Karmický ÚKOL

  Lidská duše se rodí s určitým posláním, které souvisí s jejím učením. Součástí tohoto poslání je "karmický úkol", jenž konkrétně určuje, co se má naše duše naučit a hlavně, co si má prožít, aby dospěla k poučení nevyřešených a nepochopených situací z minulosti. Proto každá duše má svůj životní úkol. Náš karmický úkol určuje vše, co je dané, co nemůžeme v průběhu života změnit. Každý člověk se rodí s jistým posláním, které je zakódováno v jeho datu narození, a ve kterém je ukryto tzv. karmické určení neboli duchovní (životní) úkol, který si naše duše vybírá a určuje před svou inkarnací sama. Když se duše znovu chystá inkarnovat na tento svět z Bardu (místo nebo prostor, kde se duše nachází mezi životy) sama si určuje /ještě před svým vtělením, zrozením/, ve spolupráci se svými duchovními učiteli /karmickou radou a průvodci/ sama si a dobrovolně zvolí, jaké lekce a hlavní témata si do pozemského života přijde splnit prožít, co je potřeba vykonat, aby pokročila na své duchovní cestě. Každý člověk míří do prostředí vhodného pro stupeň vývoje, kterého dosáhl v minulých inkarnacích, proto si i lidská duše /před příchodem na tento svět/ sama vybírá osud, který ji čeká.

 

Naše duše si sama dobrovolně vybírá jakými karmickými úkoly /které budou zohledňovat její růst/ se bude zabývat v současném životě, jaké karmické lekce si do života přijde splnit, čili hlavní témata svého života si naplánuje prožít, bez ohledu na to, zda v minulém životě člověk činil dobré, nebo špatné skutky, karmická rada jí určí (podle zásluh) rodiče, prostředí, zemi, kde bude žít, budoucí události i setkání s lidmi, se kterými má nějaký nedořešený záležitosti. Čím rychleji chce naše duše růst, tím víc si může své učební látky zvolit, aby ji zpracovala rychleji.
 


 

Její volba je prostě jen otázkou toho, co je nejlepší pro její pokrok. Děje se to proto, aby mohla co nejlépe odčinit a splatit svůj karmický dluh a tak se ho zbavit. Je tedy natvrdo dáno, kde, kdy, jak a komu se narodíme, jaké budeme mít schopnosti, slabosti, talent, povahové rysy, zdravotní dispozice, postižení i celkový vzhled. Ti co na nás dohlíží, tam nahoře, abys jsme ten svůj život žili správně, a pokud vidí, že ten svůj KARMICKÝ životní úkol neplníme, tak se nám snaží nastavit takové podmínky, abychom si jej uvědomili. Většinou je to něco podobného jako u dítěte, který nechce pochopit, že rozpálená plotna pálí, a dokud si na ní nesáhne, dokud se nespálí, tak vlastně to nepochopí. Jinými slovy - Pokud člověk zná ten svůj karmický životní úkol, má velkou naději, že jej náplní, ale také že se vyhne těm nepříjemným záležitostem, které jej k tomu budou násilným způsobem tak nějak tlačit nebo dokopávat.
 


 

Na tělesné úrovni je karmický úkol obsažen v lidských genech. Představuje vše, co zůstalo nepoznáno v dalekých liniích našich předků. Naším úkolem je zdokonalit vlastními zkušenostmi převzaté programy a vzorce myšlení a chování.

Duševní část karmického úkolu je dána tím, co naše duše prožila v jednotlivých inkarnacích. V našich životech je tedy zhruba polovina podmínek, situací i setkání určena a nemůžeme se jim vyhnout. Zde je třeba se naučit přijmout to, co je dané a naučit se žít s tím, že jsme právě takoví, jací jsme.

Každá DUŠE určuje své dovednosti sama, obdrží své ÚKOLY, ty jí v případě vykonání promění, očistí a poučí. Chtěla by své dřívější NEÚSPĚCHY proměnit snažením v ÚSPĚCHY.
 


 

Druhou polovinu života ovlivňujeme svou vlastní svobodnou vůlí. Záleží tedy jen na nás, jak s touto výbavou naložíme, neboť v každém okamžiku svého života se rozhodujeme, jak budeme myslet, mluvit, jednat a zda se při svém rozhodování necháme vést láskou nebo strachem.

