VESMÍRNÝ ZÁKON KARMY

 

  Jde o jeden z přírodních, vesmírných a duchovních zákonů, je neoddělitelnou součástí indické filosofie a to nejen v hinduismu, ale i džinismu, sikhismu a buddhismu.


Člověku je dána svobodná vůle, která mu umožňuje volit mezi dobrem a zlem. Jakýkoli vědomý čin, nebo myšlenka, které jsou vyslány a podle toho, v jakém úmyslu jsou poslány - se nám také dřív nebo později vrátí. Když se chováme v souladu s dharmou, mají pozitivní síly převahu a výsledkem jsou pocity štěstí v srdci a uspokojení mysli. Růst negativních myšlenek má za následek utrpení, zatímco růst pozitivních myšlemek má za následek štěstí. Také zákon karmy říká, že vše, co nyní prožíváme, je výsledkem našich minulých životů, včetně toho současného... a proto si vše (karmu pocházející z minulých životů) musíme odžít, abychom pochopily a vyrovnaly dluhy z minulých životů. Vždy existuje vyšší záměr, i když ho popíráme. Osud má daleko větší logiku, než si myslíme, neříká nám nic přímo, ale pokud nechceme pochopit, naznačuje nám to stále silnějšími symboly. Karma je to, co jsme v minulosti utvořili a nyní se nám to vrací. Netýká se to pouze tohoto života, ale i životů minulých. K tomu, abychom si nadělali špatnou karmu stačí, pokud jsme se nechovali tak, jak jsme měli. Karma není žádný trest, ale pouze zajišťuje vyrovnání energií. Nesplnili jsme náš karmický úkol, který se nyní promítá do současné inkarnace. Vytvořili jsme tím takzvaný karmický dluh, který vyžaduje vyrovnání.
 

 

Karma funguje následovně:

 Každý čin, každé slovo a myšlenka ať už pozitivní či negativní – zanechává otisky v naší mysli. Protože způsob prožívání našeho života je do určité míry také určován obsahem naší mysli, negativní otisky nevyhnutelně vedou k budoucímu utrpení. Jinak řečeno, pokud se v podvědomí každého z nás hromadí negativní energie, nutí nás to pak opakovat stejné chyby. Naše činy a události v tomto životě » utvářejí jeho podobu osudu v budoucím životě, a úroveň duchovní zkušenosti  určuje charakter karmických lekcí. Karma je přírodní zákon o příčině a následku, zahrnuje činy, slova i myšlenky. Když tedy pochopíme, že naše myšlenky, slova a činy v přítomnosti zasévají semínka našich budoucích zážitků, a když si uvědomíme, že můžeme ve velké míře přispět k pozitivní změně a tím zmírnit následky dalších událostí, které by mohly nastat nebo nás překvapit, případně vytvářet uzavřený kruh dění, budeme mít moc měnit náš život...

Budeme-li tedy pochopení karmy používat správným způsobem, přinese nám to určitou svobodu. V každé situaci tak máme svobodu rozhodnutí o své budoucnosti. Pokud se však nerozhodneme, že budeme pracovat se svou myslí, nebudeme nad ní mít vůbec žádnou kontrolu a budeme prostě jen obětí svých vlastních myšlenek a činů. Je důležité si uvědomit, že člověk na světě není proto, aby trpěl, ale aby pochopil - přičinu svého utrpení.
 

Někdy se následek dostaví několik chvil poté, co byla vytvořena příčina. Tedy - pokud někomu ublížíme nebo někdo ublíží nám (fyzicky, mentálně, emočně, duchovně). Když někomu ublížíme, pak později někdo ublíží nám. Co uděláme jiným, to se stane dříve či později nám. Zákon karmy zkrátka zní: „Co zaseješ, to sklidíš.“
 

 

Tehdy můžeme jasně pozorovat, jak jsou myšlenka a účinek vzájemně spojeny . . .

Stejně jako když hodíme do jezera kámen a pozorujeme, jak se voda zčeří . . .

Jindy se však účinky dostavují roky poté, co byla příčina vytvořena, a tehdy je obtížnější vysledovat mezi nimi nějaký vztah . . .

A přece po každém ročním období následuje další . .

Po jaru vždy přichází léto . . .

Pravá noha vždy následuje levou . . .

Člověk nemůže nikdy někam směřovat, aniž by odněkud vyšel . . .

 

Každý den vyrůstá z předchozího, stejně jako dnešek je zárodkem zítřka . . .


Každá myšlenka vyrůstá z myšlenky, která jí předcházela, stejně jako každý život je dalším letokruhem stromu věčného života . . .

 

Takový je zákon karmy.

 

 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!