MAGIE . . .

 
 

 Magie je stejně stará jako lidstvo samo. Naši předkové viděli svět způsobem v podstatě magickým. To co, považujeme za svět přírody (krajinu, rostliny, zvířata, živly) Oni v tom vnímali entity a duchy. Při rozvíjení rituálů a modliteb k uctívání duchů naši předkové zjistili, že se s nimi dá přímo komunikovat a jejich projevy do jisté míry i ovládat, aby se přizpůsobili jejich vůli. A tak se zrodila magie. Objevuje se v alchymii i v astrologii a léčitelství, stejně jako v psychiatrii.  V průběhu historie se pojetí toho, co je vlastně magie měnilo. Vždy to však byla nauka určená úzkému okruhu zasvěcenců, kteří své učení předávali pomocí různých rituálů a složité symboliky. Praktikování magie bylo velmi silné před vznikem jednotlivých náboženství a po jejich rozvoji se stala součástí náboženských a mytologických systémů prakticky ve všech starověkých říších. V raném středověku magie a víra v ní přežívala především v nekřesťanském světě, s rozmachem křesťanství se magie omezovala na "démonologii" a vyprávění o zázracích, které církev přepisovala svatým. Opakem magie je modlitba.


K obnovení zájmu o magii došlo v 19. a 20. století v tomto období však magie v chápání široké veřejnosti splynula s čarodějnictvím a jako taková se odrazila ve fantasy literatuře, či ve světě počítačových her. Lidí praktikujících magii bylo a v současnosti stále je velmi málo, zájem se tak spíše soustředí do zkoumání magie jako fenoménu než do magické praxe.

 

 V Evropě bývala magie spojována s kouzelnictvím a čarodějnictvím. Pojem čarodějnictví měl v různých dobách různé významy. Základně však vyplývá z víry v nadpřirozeno, víry ve schopnost vyšší komunikace mezi lidmi, se zvířaty, s přírodou, vesmírem. Ve středověké křesťanské Evropě byl vztah k magii a kouzelnictví všeobecně velmi negativní. Víra v nadpřirozené síly byla hodnocena jako nekřesťanská a nebezpečná. Postupně začal stále více převládlat názor, že čarodějnictví je spojeno se službou pekelným silám, je o kontaktu s démony, spojována s ďáblem a odmítáním Boha. Od pozdního středověku až do 18.tého století dochází v Evropě k intenzivnímu boji proti čarodějnictví, který vykulminoval až po hony na čarodějnice a čarodějnické procesy. V dnešní době je kontakt s magií považován za moderní disciplínu a zájem o ní je stále poměrně živý, obzvláště v ezoterice nebo oborech jí blízkých. Nejstaršími známými magickými artefakty byly amulety, které měli jejich nositele chránit před zlem. Dávné mýty a legendy jsou plné démonů a nebezpečných božstev. To byly právě ty síly, s nimiž naši předkové museli bojovat. Při rozvíjení metod jak se před nimi chránit se naši předkové také  naučili, jak využít zla k naplnění vlastních potřeb. A tak se zrodila černá magie.


Celkově je magie považována za soubor znalostí a schopností, které slouží k ovládnutí a využití síly energie (ovládnutí vyšších energií), která nás obklopuje. Samotné vymezení toho, co je to vlastně magie, je složité. Magie vždy podléhá zákonu akce a reakce. To znamená, že všechno zlé se nám vrátí nazpět. Je to umění ovládat energii v sobě a i kolem sebe, neboť každý z nás je energeticky spojen s vnějším okolím. Vyžaduje to schopnost koncentrace a soustředění, znalost éterických proudů v těle i v mysli. Pojem popisuje všechny rituální způsoby jednání a chování, jimiž se člověk snaží ovlivnit události a věci, které normálně nemůže ovládat.
 


