Karmický kód duše  

Karmické kódy duše, jsou nezaměnitelné otisky v duši člověka. V karmických kódech je uloženo vše, co duše ještě energeticky nedokázala zpracovat na láskyplný tok energie. Podle Vašich karmických kódů se řídí veškeré události Vašeho života. Nikdo není výjimkou. Pro všechny platí stejná pravidla. Co vysíláš, to také zpět dostáváš.

 

Co si naše duše přináší z předešlého života?
 

 Je to vzorec minulého chování. Člověk přichází na svět s určitým posláním a má si tady prožít nějaké zkušenosti. Je to plán naší duše, a dostaneme k tomu kolem sebe i potřebné podmínky. Tento plán i naše karma určují, co se máme naučit, co je potřeba vládnout. V tomto životě se máme snahu chovat stejně, jako jsme se chovali v tom minulém. A Pokud nejdeme tou správnou cestou, schytáváme překážky, problémy, které nám pošlapou vlastní ego nebo prožíváme těžké dětství.
 

Zákon karmy nastavuje všem zrozeným bytostem stejné možnosti. Nikdo zde nemá výhody, a také nikomu nejsou dány horší podmínky. Každý může prožívat štěstí a radost na jakékoliv úrovni bytí, může žít v lásce, porozumění a v naprosté harmonii. Vše je řízeno vnitřním nastavením kódů.

 

Karmická minulost duše však způsobuje očistné procesy, které probíhají už od samotného počátku inkarnace, tj. od vstupu duše do nového těla. Karmické-kódy jsou magnety, které přitahují situace a prožitky, které daná duše prožít potřebuje. Dostáváme jen tolik štěstí a lásky v životě, kolik jsme sami rozdali. Každá nedokonalost, každá nelaskavá myšlenka vytvoří následně nový, určitý kód. Všichni kdo jste na zemi, dostáváte nové a nové šance napravit, vyléčit, pochopit a očistit svou duši. Proto když cokoliv nezvládáte, přichází znovu a znovu, objeví se další a další situace, které vám umožní zachovat se v tom správném duchu lásky a porozumění. Lekce se opakuje tolikrát, kolikrát je to potřebné k pochopení.

V každé duši je také zakódována touha po zdokonalení se. Duše touží po zdokonalení a uvědomuje si, že její životní cesta je cestou pravdy, lásky a pokory . . .

Úkolem duše není prosadit se na bázi ega, ale na frekvenci lásky. Pokud jednáte srdcem, nemůžete se splést. Cesta lásky začíná uvnitř každé bytosti. Važte si toho, kým jste, nepodléhejte falešným předsudkům, že se musíte neustále trestat a být k sobě přísní. Buďte proto sami k sobě laskaví, prožívejte přítomný okamžik, nevracejte se k minulosti a jděte si za svými sny. . . Váš život se odehrává právě teď. Nezapomínejte při tom být sami sebou. To co cítíte vyjadřuje, kým skutečně jste.

Co vysíláte, to zpět také dostáváte. Člověk, který neumí řešit konflikty, nechá se unášet nenávistí a emocemi, neustále přitahuje konfliktní situace. Dokonce je schopen je sám vyvolávat, protože se naučil cítit převahu a posiluje to jeho ego, protože hlavně přes ego v tomto případě protéká  jeho energie, to, že se cítí v této situaci dobře, ale neznamená, že mu to přináší pocit štěstí a spokojenosti. Časem jeho tělo onemocní, protože emoční bahno negativních myšlenek si vytvoří svůj prostor a ovládá každou buňku jeho těla. A tak k tomuto člověku přicházejí choroby, které by  v případě klidu, lásky a harmonie, nemusely vůbec přijít. Přichází bolesti a strach. A dokud se tento člověk nenaučí řešit konflikty v klidu, s laskavým přístupem, s ohleduplností ke svému zdraví, nevymaní se z tohoto karmického kódu.

Změnit negativní kódy své duše, to je ten tajemný klíč k úspěchu, zdraví, štěstí a harmonii. A já vím, kde ten klíč leží. Věřte, že každý ho máte ve své dlani. Stačí najít sílu a odemknout své srdce.
 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 

Zákon karmy . . .

Zákon karmy . . .