- Metody SNIŽOVÁNÍ Karmické ZÁTĚŽE
 

 

Zážitky z minulých životů mohou představovat různé problémy. Předtím, než se nám jejich obsah plně vynoří do vědomí, člověk může v běžném životě prožívat silné emoce, fyzické pocity a vize, aniž by věděl, odkud přicházejí a co znamenají. Tento druh aktivity může způsobit vážné a dlouhotrvající obtíže a komplikace ve vztazích s druhými lidmi, kteří nemají pro takové chování pochopení...

 

REGRESNÍ TERAPIE

- je to metoda, řízeného vzpomínání za vedení terapeuta, při tom si klient vybavuje určité vzpomínky z minulosti, které nejsou ještě zpracovány na některé jeho úrovni těl- většinou je to spojitost s emoční rovinou bytí, špatnými zážitky, jež způsobily určité blokády v některých oblastech života klienta. Metoda je postavena na tom, že klient si vybavuje určité vzpomínky z minulosti a jejich vědomým zpracováním je schopen se vyrovnávat s negativními zkušenostmi, jimiž prochází při samotném vzpomínání.

Při terapii by měl pochopit a odstranit nahromaděné napětí,emoce a pocity, které vytvářely v tomto bytí potíže v určité oblasti tohoto života klienta. Je potřeba si uvědomit, že potíže se mohou objevit až za velmi dlouhý čas po vytvoření příčiny, tedy za mnoho bytí/ životů od doby, kdy se stal negativní zážitek klienta. Tato terapie, podle jejích zastánců, pomůže nahlížet do existence jednotlivých bytí klienta, umožní vidět širší souvislost s problémem a dovolí vytvoření nového pohledu na celý problém, jež klient řeší.
 

KRITIKA metody - kritiku vyvolalo ji už v USA na počátku jejího používání, mnoho psychologů a psychiatrů, protože jde při ní ovlivňovat klienta, a může být klientovi vnuknuta "vzpomínka" ze strany terapeuta, navíc klient si pamatuje negativní zážitky mnohdy do detailů, což při některých vzpomínkách a v návaznosti problémech není moc žádoucí, neboť to může vést i k vytvoření nových blokád ve vztahu klienta sám k sobě, zvláště v případech, kdy se jednalo o blokády spojené s násilnou smrtí,ať klienta nebo jeho milované osoby v minulosti.není doporučováno klientům se sklonem k hysterii.
 


Metoda LSVJ

- je metoda léčení skrze vyšší já. Jde o léčení, harmonizaci člověka skrze jeho vlastní vyšší já, kdy terapeut pracuje s vyšším já klienta, čímž řeší problém klienta. Terapeut s pomocí kyvadla vyhledává v tabulkách programy, které způsobují problémy a potíže klienta. Vyhledává příčinu problému klienta ve spolupráci s vyšším já klienta, kdy je na něj napojen a řeší negativní prožitky, programy, bloky, překážky, jež vytvářejí potíže v životě klienta. Řeší se postupně jednotlivé potíže, nejde to na jedno sezení, protože vše jde postupně. Klient dochází delší čas na sezení, dokud sám chce řešit své problémy. Tato metoda napomáhá pochopit věci, proč se dějí. Po vyhledání negativních programů a energií dochází k jejich vyčištění, a pokud je třeba, i k jejich odstranění. Při LSVJ se objevují i různé negativní a škodlivé energie z minulých životů, např. přísahy a sliby, prokletí, zablokované čakry, smlouvy, genetická a karmická přesvědčení, programy sebetrestání, traumatické zážitky a mnoho dalších.

Metodou LSVJ je možné odstranit negativní energie, odvést přivtělené duše, zharmonizovat čakry, srovnat jemnohmotná těla, odstranit všechny karmické bloky a zátěže (blokující přísahy, postoje, sliby a tvrzení), až do minulých životů po celé časové linii. Lze vytestovat příčiny nynějších nemocí a jakým způsobem pracovat na jejich odstranění, mentální návyky a kdy a kde tyto programy vznikly.  Stejně tak lze zjistit, čím jsme byli v minulém životě, kdy jsme žili, s kým si vyrovnáváme karmu. Touto metodou lze také čistit zvířata, místnosti, domy, geopatogenní zóny, negativní energie a mnoho dalších problémů, které lidem komplikují život. Bloky, které máme, se totiž prolínají do různých dimenzí a životů. Zadržování negativní energie z minulých životů může být hlavním důvodem nemoci nebo disharmonie v tomto životě a v životech příštích. Některé programy se mohou aktivovat např. ve chvíli, kdy dosáhneme určitého věku - nebo když jsou vyvolány nějakou událostí či okolností v životě.


KRITIKA metody - je pomalejší, ale bývá účinná. Klient si sám určuje, kolik chce odstranit svých problémů. Doba léčení trvá kolem 2 a více měsíců, dle klientů s nimiž jsem se setkala a slyšela od nich jejich názor.

 

Metoda SRT /Spiritual Response Therapy/

je to také metoda pracující s vyšším já klienta zabývajíci se účinným odblokováním zátěží v našem životě, ale bývá zdlouhavější, zcela jistě vám jen jednou, či dvakrát nepomůže ji absolvovat. Je však pravdou, že i tady si sami volíte, co bude odstraněno, a co ne, tedy jaké potíže si ponecháte, jako svou životní zkušenost z tohoto bytí. Terapeut přímo je napojen na vaše vyšší já, kterého se dotazuje a hledá tak příčinu vašeho problému, odstarňuje, tak jednu po druhé. Sami si řešíte, kolik vám bude odstraněno a kolik si ponecháte do budoucího tohoto života.
 

KRITIKA metody - stejně, jako předešlá metoda je zdlouhavější, jeden až několika měsíční léčebná sezení, metoda je také účinná.

 

 

Metoda SPIRIT /Karmické hloubkové čištění/

- je to metoda hloubkového čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života.  Jde o komplexní metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace, doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm /tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/. Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích /shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance, imara reiki/, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten, který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle  Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.

KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše. Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.