DUCHOVNÍ VZTAHY (Vztahy léčivé)

 

 Duchovní vztahy » jsou vztahy léčivé. Je třeba též zmínit, že fyzická přitažlivost není vždy způsobena karmickými lekcemi – nebo emocionální či duchovní přitažlivostí. Někdy prostě někoho potkáme, protože je součástí našeho osobního životního  plánu, protože s ním máte být. Je přirozené, že vyšší síly působí tak, abychom hned z počátku nerozeznali, zda osoba, s níž nám je krásně, se kterou  rezonujeme na mnoha úrovních, spadá do kategorie karmických partnerů, či je příjemnou součástí naší cesty. Charakteristikou léčivých vztahů je, že partneři se vzájemně respektují takoví, jací jsou, bez toho aniž by se snažili měnit jeden druhého.


V léčivém vztahu se partneři navzájem podporují, respektují se takoví, jací jsou, nesnaží se druhého měnit. Těší se ze vzájemné společnosti, ale necítí se neklidně, zoufale či osaměle, když není druhá osoba nablízku. V takovém druhu vztahu nabízíte milovanému pochopení, podporu a povzbuzení, bez toho aniž byste se pokoušeli řešit jeho problémy. V takovém vztahu je svoboda a klid. Samozřejmě mohou existovat čas od času nějaká nedorozumění, ale emoce, které vyvolají, mají krátké trvání.Není v nich místo pro ego a pro touhu vlastnit, je tady vzájemný obdiv, úcta, respekt, uznání, soucit, empatie, láska a důvěra, jeden druhému přejí to nejlepší. Tito partneři jdou ruku v ruce duchovním rozvojem a posouvají se společně dále. V přítomnosti jeden s druhým zažívají mnoho radosti, pocitů štěstí, ale necítí se špatně nebo zoufalí a opuštění, když ten druhý není nablízku. V takovém vztahu nabízíme druhému podporu, pochopení a povzbuzení, pokud se jemu samotnému nedaří. Takového partnera neopouštíme v krizových situacích - naopak - snažíme se mu co nejvíce pomoci. Chceme pro něj to, co chce pro sebe on sám. Pomáháme mu s tím co nejvíce. Neřešíme však za něj všechny jeho problémy. I v tomto vztahu čas od času mohou vznikat nedorozumění a emoce, ale ta jsou krátkého trvání. Oba partneři jsou ochotni odpustit, je mezi nimi spojení srdcem, zranění tím druhým, pokud k němu dojde, se jich nedotýká na hluboké úrovni. Tito partneři jsou emočně nezávislí - na pocitech uznání či spokojenosti. Ani jeden nevyplňuje prázdnotu ve svém životě tím druhým, ale přidávají tomu druhému něco nového. Každý člověk, který bude naplněný láskou k sobě samému, může v tomto životě prožívat láskyplný vztah s druhou osobou.

 

V léčivých vztazích se mohou potkávat partneři z jednoho i více minulých životů. Ale nikdy zde není karmická zátěž. Duchovní vztahy jsou založeny na vzájemném porozumění a důvěře, kdy oba partneři již dosáhli určité úrovně. I v minulých životech spolu tito partneři žili spokojeně a štastně. Mohli spolu žít jako partneři, nebo jako rodič a dítě. Mají mezi sebou nezničitelné pouto z minulých inkarnací.