 

Je velmi důležité význam karmy pochopit a je stále mnoho lidí, kteří na zákon příčiny a následku nevěří, nebo ho chápou zkresleně. Vše je jednoduché. Karma není žádný trest, ale pouze zajišťuje vyrovnání energií. Vše, co nás potkává, je následek našich minulých životů, ale i toho, co jsme my sami vyslali. Jsem přesvědčena, že ten, kdo tento zákon pochopí, vezme na vědomí a pozná jeho účinky, dokáže pochopit svou minulost a dokáže ovlivnit svou budoucnost tím, že v přítomnosti bude dělat jen to, co chce dostat zpět. Aby karma skončila, musíme zaplatit za staré dluhy a nesmí vzniknout nové.
 

 

V životě každého člověka se mohou objevit

následující čtyři karmické úkoly:

 

1.  První karmický úkol  zní - nepáchat další hříchy v průběhu našeho života.

 

2.  Druhý karmický úkol  zní - uskutečnit v tomto životě nějaké předurčení, pokud člověk má jasně dané sklony a schopnosti pro takovou činnost

 

3.  Třetí karmický úkol zní - odhalit a odstranit své karmické problémy.

 

4. Čtvrtý karmický úkol zní - rozvázat své karmické uzly, pokud existují.

 

 

Dále je rozdělujeme na:

 

 

Karmické úkoly CELOŽIVOTNÍ

Již z názvu je zřejmé, že se s nimi můžeme setkávat a řešit je v průběhu celého našeho života. Také neznamená, že když ho zaregistrujeme poprvé, hned se nám ho podaří vyřešit, ale budeme mít šance na něm pracovat víckrát, znovu a znovu, dokud ho nepochopíme a nevyřešíme.

 

Karmické úkoly PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ

Tak tyto úkoly jsou karmickými úkoly, které řešíme a jejich vliv cítíme právě teď. A také právě teď máme velkou šanci se s nimi poprat, najít k nim ten nejdokonalejší přístup, najít nejlepší a podle nás i jejich nejmorálnější řešení. Dva lidé tudíž nemohou vyřešit stejný úkol naprosto stejně, protože každý zaujme svůj postoj a své řešení.

 

Karmické úkoly BUDOUCÍ

S těmito úkoly teprve budeme pracovat. Jejich výhodou je to, že se na ně můžeme dostatečně dobře a dopředu připravit, tudíž by jejich řešení nemělo být již tak těžké a pro nás překvapující a o to náročnější. Samozřejmě se dá určit i přibližná doba, kdyk nám tyto úkol přijdou.

 

Karmické úkoly NASTUPUJÍCÍ

Tyto úkoly můžeme ve svém životě poznávat právě teď, nebo dokonce během následujících dní.

 

 

Karmické úkoly UKONČENÉ

Tyto úkoly jsme již snad v náš prospěch dokončily.

 

 

 

Nabízím: Karmický rozbor - ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ:

 

Smyslem tohoto rozboru je poznat, "proč jsem na světě", "jaké je moje životní poslání" a "které hlavní ÚKOLY mám splnit". A v neposlední řadě - JAKÉ stěžejní životní zkoušky Vás ještě čekají. Tento rozbor Vám poradí, na co by jste se měli konkrétně zaměřit, čemu se raději vyhnout a jaké věci řešit...čím jste byli v minulém životě, co jste tehdy dělali špatně, jaké chyby opakujete stále dokola a co vlastně máte v tomto životě napravovat.

 

  Dozvíte se z něj o své "životní cestě", o svém "karmickém životního úkolu" a "Vaše poslání duše". Když budete znát svůj karmický životní úkol » tedy SMYSL svého ŽIVOTA, proč jste tady, může Vám toto velmi ulehčit Váš život. Každý z nás by měl vědět, co je smyslem jeho života, protože pokud to neví, tak obvykle jde tím způsobem - zkouška, omyl a samozřejmě jej v životě provází spousta nepříjemných záležitostí. Znalost své Životní cesty nám pomáhá pochopit, co bychom měli v životě dělat a na co se zaměřit. Je to základní vodítko pro pochopení sebe sama, pro výběr vzdělání, pro práci, atd.

 

 

PŘEJI SI rozpomenout na svůj

Životní ÚKOL a POSLÁNÍ