Karma člověka | Špatná karma


 Pokud je náš život pod vlivem a tíhou špatné karmy stává se nám, že se velmi často dostáváme do komplikovaných situací, které nám ztrpčují život, cítíme se jako spoutaní okolnostmi a nechápeme, proč takové věci vlastně musíme řešit. Dosti často se mezi lidmi vyslovuje názor, že tíhu karmy lze zbavit dostatečně dlouhým utrpením, omezením, útlakem a nemocemi atd. Toto rčení je velice mylné ! Tyto faktory utrpení jsou spíše signály k tomu, aby člověk něco pochopil, aby změnil způsob života, způsob myšlení a uvažování. Z minulých životů je totiž možné změnit emocionální napětí, které je spojené s jednotlivými událostmi. Existuje spousta technik a metod, které mohou s tímto člověku efektivně pomoci . . .

 

Špatná karma je někdy jako prudký náraz, který nás zpomalí a donutí nás více dávat pozor na naší životní cestě. Je to vlastně snůška našich nezvládnutých úkolů z minulých životů. Náš současný život je pro naši duši takovou školou duchovního růstu, který ji buď zanechá na stejném stupni nebo ji poposune o kousek výš, blíž k dokonalosti. Karma je pro nás často nepochopitelná, nic za náš neřeší, jen dává podobné k podobnému a zesiluje problémy, kterým se vědomě vyhýbáme a před kterými utíkáme, a to jenom proto, abychom si právě ty problémy a chyby, jež děláme uvědomili a pracovali s nimi.  

Pokud problémy řešíme silou a egem, výsledkem je vždy disharmonie. Stále si přitahujeme situace, které odpovídají našemu vnitřnímu stavu . . . V rámci naší karmy se rozhoduje o rodině, do které se narodíme, o vztazích, které navážeme, kariéře i zdraví. Určuje náš citový, rozumový i fyzický vývoj a duchovní charakter, stejně tak připravuje situace a životní výzvy, jimž budeme muset na naší cestě životem čelit.

 

 

Někdy může být jako zatarasená cesta, která nás vede zpět a dává signál, že je třeba si svůj cíl znovu zvážit. Lidé se problémům vyhýbají, jde jim o klid, chtějí se mít dobře. Problémy plynoucí z našeho karmického zatížení (následek karmy) se mohou projevit v podobě zdravotních problémů /např. ve stáří lidé, kteří se celý život nadřazovali a povyšovali nad ostatními svými znalostmi a vědomostmi, ve stáří začnou trpět senilitou, demencí (Alzheimerova choroba), špatná pohyblivost u starých lidí může být důsledkem jejich celoživotnímu egoismu, nepřizpůsobivosti, nekompromisností v aktivitách, návycích a postupech, neschopnosti empatie, duševní lenosti, strnulosti a omezenosti, problémy se sluchem a očima - signalizují neochotu něco vidět, či slyšet atd...

 

A dané problémy se budou opakovat tak dlouho, dokud my sami nepochopíme nebo nenajdeme příčinu a svým přičiněním nezměníme své hodnoty, svůj postoj, své činění, tak abychom žili ve vnitřní harmonii a eliminovali co nejvíce své negativní emoce. V tomto případě mluvím o karmě, kterou si neseme z minulých životů. Změníme-li aspekty karmických programů, můžeme změnit nastávající události v našem osudu. Stejně tak nám s tímto může pomoci zkušený karmalog, který má s těmito záležitostmi nemalé zkušenosti...

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 


Více zde: https://www.osud-podle-kabaly.cz/karmicke-a-rodove-cisteni/

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 


Více zde: https://www.osud-podle-kabaly.cz/karmicke-a-rodove-cisteni/