Karma a karmický DLUH

Karmické dluhy jsou to, co poutá naši duši k pozemskému životu a nutí ji znovu a znovu přicházet na tento svět. Naše duše se vrací zpátky na Zem, aby splatila svůj karmický dluh z minulého života, stejně tak aby pokračovala ve své cestě v uzdravování. Karma je mnohdy chápána jako nevyhnutelný osud nebo předurčení, jemuž se nelze vyhnout. Vše, co nás potkává, je následek, neboli reakce na něco, co jsme my sami vyslali jako příčinu, neboli akci. Aby karma skončila, musíme zaplatit za staré dluhy a nesmí vzniknout nové. Jestliže budete mít čistou karmu, bude i váš osud dobrý a naopak . . .

Karma nám daná /našimi minulými životy/ je spravedlivá a neúprosná, trvá tak dlouho, dokud nepochopíte lekci a nebo něco nezměníte (ve svém přístupu k dané situaci). Projevuje se tak, že způsobuje člověku utrpení v tomto životě, a poukazuje na to, že nikdo z nás vlastně není nevinný. Špatná karma je někdy jako prudký náraz, který nás zpomalí a donutí nás více dávat pozor na naší životní cestě. Je to zkušenost, kterou si každý z nás prožije jiným způsobem. Jejím smyslem je - naučit se řešit problémy jinak, tak, aby se naše duše rozvíjela a získala k tomu potřebné zkušenosti. Karmické dluhy, nezmizí, dokud nepochopíme, co děláme špatně . . .

V pozemském životě vždy dostáváme veškeré vybavení k tomu, abychom tento dluh vyrovnali a tím ulehčili své duši. V určité fázi života prožíváme následky svých dřívějších činů, které nám působí bolest a utrpení, tím dochází k vyrovnání energií. V praxi to znamená to, že naše duše bude přicházet na tento svět tak dlouho, dokud karmický dluh nebude splacen, protože "Boží mlýny melou pomalu, ale jistě." Učíme se uvědomit si vlastní svobodu a zodpovědnost za sebe, učíme se prožívat lásku k sobě. K tomu je nezbytné i pochopení zákona příčiny a následku, což nám velmi usnadní další vývoj. Pak začneme zákon karmy využívat ve svůj prospěch. Cokoli učiníme s láskou k sobě, přinese láskyplné následky. Zkrátka budeme vytvářet a vysílat jen to, co opravdu chceme prožívat a dostat nazpět. Přestaneme podléhat vlastnímu strachu a emočnímu tělu, manipulaci druhých lidí a konečně budeme sami sebou.

Vyrovnání energií znamená, že tam, kde je minus, je třeba dodat plus, kterým je energie lásky a odpuštění. Pak dojde k nastolení harmonie, tedy k vynulování dluhu. Mnozí se mylně domnívají, že je nutné jít do plusu – že se všichni zúčastnění začnou "mít rádi". Všichni, kdo se takto vyrovnají, jsou osvobozeni ze vzájemné závislosti a necítí k sobě nic. Ten, kdo prožil nenávist, zastrašování, vydírání, ten ví, jakým je to "nic" požehnáním, neboť přinese konečně vytoužený vnitřní klid.

 

Karmický dluh z minulosti se ozve a připomene ve formě bezdůvodné antipatie, strachu, odporu k někomu. Pokud člověk chce situaci zvládnout s láskou k sobě, jde například na terapii, najde příčinu v minulém životě, vyřeší ji, odpustí a situace se urovná, neboť karmické pouto je přerušeno. Pokud tuto možnost nevyužije, nechá se ovlivnit pocity z minulosti a místo, aby je rozkryl a pochopil, přidá k nim další. Tím se dluh prohlubuje a zátěž se zvyšuje. Aby karma skončila, musíme zaplatit za staré dluhy a nesmí vzniknout nové.
 


 

V určité fázi života prožíváme následky svých dřívějších činů, které nám působí bolest a utrpení. Tím se vyrovnává energie prožitku za podobný prožitek. To, co jsme kdysi vyslali druhým, najednou prožijeme sami na vlastní kůži a pak teprve pochopíme, že už to nemáme dál opakovat. Zákon karmy se sám postará o vyrovnání a není třeba se mstít, nebo se bránit odpuštění. Stejně zbytečné je se ještě navíc trestat pocitem viny nebo obviňovat druhé.
 

Celý svůj život, během našeho duchovního vývoje a růstu se učíme uvědomit si vlastní svobodu, zodpovědnost za sebe a především prožívat lásku sami k sobě. K tomu je ale i nezbytné pochopení zákona příčiny a následku, což nám velmi usnadní další vývoj. Pak začneme zákon karmy využívat ve svůj prospěch. Cokoli učiníme s láskou k sobě, přinese láskyplné následky. Zkrátka budeme vytvářet a vysílat jen to, co opravdu chceme prožívat a dostat nazpět. Přestaneme podléhat vlastnímu strachu a emočnímu tělu, manipulaci druhých lidí a konečně budeme sami sebou. Nové začátky znamenají i nové zrození, novou možnost zbavit se zátěže. Odčinění našich činů je možné vždy, když za ně převezmeme odpovědnost, uvědomíme si důsledky, odpustíme si a hledáme možnost nápravy.

 

Karmický dluh vám může pomoci ukázat každý dobrý karmalog a karmické pouto přerušit (či zmírnit). Nechte si ode mě zjistit, jaká je vaše současná karma ?

 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 

Uvolnění karmy . . .

Zákon karmy . . .