svého ega.

 

Karma je zákon Vesmírné spravedlnosti, jenž řídí náš osud. Je to síla, která určuje běh našich událostí i zkoušek, a kterou si vytváříme my sami svými činy a rozhodnutími. Proto se naše duše vrací na zem, aby se očistila, aby splatila svůj karmický dluh z minulého života. To naše karma rozhoduje o tom, do jakého těla, rodiny a podmínek se člověk narodí, i co zásadního jej v životě potká, jakými osudovými zkouškami bude procházet. Špatná karma vždycky projevuje jako nějaký trest a může se projevit například i v podobě vrozených nemocí. Za všechno špatné, čím se člověk proviní, jednoho dne zaplatí. V tomto životě nebo v příštím. Proto naše karma do velké míry řídí náš osud !

Existuje větší nebezpečí, než popírat existenci karmy? Existuje - je to přesvědčení, že to, co se děje, si člověk zaslouží, že za každou chybu musí platit, a že jenom strach z trestu ho přinutí nepáchat zlo. Moderní vědy o výchově a moderní psychologie nalezly jednoznačné důvody, proč jsou lidé agresivní, necitelní a všeobecně negativní. Nedostalo se jim lásky a podpory v tu dobu, kdy ji potřebovali stejně jako jídlo, pití a vzduch. Do 3 let věku dítěte (některé autority říkají do 5 let) se zapisují do podvědomí všechny události a s nimi spojené pocity a slouží jako referenční. Takhle to má být, tak je to správně - by bylo napsáno na složce, kdyby podvědomí složky mělo. Nikdo z lidí si nepamatuje, co se tehdy stalo, přesto se tím každý člověk ve svém životě řídí. Když jsme řešili své životy, přišli jsme na to, že každý problém se nachází zároveň v úrovni fyzické, psychické a energetické. Pokud není řešen a vyřešen současně na všech úrovních, vždycky se znovu vrátí.

 Jsem přesvědčená, že můžeme svým přístupem mnohé změnit, ovšem jsou věci, které jsou dané osudem a ty možné měnit není. Jedná se o naše nezpracovaná témata z minulých životů. Celý vesmír je jedna nepřetržitá činnost, řízená neměnným zákonem spravedlnosti. Co je z pohledu karmy nejhorší? Přát špatné druhému! Touto negativní energií totiž sami vytvoříte program destrukce svého osudu. Jediné, co v takovém případě lze změnit, je naše uvažování a náš postoj vůči takovým událostem. Karmické problémy jsou problémy chápání příčiny a následku. A i takové situace pomáhají odhalit exaktní vědy jakou jsou karmalogie, karmická kabala či astrologie, numerologie.

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 

Karmický ÚKOL . . .

Karmický DLUH . . .