SPŘÍZNĚNÁ DUŠE


 

JAK SE POZNÁ SPŘÍZNĚNÁ DUŠE:

 

Jak poznat vztah se spřízněnou duší ? Říká se, že na každého kdesi čeká jeho druhá polovina, říká se jim spřízněná duše. Spřízněných Duší máme mnoho. Těchto bytostí může být v našem životě i několik. Jsou to lidé, se kterými máme spřízněnou a hlavně vyřešenou karmu. Jsme s nimi propojeni na nekarmické úrovni. Spřízněná Duše není jen člověk, do kterého se zamilujeme a budeme spolu šťastni do konce života.
 

Spřízněná duše se pozná tak, že když se dva setkají, tak si například hned padnou do oka (naši partneři, kamarádi apod.). Něco je k sobě vzájemně přitahuje (je to již vytvořené pouto z minulého života), po nějaké době povídání si-mají např. pocit, jako by se znali celý život, a to ani nevědí, že se v tomto životě stanou nerozlučnými přáteli. Jsou to duše, se kterými je nám dobře, se kterými máme karmu splněnou a naplněnou. 
 


 

Ti, se kterými se setkáme a máme problém, jsou nedořené  situace  a záležitosti z minulých životů » a jedná se tudíž o vztahy karmické. Spřízněnou duší může být váš životní partner, blízký přítel, lidé, kteří jsou vašimi přáteli, kamarády, vaše dítě, milenec, někdo, s kým sdílíte duchovní cestu, máte nějaký společný zájem /hudba, psychologie, stejný koníčky, sportovní aktivity, politika, může to být cokoliv/, nebo klidně i někdo, kdo přišel s vámi a prochází podobnými zkušenostmi a lekcemi stejně jako Vy. Se svou spřízněnou duší jste mohli mít kontakt již během více životů a společně pokračujete v dosti rozvinutém vztahu z minulosti, nebo může jít o váš zcela první společný život. Naše role se ve vztazích mohou v různých životěch měnit. Mnoho životů prožila většina z vás jako muž, ale i jako žena. Láska má totiž mnoho podob a mnoho tváří a my máme možnost okusit je všechny. A po každém životě si vždy pamatujeme spíše kvalitu této lásky, tohoto vztahu, než svou konkrétní roli.

 

 Partnerská setkání mohou vést k celoživotnímu vztahu, ale můžeme prožít vztahů klidně i více. Některé vztahy se zdají být svou povahou karmické, jiné spíše tělesné nebo citové. Ve spojení s láskou bývá o spřízněných duších hovořeno také jako do osudové lásce či osudovém partnerovi.

S některým partnerem si máme pouze něco dořešit z minulosti a jít dál svou cestou. Úkolem může být pouhé střetnutí na pár týdnů, měsíců nebo let, ale může dojít i ke spojení na celý život. Tyto okamžiky jsou důležité pro další vývoj naší duše a záleží jen na nás, jak všechno zvládneme a dořešíme. Někdo potká svou spřízněnou duši při narození v jednom z rodičů, jiný v partnerovi, další ve svém dítěti, někdo až na sklonku života . . .
 

Osobnost každého člověka má mnoho různých stránek, jež se mísí a splývají s vlastnostmi druhého a nakonec utvářejí podobu celkového vztahu. Někteří lidé spolu vycházejí v určitých oblastech snadno, zatímco v jiných zažívají obrovské potíže. Někdy se dají problémové oblasti postupně překonat, anebo je dokonce možné jednoduše si jich nevšímat, pokud je celkový vztah něčím vzácný a stojí za to. S tím, co známe, si můžeme poradit, ovšem nemáme šanci pochopit to, čeho si nejsme vědomi . . .

 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!