Kabala
 

 

KABALA je jedním ze starověkých náboženství, patří mezi esoterické nauky, je to židovský, náboženský, filozofický směr, pochází z Babylonu, vyvinula se až kolem 11 - 13 století našeho letopočtu a prošla řadou modernizací. Stejně tak jako ostatní esoterické disciplíny je i kabala v dnešní době pomalu otevírána světu. Základy kabaly najdeme již v egyptských tajných naukách a mnoho lidí věří, že prapůvod této nauky určené pro zasvěcence měl základ v tajemné kultuře bájné Atlantidy. Traduje se, že kabalistické učení jako celek bylo Bohem předáno Mojžíšovi na hoře Sinaj. Kabala je těsně spjata s židovskou historií, avšak mnoho z jejích základů přebíraly prakticky všechny filosofické systémy pocházející ze Středního Východu i z Evropy. Je tajná, mystická, velmi složitá a je základem, na němž stojí umění západní magie. Popisuje univerzální zákony a ukazuje, jak využívat duchovní principy v každodenním životě. Také odhaluje povahu jistých fyzických a psychických jevů a učí nás, že všichni máme potenciál pro velikost, bez ohledu na naše sociální postavení, můžeme být tím, čím chceme být, pokud budeme vědět, jak se tam dostat. Pochopení hluboké pravdy kabaly je způsob, jak se dozvědět o vaší budoucnosti, pokud máte právě čas učit se její cesty. Jen pro ilustraci – uznává například deset vesmírů, což je zcela mimo naše možnosti pochopení, my známe tři dimenze a nedokážeme si představit ani čtvrtou, o níž něco málo víme.
 


 

Slovo kabala je odvozeno od hebrejského kábal - „obdržet něco" či kibbel - „ústně něco sdělit", „obdržet ústní sdělení" a překládá se jako „tradice" či „přijetí". Většinou je tím vyjádřeno přesvědčení, že existují dvě podoby toho, co obdržel Mojžíš pro vyvolený lid na hoře Sinaj. Jedna část tohoto „obdržení" je zapsána v písmu, konkrétně v Pentateuchu, druhou, tajnou část, však Mojžíš údajně svěřil ústně (podle jednoho místa v Mišně, údajně Jozuovi). Kabala sama sebe chápe jako vyšší druh zjevení. V tomto úvodu je třeba se ještě zmínit o základních zdrojích kabaly. Je to především Tóra, nejposvátnější hebrejská kniha psaná ručně speciálními přírodními inkousty na pergamentové svitky. Její náplní je Pentateuch, pět knih Mojžíšových (viz. Bible). Nejstarší textové zachycení učení kabaly je v knize Sefer Jecira („Kniha stvoření"), jejíž vznik se klade do období 6.-9. století. Ve středověku bylo centrem kabaly Španělsko a Francie. Existují dvě verze kabaly, a to duchovní a karmická kabala.

 

KABALA je naprostý původ a základ všeho magie, numerologie, astrologie, karmalogie, nomenologie, přírodních věd, atd. Vysvětluje původ Vesmíru, Božských sil, člověka, přírodní zákony, souvislosti. Ukazuje na propojení Vesmíru s životy nás tady na Zemi. 

 

Kabala je naprostý původ a základ všeho - magie, numerologie, astrologie, přírodních věd, atd. Vysvětluje původ Vesmíru, Božských sil, člověka, přírodní zákony, souvislosti. Ukazuje na propojení Vesmíru s životy nás tady na Zemi. 

1. Chcete vědět, PROČ se Vám v životě nedaří a CO se s tím dá dělat?

2. Opakují se Vám v životě ty samé věci a situace stále dokola?

3. Prožíváte neustále opakované problémy / v lásce, financích, práci, zdraví /?

4. Přicházejí  Vám do života stále stejní lidé, či partneři?

5. Máte pocit, že Vám "OSUD" hází klacky pod nohy?

6. Jen platíte a platíte?

Napište mi ...

 
 
 

 . . . . .  pak je možné, že ve Vašem životě působí "skryté karmické vlivy" jež Vám nedovolí prožívat život naplno a radovat se z něj.

 

Pomocí karmické Kabaly a Vám to pomohu zjistit, najdu PŘÍČINU i ŘEŠENÍ, JAK spolu nalézt cestu  ven . . .