Numerologie

  

  Existuje spousta metod, jak můžeme každý den aktivně spolupracovat se svým životem . . .
 

Numerologie je jednou z nich. Je to nauka o číslech a je až neuvěřitelné, jak přesně funguje. Všechno kolem nás je o vibracích a energiích, a je důležité vědět něco o tom, jak fungují. Klíčovým prvkem v numerologii jsou čísla, která slouží k hledání souvislostí. Každé číslo vibruje svou vlastní energií, kterou můžeme využít k obohacení svého života, proto v našem životě hrají čísla velmi důležitou roli. Ihned, jakmile se narodíme, je nám přidělena spousta čísel a jejich vibrace nás ovlivňují po celý život. Tato nauka byla používána již před více jak čtyřmi tisíci lety a vedle Astrologie je jednou z nejstarších okultních věd. Pochází z latinského slova numeros = číslo, zabývá se významem čísel, v předpovědích může být velmi přesná a dokazuje, že veškerý život lze znázornit číslem.
 

Každé číslo má pak určitou vibraci a neviditelnou frekvenci, a jeho vibrační síla na nás působí od okamžiku našeho narození. Tyto mocné vibrace pak na nás mají obrovský vliv, ovlivňují nejenom naši povahu a to, jak se chováme, ale i udávají směr, kterým se bude daný člověk ubírat. Energie čísel totiž dokážou velmi ovlivňovat lidské chování a jednání. Pomocí numerologie můžeme lépe pochopit vlastní osobnost, to, jací jsme, jak se můžeme vyvíjet, co bysme měli změnit, a učí nás, že člověk má vždy možnost obrátit běh událostí ve svůj prospěch . . .

 

 

Naše životy jsou ovlivňovány nejenom planetami, ale i čísly. Díky numerologickým propočtům, jsme schopni zjistit, jaké energie nás budou ovlivňovat v následujícím období a tím pádem jsme schopni se vyhnout špatnému rozhodování a chování, možnému nebezpečí, stresu, lze předvídat i zdravotní problémy, finanční potíže, nehody, ztráty a další potenciální problémy. Stejným způsobem je možné předvídat a předpovídat i mnoho pozitivních událostí. Na základě těchto výpočtů jsme schopni stanovit nejlépe vhodnou cestu, jak život s radostí prožít a mít ho ve svých vlastních rukou . . .
 


 

Numerologie prostřednictvím data narození, jména a příjmení navždy zapíše do vesmíru naší povahu, životní dráhu i osud (stejně jako Astrologie, karmalogie, kabala atd). Numerologie je schopna přesně definovat schopnosti a talenty, s kterými jste se narodili. Určí vaše zdroje síly i zdroje konfliktů. Začnete-li se snáze orientovat v sobě, začnete také lépe chápat své okolí . . .

 

 

 Co z ní lze zjistit
 

S Numerologií  lze zjišťovat podrobnosti o:
 

 1. Minulosti, přítomnosti, i budoucnosti. 

 2. Co bude v konkrétních dnech, blízké i vzdálené budoucnosti (směr našeho života)

 3. Dobré a špatné dny (pro důležitá rozhodnutí)

 4. Rozebírat vztahy (co si ve vztahu s partnerem navzájem dáváme nebo bereme)  

 5. Zjišťovat charakter osobnost (naše silné a slabé stránky)

 6. Karmické záležitosti (pomůže najít příčiny nepřízně osudu vůči nám) 

 7. Rozebírat ostatní vztahy (pomůže pochopit chování a jednání Vás i lidí v našem okolí)

 8. Vaší životní dráhu (co bude ovlivňovat život po stránce duchovní, psychické i fyzické)

 

Numerologie, karma, karmická numerologie, čísla, numero

 

V čem může pomoci:

 1. Přinést ponaučení a možnost vyvarovat se stejných chyb do budoucna…

 2. Pochopit jednání lidí Vám blízkých nebo ve Vašem okolí…

 3. Předcházet možným konfliktům, které by mohly nastat…

 4. Při výchově dětí, které vlastnosti je dobré podporovat, které naopak potlačovat…

 5. Dokáže určit pro vás vhodné dny ke konkrétní činnosti (jednání, operace…)

 6. Odhalit vaši skutečnou osobnost a pochopit hlouběji váš život…

 7. Nezanedbatelná je i otázka zdraví, numerologie může upozornit na dispozice k určitým nemocem…

 8. Lze vypočítat devítileté vibrační cykly života, co od nich můžete očekávat a čeho se vyvarovat…

 

Numerologie, karma, karmická numerologie, čísla, numero

 

 Když jsme se narodili,

rodiče nám přiřkli jméno -

- svět nám dal číslo

 

Numerologie jména

 Numerologie

- datum narození