- Minulé životy a spřízněné duše  

 V našich životech se potkáváme s dalšími dušemi a vzájemně si pomáháme v rozvoji a umožňujeme si prožít ty zkušenosti, které se naše duše ještě před inkarnací prožít rozhodne. To nám umožňuje se shledat s našimi milovanými i přijít si například pro odpuštění či pochopení druhého.
 

Podle toho, co duši chybí a co si vědomě sama zvolí, po smrti těla si odejde vyzkoušet například východní nauky do Indie, zda materialismus v Americe, nebo africkou bídu. Často o tom rozhoduje Vládce karmy. Duše pak sbírá zkušenosti, které se na ni nabalují a zůstávají v ní i po smrti těla. Potom takto obohacena o zážitky se může / ale i nemusí / opět vtělit mezi příbuzné duše.

Čím více si duše zkusí a čím více si to uvědomuje, tím více zkušeností u ní narůstá a stává se zralejší. Takové duše jsou staré a více zkušenější, vyzrálejší. Když se tato inkarnuje do karmicky zatížené rodiny, má za úkol danou situaci vyčistit. I za cenu otočením hodnot v rodině a vlastního způsobu života.

 

Duše si během inkarnací často mění úkoly. V jednom životě je otec a v druhém syn. Nebo matka, dcera. Příbuzné duše se inkarnují do stejné země a většinou jsou blízko od sebe. Dvacet duší žije často spolu vedle sebe i několik životů a jejich úlohy se mění . . .

  Všechny vztahy mají svůj důvod a čím lépe porozumíme tomu, proč daný vztah existuje, tím lépe porozumíme sami sobě. Vztahy pocházející z našich minulých životů představují příležitost pro osobní růst. Zda bude vztah fungovat hladce, či nikoli, není tak důležité, jako pochopení konstruktivních i méně konstruktivních energií, jež jsou k dispozici. Skrývají překážky i odměnu, propasti i vrcholy a příležitosti poznat na základě osobní účasti, jaký je soulad mezi naší životní filozofií a naším skutečným životem. Člověk se mění tím, jak se vyvíjí, a ve vztahu se to projeví hlavně v době, kdy jeden na sobě pracuje a druhý ne. Proto je důležité přijmout skutečnost, že ne všechny vztahy fungují. Člověk někdy může na své chování nahlížet jako na něco pro něj zcela typického, zvláště tehdy, pokud naplňuje či napravuje určité vlastnosti související s jeho minulým životem, se kterým nemá vědomé spojení, a tudíž tyto vlastnosti zdánlivě nepatří k jeho současné osobnosti. Z karmického hlediska však musí tyto vlastnosti rozvinout, pokud se má více sladit se svým součastným životem.
 

Jak se projevují karmické vztahy . . .

Důvody setkání s karmickým partnerem ?