- Co je to Karma ?

Karma je přírodní zákon o příčině a následku, zahrnuje naše slova, myšlenky i činy. Někdo si jí vykládá jako jako čin, konání, jednání. Definici známe pod pojmem „Jak zaseješ, tak taky sklidíš.“ Tento zákon je nejčastěji zmiňován v buddhistickém a hinduistickém učení v souvislosti s minulými a budoucími životy. Je to vlastně dluh, břemeno z našich minulých životů, je to spojení příčin a následků, v morální oblasti. Karmické dluhy jsou to, co poutá duši k pozemskému životu a nutí ji znovu a znovu přicházet na tento svět tak dlouho, dokud karmický dluh nebude splacen, protože ja se říká "Boží mlýny melou pomalu, ale jistě." Aby karma skončila, musíme zaplatit za staré dluhy a nesmí vzniknout nové. Karma je buď „pozitivní“ (dharma) nebo „negativní“ (karma).

Před inkarnací  na zem si každá duše a vyšší řád » stanovuje karmické úkoly » zkoušky, tresty, zátěže,  čas, kdy a jak a s kým budeme karmu prožívat, pykat, splácet dluhy. Osud,  neboli vyšší moc nám dá k tomu do vínku osudové situace a zlomy v přesně dopředu daný čas a místo.  Svou knihu života dopisujeme sami svými skutky a vytváříme budoucnost a  tvoříme svou karmu. Proto tedy ovlivňuje naše chování a postoje i osud. Pokud jste ochotni  přijmout  zodpovědnost a chcete změnit situaci, chcete jít správnou cestou duchovní i světskou, pak  měníte kvalitu svého života, potažmo svých potomků a dalších blízkých lidí.

Osud si však do velké míry tvoříme i my sami na základě našich prožitků, zkušeností a rozhodnutí. V životě totiž nedochází  k náhlým změnám, ani  k náhodám. Vše má svůj důvod  i  svoji příčinu. Vždy existuje spojitost mezi tím, co bylo a tím, co následuje. Pořád totiž existuje vůle, rozum a moudrost, kterými lze mnohé ovlivnit a zvrátit. Karmu začneme vnímat v momentě, když pocítíme bolest fyzickou nebo psychickou. Ta psychická otevírá rány v duši, které se zahojí, ale můžou se znovu kdykoli otevřít. Vnímat a pochopit karmu nám umožňuje duchovní život. Jeho hodnoty jsou věčné a mají svá pravidla. Stejně tak každá naše myšlenka, každý cit a každý skutek vychází - z minulosti a má vliv na budoucnost. Dokud je tato minulost a budoucnost pro nás neznámá, díváme sena život jako na hádanku, netušíc, že jsme si ho vytvořili sami. Cesta utrpení se dá spíše pokládat za cestu poznání. Tato cesta je součástí karmy, ale neosvobozuje od ní. Nejde tedy o cestu, ale o poznání a praktické uplatnění tohoto poznání v životě . . .

 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 

Karmický úkol

Karmický DLUH