Karma RODOVÁ

 

KARMA a PROKLETÍ, či KARMICKÁ ZÁTĚŽ ?

» ve vaší rodové linii (vašem rodu a rodiny)

 

 Osudy v rodinách se opakují do té doby, dokud my sami vlastní vůlí a snahou pochopit příčiny těchto skutků nezměníme vlastním přičiněním svůj postoj, chování, hodnoty, záměry a nepřetransformujeme nahromaděnou negativní energii konkrétního problému v citlivou harmonickou chápající vnitřní energii, aby se tím vynulovala jejich nesprávná emoce a my mohli poopravit a pozměnit sled událostí táhnoucí se po generace. Co neučinili naší předkové, nyní leží na našich bedrech a pokud to nezměníme ani my v průběhu svého života, tak tu veškerou emočně nezpracovanou zátěž karmických programů elegantně předáme našim dětem a ony zase našim vnoučatům, a pak se nemůžeme divit, že rodové těžké osudy se dokola opakují, pokud se v rodině nenajde někdo, kdoby vlastním úsilím přerušil tok těchto nelehkých údělů.

 

V ujasnění těchto souvislostí nám právě hodně pomůže karmická numerologie nebo karmická kabala, objasní nám, co případně děláme chybným způsobem a proti vlastní přirozenosti, z které rodové linie jsme podědili jednotlivé schopnosti a neduhy, jak nás mohou ovlivnit určité rysy charakteru, jaké máme rodové inklinace k určitým onemocněním a na co bychom měli být více opatrní, jakým směrem se ubírat pro dobro své a zdárné kroky vlastní rodiny.
 


 

Duše dítěte přebírá v okamžiku početí celý energetický, duševní a lidský potenciál svých rodičů. Po narození naše mysl prochází branou zapomnění, vše z minulosti zapomeneme a pravdu v nás zná jenom naše Duše. Prvních pár let po narození jsme s Duší ve velmi těsném spojení, ale protože nás nikdo neučí, jak si toto spojení udržet, s postupem času se čím dál víc odpojujeme od své vnitřní moudrosti a vedení, přebíráme vzorce a modely chování z okolního prostředí, naši osobnost tlumí zkreslené hodnoty společnosti, ve které žijeme a jsou od nás požadované i systémy přesvědčení, které nám nejsou vlastní. Je to smutný úděl v současné civilizaci, ale jen my sami to můžeme změnit vlastní vůlí a postupně se očisťovat od karmických břemen naší Duše, abychom dalším generacím předávali co nejmenší díl té nevědomé a nechtěné negativní zátěže, protože i ony také chtějí mít možnost žít bez větších obtíží.