Důvody setkání s karmickým partnerem . . .

ON a ONA. Oni dva se musí potkat a vyřešit si tu zátěž, musí zaplatit za své minulé skutky, musí odčinit svojí karmu. Láska trvá půl roku, rok, dva, potom okouzlení pomine. Karmické okouzlení je tím silnějším, čím větší a nepříjemnější problém je třeba mezi partnery dořešit! Pokud by toto zamilování se, okouzlení, omámení či poblouznění smyslů nebylo součástí karmy, většina partnerů by se rozešla dříve, než by k samotnému problému a usmíření vůbec mohlo dojít. Poté, co okouzlení pomine, si člověk začne na svém partnerovi všímat, že se chová úplně jinak, než je třeba. Tedy alespoň z jeho hlediska. Postupně vzniká mezi partnery nespokojenost, pocity křivdy, agresivita, hádky, ponižování, urážení se ve vztahu. Spustil se mechanismus karmické výchovy. Tak je tomu ve většině vztahů. Aby takové léčení moc rychle neskončilo, narodí se dítě, a ne jen jedno. Dítě je obvykle spojovací článek, který dvojicím brání, aby se rychle rozešly. Do karmické výchovy je zapojeno i dítě a destruuje hodnotu jednoho, někdy i obou rodičů. Vyšší síly začnou vychovávat oba ...
 

Karmické vztahy bolí. Jsou provázány pouty minulosti a jejich odstřihávání je náročné a bolestivé. Někdo jich má za sebou méně, někdo více. Každopádně všechny vztahy a lásky si musí projít určitým procesem zrání a vývoje. Povaha vztahu může zahrnovat mnoho rovin vědomé i povědomé. Skryté motivace a karmické lekce se často ukrývají pod prahem vědomí, což způsobuje, že partneři tráví spoustu času a úsilí řešením a uhlazováním nesrovnalostí, jejichž kořeny nejsou vždy zřejmé. Soužití s partnerem přináší nejen krásu, radost, a pocit štěstí, ale také velkou bolest, utrpení, či strádání a starost. V každém případě bychom měli být každým vztahem poučeni, protože nic není náhoda, všechny věci, které prožíváme, mají svůj karmický původ.
 


 

Smyslem vztahu je navzájem se od sebe učit. Když tohle vztah nemůže splňovat, ztrácí svůj smysl a dochází ke karmickému rozpadu. Dva partneři, kteří jsou spolu karmicky spojeni, nemají za úkol si „vzájemně vyřizovat účty“, je to jen šance k rychlejšímu duchovnímu růstu. Naši partneři jsou našimi velkými učiteli, musíme se naučit protipól. Jak oceníme světlo… jedině tak, že poznáme tmu, jak oceníme dostatek jídla, jedině tak že poznáme hlad, jak ocení muž hodnou ženu, jedině tak, že pozná mrchu. Jestliže v partnerství není možné tento úkol plnit, pak partnerství ztratilo svůj vnitřní význam. Bohužel většina z nás nejsme schopni z takovéhoto vztahu odejít. Někdy nejsme schopni ze vztahu odejít napoprvé, i to se stává. Neustále se do něho vracíme. Může to být tím, že spousta věcí zůstalo otevřených, nepochopených a nedořešených . . .

 

V tomto životě se setkáváme s různými lidmi. Lidé mnohdy navazují své vztahy ze špatných důvodů » aby nebyli sami, aby zahnali smutek po bývalém partnerovi, aby měli s kým trávit čas. Jediným správným důvodem pro navázání láskyplnného vztahu, je podle mě tento: "Mám v sobě tolik lásky, že bych ji chtěl dát tomu druhému. Chtěl bych druhého udělat šťastným. Když bude šťastný on, budu šťastný i já."


Dalšími hlavními důvody, proč se setkáváme s našimi karmickými protějšky, a proč se naše Duše rozhodnou opakovaně vstoupit do vztahů mohou být různé a  následující:
 

 

  A) Duchovní vazby, Spřízněnost duší.

 

 B) Existuje mezi námi nedořešená záležitost, povinnost nebo dluh z minulosti. Něco dlužíme jim nebo naopak něco dluží ony nám. (karmický vztah).

 

 C) Svazují nás sliby, přísahy, nebo prokletí, a proto je nutné sliby splnit a od prokletí se osvobodit.

 

 D)  Splnění konkrétních úkolů (služba pro druhé, založení rodiny),

 

 E)  Zvyk nebo setrvačnost, závislost a symbióza

 

 F) Nenávist, touha po pomstě, křivda . . . toužíme jen s nimi ukončit tento karmický cyklus oko za oko-zub za zub (karmický vztah).

 

 G) Služba pro druhé, vina

 

 H) Zapletení, což  je situace, kdy je několik Duší navzájem provázaných v důsledku svých karmických zkušeností. Duše se inkarnují společně znovu a znovu a usilují o vyjasnění situace. Časté pro karmu rodiny. K zapletení může dojít, když jedna Duše přijme příliš zodpovědnosti za jinou, za její dobro nebo pocity. Stejně tak i naopak, pokud se Duši nepodaří přijmout zodpovědnost za jinou a její role selže, třeba když matka opustí své dítě nebo zemře při porodu.

 

K zapletení například dochází:

  • když je vztahová karma nenaplněná nebo nevyřešená

  • pokud nejsou závazky jedné Duše (dítěte nebo rodiče) naplněny

  • když existuje příliš odpovědnosti za někoho jiného

  • když někdo hledající svou svobodu byl omezován

  • v situacích ovlivněných starými sliby, přísahami nebo kletbami

 

  Je zajímavé, že karmický vzor je obvykle správně pochopen až poté, co byla zvládnuta daná lekce. Odměnou za tvrdou práci je pochopení, které přichází poté, co si uvědomíme souvislost mezi pozůstatkem minulého života a přítomností . . .

 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!