» Karmické vztahy . . .

Karma působí i na naše vztahy. Lidi, kteří jsou vám blízcí, nejspíš znáte již ze svým minulých životů, dlouhá staletí, kdy někdejší matka může být dnes třeba vaší sestrou, dnešní šéf mohl být v minulosti klidně vaší manželkou, a váš milenec je třeba někdejším válečným nepřítelem! Lidé, kteří si na sebe jednou vytvoří vazbu, ať už pozitivní, nebo negativní, se spolu setkávají i několik životů, dokud si svůj vztah nevyřeší.
 

Ve vesmíru totiž náhody neexistují, proto nemůže být náhodné ani setkání s naším stávajícím partnerem. 

Některé svazky jsou karmické, jiné nikoli. Jsou vztahy, které léčí, a stejně tak naopak vztahy, které ničí. Každý vztah je příležitost k učení. Lidé, které potkáváme jsou naším zrcadlem, odráží naše vlastní chyby a nedostatky, pomáhají nám najít to, co bychom měli vědomě zlepšit. Tito lidé k nám jsou přitahováni vždy v ten správný čas a v době, kdy se zrovna potřebujeme od toho druhého něco naučit. Žádný vztah totiž nevzniká bez důležité příčiny. Proto je velmi důležité pochopit, že to, co vyzařujeme, to i přitahujeme. Stejně tak je i důležité brát v potaz to, co máme dáno ve svém osudu z pohledu naší karmy, protože i toto velmi ovlivňuje to, jaké lidi si do života budeme osudově přitahovat. Karmické vztahy jsou důležité pro tento náš současný život a bývají provázeny velmi intenzivními pocity. Většina z nás sní o dokonalém partnerovi. Přitom dokonalost neexistuje. Existuje jenom rovnováha a ta je podstatná. Pokud sami nejsme v rovnováze (náš život není v rovnováze), nemůžeme si zákonitě ani přitáhnout do svého života vyrovnaného partnera. Naše karma se totiž s partnerem, ale i se všemi ostatními vzájemně ovlivňuje. A každý, s kým přijdeme během našeho života do kontaktu, s kým žijeme, s kým se stýkáme nám ovlivňuje naší karmu. Dokonce i člověk, kterého potkáme jedinkrát v životě a více již nikdy, nám naši karmu ovlivnil. Vždy nás také dostihne to, co jsme kdysi způsobili jiným. Tak funguje přírodní zákon "příčiny a následku", neboli "karma" v praxi. Ten, kdo si není vědom těchto duchovních zákonů a věří, že když mu něco prošlo, že to jentak zmízí a zapomene se na to, si kupí v průběhu několika svých životů karmické dluhy. Ve svých životech by jsme se tedy neměli vyhýbat ničemu.

Karmické vztahy, do kterých v tomto životě vstupujeme, bývají často obnovením vazeb z minulosti. Je to náročná varianta vztahu. Důvodem nynějšího setkání je napravení starých chyb, dluhů nebo křivd mezi partnery. Partneři mají společnou bolest, táhnou je k sobě často bolestivé, nedořešené situace z minulých životů. Tito lidé se setkávají v tomto životě proto, že v minulosti mezi sebou něco nevyřešili, neuzavřeli, mají mezi sebou určitý karmický problém, závazek, dluh vůči sobě, který si potřebují v tomto životě dořešit a společně odžít. Karmické vztahy bývají pro partnery velmi náročnou zkouškou. Někdo se z nich ponaučí hned, někomu se vrací opakovaně. 

 

Karmické vztahy bolí, jsou často zničující, spalující, plné silných emocí, nevyřčených slov, zármutku a utrpení, bojů, kalkulace, manipulace, rivality, ponížení, rozdání se pro druhého atd. a jejich ukončování je náročné a velmi bolestivé. Jsou to nezdravé vztahy, nebezpečné nám i druhým, jsou provázány pouty minulosti, nefunguje zde zdravý rozum, ale pouze srdce a emoce. Někdo jich má za sebou méně, někdo více. Co je to skutečná láska ? Spousta lidí si zaměňuje lásku s touhou a vášní. Pokud cokoliv ve vztahu bolí, není to láska. Láska je především svoboda, není to svazování druhého. Partner si ale naší svobody a důvěry musí vážit, nesmí ji zneužít. Pokud se tak stane, vztah je velmi silně narušen a mnohdy se rozpadá. Z takového vztahu je lepší se osvobodit. Láska dokáže i to, že partnera miluji, ale nemusím s ním žít a dám mu svobodu, když cítím, že s ním nejsem šťastná nebo ho neumím šťastného udělat. Láska je především to, co chce ten druhý, ne to, co chci já. Můj partner tady není od toho, aby uspokojoval moje osobní požadavky. Láska je přijetí reality takové, jaká je, je to hluboké přijetí partnera se vším jaký je, co dělá, a máme jej rády i s těmi jeho negativními vlastnostmi a nedostatky.

