Karmická zátěž

Co je to karma

Karma je přírodní zákon a je to řetěz příčin a následků. Co zaseju, to sklidím. Proto si každý z nás svou karmu vytváří sám svým jednáním i myšlením. To znamená, že když člověk kolem sebe šíří  pohodu a klid, tak se mu tyto energie vrací zpět. Pokud šíří zlobu, vrací se mu zloba. Člověk si vytváří svou karmu v tomto životě, ale duše si přenáší také karmu z minulých životů. To znamená, že každý musí prožít to, co způsobil v minulém životě proto, aby pochopil následky svých činů. Duše si své minulé životy pamatuje, ale člověk má k těmto vzpomínkám uzavřený přístup, proto může cítit působení karmy jako nespravedlnost. Já zjišťuji, co se má člověk naučit a proč, případně čím se provinil a proč na něj karma působí.

 

Karmická zátěž se v našem životě projevuje řadou různých obtíží a opakováním se podobných zkušeností, jež se opakují v průběhu mnoha let. Může se jednat o jednorázovou záležitost, ale také o stále se opakující chyby. Projevuje se v podobě různě těžkých obtíží, které nás v průběhu života potkávají. Může jít například o častá zranění nebo nehody, opakující se těžkosti v partnerských vztazích, potíže v zaměstnání, ztrátu zaměstnání, nemoci a z toho vyvíjející se chronická onemocnění, rozpadnutí vztahů či manželství, ztrátu majetku, domova apod. Obsahem naší karmické zátěže jsou všechny nevyřešené a nepochopené situace z minulosti.

 

Vždy jde o zablokovanou energii ve formě strachu a potlačených emocí, kterou můžeme označit znaménkem minus, na našem energetickém účtu představuje "karmický dluh", který je třeba splatit. Všichni zúčastnění jsou k sobě až do okamžiku vyrovnání přitahováni "karmickými pouty".
 


 

Karmickou zátěž si přineseme částečně ze svého minulého života, částečně ji zdědíme po svých rodičích . . . . . a pokud neznáme souvislosti vesmírných zákonů, tak si další část karmických zátěží vytvoříme vlastním postojem v průběhu současného života. Karma je vlastně karmický dluh, spojení příčiny a následku, před kterým nikam neutečeme, nosíme je totiž v sobě, každý ten svůj. Potřebujeme pochopit princip dobra a toho se ve svém životě držet. Karmická zátěž, která je nám dána minulými životy /jako karmický trest/, je tou, kde si to má člověk projít sám a něco pochopit, nelze do ní moc zasahovat a lze jí jenom zmírnit /její dopady na náš život/. Tuto karmu lze odčinit tím, že člověk pochopí, kde dělá chybu, napraví ji a neopakuje chyby z minulosti, neubližuje, koná dobro, pomáhá druhým, duchovně se vzdělává, má pokoru. Karma se nám čistí právě při osudových zvratech. A pouze pochopením toho, co se děje – můžeme změnit a zmírnit dopady karmy na náš OSUD...

Nepříznivá karma vzniká i tehdy, když odmítáme, co jsme si do života naplánovali - karmický životní úkol. Karmická zátěž nám přináší blokace a zpomalení, problémy, velké potíže, vnitřní rozporuplnost, neklid, citové problémy, nesnadné prosazení se. Záleží také na našem jménu, příjmení a na datu narození, jelikož to vše tvoří náš celek.

 

Špatná karma je někdy jako prudký náraz, který nás zpomalí a donutí nás více dávat pozor na naší životní cestě. Přiměje nás zpomalit a dávat pozor. Někdy je jako zatarasená cesta – nutí nás se vrátit a najít jiný způsob, jak se dostat tam, kde chceme být, nebo si dokonce svůj cíl znovu rozmyslet. Tam, kde jsme v minulosti měli zavřené oči nebo srdce, nás karma žádá, abychom se otevřeli novým příležitostem. „Když odbouráte příčiny karmy - můžete se osvobodit“ Naše psychika a karma jsou vnitřně propojeny, a pokud nevyřešíme otázky své psychiky a emocí, které nás  přimějí jednat stejně jako dříve: tak si znovu vytvoříme, a ještě znásobíme karmickou zátěž.
 


 

Moderní vědy jakou jsou Karmalogie, karmická Kabala nebo k. Astrologie nás dovedou k ujasnění těchto souvislostí, objasní příčiny dění kolem nás, i v nás samotných či v našem okolí, a navrhne řešení ve způsobu a čase (co a kdy udělat a neudělat, s čím počkat), která nás může přivézt k vnitřnímu souladu a harmonii soužití s okolím.

 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 

 


 

PROJEVY KARMICKÉ ZÁTĚŽE:

Více zde...

 

Karmický dluh . . .

Projevy karmické zátěže . . .