- Karma a Reinkarnace

 

Sestup duše – do těla

"Tak, jako se člověk zbavuje starých obnošených šatů a obléká si nové, stejně tak duše uvězněná v těle /která je nesmrtelná a nezničitelná/ se zbavuje starých těl a vstupuje do nových. Neboť smrt čeká každého, kdo se narodí a narození každého, kdo zemřel."

 

Co je reinkarnace?
 


 

Reinkarnace ve skutečnosti není nic jiného, než-li naše další šance. Ve filosofii i náboženstvích je úzce spojena se zákonem karmy (zákonem příčiny a následku), kde pozitivní, či negativní myšlenky a činy v jednom životě.... přímo ovlivňují podmínky a část událostí života dalšího.

 

Reinkarnace znamená, že se naše duše po smrti vtěluje zpět do těla - pokaždé do jiného - ale duše (případně duch) samotná si zachová svou identitu. Reinkarnace tedy učí, že když člověk zemře, jeho duše unikne z těla a pokračuje v existenci v nějaké formě života - a to buď opět v lidské nebo v nižší či vyšší, než lidské. Je to právě karma, která je příčinou toho, že dochází k reinkarnaci. Takže reinkarnace a karma jdou ruka v ruce. Není možné je navzájem od sebe oddělit. Člověk umírá obtížený vinou a rodí se znovu, aby mu byla dána příležitost se od viny očistit. Právě díky těmto procesům se naše duše během své dlouhé životní cesty vyvíjí a "dospívá", a přes řadu reinkarnací se nakonec stává dokonalou. Takže Důvod k reinkarnaci je vlastně poznání a nová šance k poznání všech možných zážitků, činů, problémů, citů, ale i bolesti . . .


 

A Cílem každé reinkarnace je napravit či zlepšit nebo poznat nové činy a skutky. V okamžiku smrti opouštíme své fyzické tělo a po určité době vstupujeme do těla nového, jež nám je na základě našeho přání a našeho jednání přiděleno. A duše člověka bude přicházet na tento svět tak dlouho, dokud karmický dluh nebude splacen. Boží mlýny melou…

 

Karma je zkrátka životní spravedlnost. To co jsme v minulosti vytvořili, dobré i špatné, vrací se nám ve větší míře zpět. Pokud se nám stane nějaké neštěstí, může to být životní lekce, nebo splacení dluhu za nějakou špatnost v životě minulém – nebo nejlépe obojí dohromady, on nám to ten náš „vesmír“ servíruje věru geniálně a propracovaně. Smyslem je tedy to, abysme si odčinili své špatné skutky. Musíme "očišťovat" svoji karmu. "Dokud je v člověku nenávist, zloba a nespravedlnost – toto tělo nemůže být uzdraveno (myšleno jak tělo, tak události, okolnosti, situace). Další existence je tedy jakýmsi trestem a odplatou za naše špatné jednání v předešlých životech. A záleží jen na nás, kolikrát se budeme muset ještě reinkarnovat. Konečným cílem je "rozplynout se v univerzu"...tedy dosáhnout nirvány. Odpuštění neznamená zrušení karmy. V praxi nás může nedostatek odpuštění zbavovat energie. Odpuštění a vyslání lásky k druhému člověku už při vzniku problému je jeden ze způsobů, jak zabránit vzniku karmy. Je to princip „placení za pochodu“. Díky našim chybám jdeme pomalu, přes mnohá vtělení, ale přesto stále jdeme. A v každém vtělení jsme Bohu blíže. Hlídejme si tedy své reakce na okolí a změňme tento negativní přístup v pozitivní.

 

Co se děje z hlediska reinkarnace s osobou, která spáchá sebevraždu?

Nejdříve si položme otázku, v jakém stavu vědomí se nachází sebevrah. Většinou je to deprese, které propadl poté, co ho postihla například nějaké velká ztráta. To ovšem znamená, že i nové okolnosti, do kterých se po své smrti dostane, budou velice neblahé, neboť ty se řídí vědomím v okamžiku smrti.

Z filosofického pohledu se sebevražda rovná pokusu o útěk před vlastní karmou. Avšak své karmě nemůžeme uniknout, a to ani prostřednictvím smrti. Vědomé odmítnutí fyzického těla nic neřeší. Naopak, fyzické tělo umírá, avšak karma zůstává břemenem sebevraždy. Kdo tedy vědomě odmítne své tělo, prozatím žádné nové nezíská. Všechny úzkosti a frustrace si vezme sebou a po přechodnou dobu tento stav nedokáže opustit. Karma a Darma jsou součástí náboženství hinduismu a především budhismu. Jsou úzce propojeny s reinkarnací. Je to taková ,,cesta", která vede k Nekonečnu/ Dokonalému/ Bohu. Tahle cesta může trvat celé stovky životů nebo také jeden, to záleží čistě na člověku. Tahle cesta je rovná a přímá, ale většina lidí se ,,potácí" z jedné strany na druhou a neustále z téhle cesty vybočuje. A abychom z cesty úplně neodbočili, je tu Karma. Karma je ,,energie", která nás vrací zpátky na cestu (Dharmu). A to většinou dosti tvrdou lekcí. Případně nás vrátí dřív, než by to zašlo do extrému a nebo nás před něčím chrání. Karma se stará o to, abychom se pořád drželi na správné cestě. Putování duše (podle učení o reinkarnaci) není smrt to, co nazýváme koncem, ale pouze přechodem.
 

Karma a minulé životy

Život po životě