 


 

Proto ani žádný vztah není náhodný. Každý Vám přináší něco nového, co se máte naučit, anebo zpracovat. A proto NE každý vztah je láskyplný a může nám způsobovat nemalé problémy v životě. Mnoho našich dnešních zkušeností jsou důsledkem voleb, které jsme učinili v minulosti. Každá duše je zde z nějakého důvodu, má něco pochopit, něco se naučit. A kdo nás učí? Ti ostatní, se kterými se setkáváme. Člověk je nepřetržitě vychováván v rámci rodiny. V manželstvích z lásky partneři obvykle idealizují protichůdné hodnoty, čímž se vzájemně neustále vychovávají. To je jedna z hlavních příčin rodinných konfliktů. Také děti obvykle idealizují hodnoty, jež jsou v rozporu s hodnotami jejich rodičů. Tak probíhá jejich vzájemná výchova a rozklad idealizovaných hodnot. Dalším příznakem toho, že se podrobujete karmické výchově, je neúspěch a zmaření všech vašich pracovních plánů. Vyžaduje změnu postojů k plánům a jiným idealizovaným hodnotám a pak ve vaší situaci nastane obrat.

 

Naše osobnost se formuje přes mezilidské vztahy, ty nás zkušenostmi učí měnit přístup k okolí, mění nám myšlení. A protože chceme být štastni, stále štěstí hledáme a myslíme si, že ho nalezneme v podobě nalezení svého druhého já - partnera. Všechno co se učíme, a nejvíce se můžeme naučit právě prostřednictvím našeho karmického partnera.

 

Proto se novu setkáváme s lidmi a situacemi, které jsme vytvořili a zažíváme události, které jsme svým jednáním uvedli do pohybu. Lidé jsou k sobě přitahováni vždy v ten správný čas a v době, kdy se zrovna potřebují od toho druhého něco naučit, žádný vztah totiž nevzniká bez důležité příčiny. Jinými slovy, přivoláme k sobě osobu, kterou potřebujeme v daném období našeho života, kdy jsme připraveni pochopit určité věci. Jeden z partnerů je karmický učitel a druhý karmický žák. Staré přísloví říká: ,,Když je žák připraven, učitel se dostaví.‘‘ Velmi dobře to vystihuje, proč a jak vznikají karmické vztahy. Takto k sobě přitahované duše mají silnou touhu často velice bolestné předchozí situace vyřešit.  Je to jen příležitost k našemu duchovnímu rozvoji. S těmito partnery máme pouze něco dořešit z minulosti, něčemu se naučit, něco pochopit, odpustit si a jít dále. Žít v těchto vztazích není nejklidnější cesta, takovýto vztah potřebuje čas na propojení a harmonizaci. Opravdový konec je ten, až když dojdou oba k usmíření a jejich štěstí v životě již nebude závislé na tom druhém.
 

 

SYNDROM SPOUTANOSTI

 

Mnoho z Vás se už určitě setkalo s tím, že vztah dvou lidí, který začal šťastně a dobrovolně z obou stran, se časem dostal do bodu, kdy se jeden partner stal pasivním a totálně na tom druhém závislým. Pasivní partner si často není vědom ztráty vlastní identity, ani toho, že žije do větší či menší míry – pod vlivem někoho jiného a nakonec není naprosto schopenvymanit se z moci toho druhého. Tento stav bývá označován jako „syndrom spoutanosti”.
 

 Při setkání s těmito dušemi z minulosti můžeme zažívat silné emoce - lásku, radost, strach, averzi, nebo silnou intenzivní sexuální přitažlivost (i jednostranná) nebo bolest na srdci. Takovéto pocity mohou být nejen velmi intenzivní, až neovladatelné, ale mohou přinést do našeho života také mnoho zmatku a citových nepokojů. Vztahy, které vás přivádějí k šílenství skrze vztek a frustraci, pocházejí z minulého života. Toto jsou lidé, kteří se vám skutečně dostávají pod kůži a nekonečně vás rozčilují. Často máte tyto karmické vztahy s lidmi ve své nejbližší rodině.

 

Pokud máte pocit, že se Vám partnerství nedaří, anebo, že se partner chová způsobem, který postrádá rozumné a pochopitelné důvody – je možné, že se jedná o vztah z minulých životů, kde jste oba pod karmickým zatížením.

 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!