- Karmické čištění (minulé životy)

Čištění  může probíhat za pomoci vědomých pozitivních činů nebo kladných vlastností, kterými jsou:

- Milosrdenství

- Soucit

- Dobročinnost

- Nezištné služby ušlechtilým cílům

- Dobromyslnost, vřelost, optimismus

 

Může to být očištění i pomocí očistného rituálu nebo léčitele, tyto očisty však zpravidla mívají pouze krátkodobý účinek...
 

Další možností očisty je plnění karmického úkolu. Pokud člověk pracuje s láskou, má upřímnou snahu, něco u sebe změnit, ale karmu ještě potřebuje pro své učení, může mu být karma alespoň zmírněna plněním karmického úkolu (pochopením všech těch hlubších souvislostí) + následně očistným rituálem . . .

 

 

- ČIŠTĚNÍ VZTAHŮ

Často jsou mezi námi a lidmi, kteří nám postupně vstoupují do života » nedořešené úkoly z minulých životů, které si potřebujeme v tomto životě znovu odžít. Žádný vztah není náhodný a každý nám přináší něco nového, co se máme v tom vztahu naučit, anebo zpracovat. A proto NE každý vztah je láskyplný a může nám způsobovat nemalé problémy v životě. Na jakýkoliv vztah (přátelský, milenecký, manželský, pracovní…) má vliv naše minulost /minulé životy/ a také samozřejmě zablokovaná energetická centra. Mnohdy ani nevíme, proč nemůžeme s někým být, anebo proč si s někým vůbec nesedneme, nebo si nerozumíme.

 

Nápravu těchto vztahů máme v rukou jen my sami, a ta spočívá v našem odpuštění. Pokud dokážeme odpustit nejen sami sobě, ale i ostatním, tak se dají naše karmické vztahy na všech úrovních časů a bytí vyčistit. Jde o energetické rozpuštění všech bloků a programů, které nám mohou způsobovat jakékoliv problémy. Ucítíme velkou úlevu i na fyzické úrovni, ale hlavně postupně odezní vztahové napětí mezi námi a čištěnou duší.

 

Velmi důležité je taká nechat si provést karmické čištění » mezi námi a rodiči, kde na nás navíc mají vliv i rodinné programy a bloky, které jsme od nich přebrali. Jelikož jsme to my sami, kdo pak tyto programy nevědomky předává svým dětem a ty pak zase svým. Všichni jsme něčí děti a jsme součástí rodinného systému. I když třeba sami nemáme karmu z minulých životů, karma rodiny, do které jsme se narodili, nás ovlivňuje. A u každého dříve či později přijde čas, kdy ho život nepustí dál, dokud si rodinnou karmu nevyčistí. Tady je velice důležité provádět rodové čištění, aby jsme byli sami sebou. Velice často jsou tyto programy negativní a my se pak chováme ke svým dětem úplně stejně jako naši rodiče. A stačí tak málo, jen to nechat vyčistit z našeho podvědomí.

 

Samozřejmě, že kromě rodičů, kteří na nás mají největší vliv v dětství, nás zatěžují i ostatní karmické vztahy. Hlavně partnerské, kamarádské, pracovní a vztahy mezi vámi a dětmi. Zde je také nesmírně důležité provádět karmické čištění a odblokování. Ale jak už jsem napsala dříve, vše záleží jen na nás, na našem odpuštění, pokoře a ochotě napravit naše dřívější skutky. Máme-li se někdy karmicky očistit, musíme to udělat v tomto světě, protože jiná další možnost už nebude.

 

 

- ČIŠTĚNÍ KARMY DUŠE

Každé čištění je velmi individuální. Pokud klient karmu ještě potřebuje pro své učení a má upřímnou snahu, může mu být zmírněna a tím se zmenší jeho problémy a žije se mu lehčeji. Pak se nám změní náš celý dosavadní život! Karmické vlivy, které nám jsou dány našimi minulými životy - lze pouze zmírnit, a nelze je úplně vyrušit /jak tvrdí např. paní S. Matějíčková na svých web. stránkách/, jelikož se jedná o nedořešené úkoly naší duše z minulých životů, které si sama vybrala /naše duše, před inkarnací/ jako učební proces pro svůj duchovní růst, a proto si určité zkoušky pod vlivem karmy potřebujeme v tomto životě znovu odžít. Naopak karmické vlivy, které nám jsou předány rodiči, partnery lze úplně vyrušit... také je důležité je najít příčinu našich nezdarů, a na tu se pak zaměřit. V mnohých případech lze karmu zmírnit nebo dokonce zrušit působení karmy. Tímto čištěním se klientům zjednoduší život a oni se přestanou setkávat s problémy, které jim karmická zátěž přinášela.

 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!