 

 Magie je vlastně disciplína myšlení a většinou začíná prostým přáním. Energeticky směřované přání, zacílení myšlenky do jednoho místa, posilování energie, soustředění se na jednu věc, to vše se už dá pokládat za magii. Přejete-li si něco z celého srdce, denně na to myslíte a utváříte si na danou věc pohled jako sobě vlastní – je to magie. Stejně tak, když někomu přejete, aby se mu něco vrátilo ať dobrého či zlého, je to základ magie. Chcete-li praktikovat magii, měli byste vědět, že nic není zadarmo. Magie není hra, kterou můžete jeden den hrát a na druhý den se rozhodnout, že s ní přestanete. Magie je nástroj, podobně jako atomová energie. Může nám dát světlo, které nám pomůže. Ale pokud se nepoužívá správně, může být ničivá. Cokoliv špatného, co k někomu vyšleme, se nám dřív nebo později vrátí trojnásobně zpět. 

 

Magie má jiné zákonitosti, než léčitelská energie, ale také se s ní dá léčit. Můžeme s ní požehnat místům, věcem, lidem, zvířatům a událostem, aby se jim lépe dařilo. Můžeme ji použít, aby událost nebo nějaká činnost dopadla pro náš prospěch co nejlépe, ale i pro druhé. Můžeme s ní odehnat „zlé duchy“. Můžeme s ní pomoci, ale i uškodit! Ve své praxi jsem se setkala mnohokrát s útoky černé magie, které byly vedeny profesionály, ale stejně tak i obyčejným sousedským zaplivnutím. I zlá myšlenka, zlá touha aby se tomu a tomu něco stalo. Už toto je magie, ale negativní. Pokud přejeme něco dobrého, modlíme se aby to dopadlo dobře  atd. tak i to je magie, ovšem pozitivního charakteru. Jsou ale různé a mnohem složitější formy, které je potřeba odstranit a dávat si na ně pozor.

 

Rozdělení magie
 


 

Magie se rozděluje na černou a bílou, podle toho, jaký je záměr rituálu a s jakými silami pracuje.

 

Bílá magie - někdy též nazývána stezka pravé ruky nebo božská magie, a mág směřuje energii tak, aby byla ku prospěchu lidem. Je využívána k pomoci, je konstruktivní, léčivá, vytváří harmonii, napomáhá vývoji. Zabývá se rozvojem světla na všech úrovních. Bílá magie se snaží pomoci a černá magie se naopak snaží zničit. Dává pocit blaženosti a poznání, je nesobecká. Je cestou srdce. Pro některé je bílou magií pouze léčitelství, další připouštějí různá kouzla na sebeobranu. Bílá magie je uměním, jak ovlivnit skutečnost silou naší vůle - svět kolem nás se pak stává pouze odrazem našeho vědomí. To ale také znamená tvrdou práci na sobě samém! Když chci změnit vnější okolnosti, musím změnit i sám sebe.

 

Černá magie - naproti tomu sleduje cíle osobní, sobecké. Techniky černé magie jsou více o získání moci nad ostatními a patří k ní nepostradatelně rituály, invokace, kouzlení. Říká se jí též temná magie nebo stezka levé ruky. Užívá metody uhranutí, uřknutí, kletby. Jejím symbolem je obrácený pentagram, který v sobě udržuje negativní energii. S černou magií je lepší si nezahrávat. Pokud už chce někdo začít praktikovat černou magii, měl by si uvědomit, že tato magie není nic neškodného. Obecně v magii platí pravidlo, že energii, kterou vyšlu, ta se mi následně v čase trojnásobně vrátí. Skutečná černá magie však funguje tak, že člověk - černý mág, zaprodá svoji duši ďáblu, za to získá určité síly a po smrti musí sloužit ďáblu dlouhou dobu a nikdo dopředu neví, jak dlouho to bude.

 

Ochranná magie - úzce souvisí z magií ochrannou. Je to už reakce na sesílání některých kouzel. Pokud už máme blok, v kterém máte už rozpoznávání kouzla, tak můžete dále použít magii obrannou. Jinak ji můžete použít, když víte, že na vás bylo sesláno kouzlo a vy ho například vidíte, nebo jste si vědomi toho, že na vás kouzlo někdo sesílá.

 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný či dlouhodobý problém ?
 


 

ZDE mě můžete kontaktovat


 

Pokud mi napíšete na email, tak vám velmi ráda pomohu. Ale o magii se nebavím a nevyučuji ji!

 

Magie a čarování . . .