Jak se projevují karmické vztahy . . .

 

 Karmické vztahy mají vždy několik podob. Projevují různými způsoby, např. láskou nenaplňenou (platonické vztahy, které jsou mnohdy velmi bolestivé, kdy jeden se zamiluje a ten druhý o tom ani neví, časté u fanoušků zpěváků, herců, sportovců), láskou odepíranou (např. když se dvě osůbky do sebe zamilují, ale jedna či obě jsou již zadané, proto s polu nemohou společně být,žít. Nebo jim to nedovolí společenské postavení, nesouhlas rodiny apod.). láskou bolestivou (kdy jeden druhého záměrně zraňují, nebo jeden z partnerů je nevěrný, či jeden z partnerů umře tragicky nebo onemocní, odejde do války atd.), láskou vražednou (kdy ve vztahu hraje velkou roli žárlivost, nebo vztek jednoho z partnerů, který se může  dopustit i vraždy milovaného člověka, často v afektu...).

 

Karmický vztah nejdříve působí jako osudový vztah, kdy máte od prvního okamžiku pocit, že to bude vztah na celý život. Již od prvního pohledu cítíte, že jste s partnerem nějak osudově svázáni, že jste k sobě nepochopitelně něčím přitahováni. Připadá vám, jakobyste druhého člověka znali celý život, i když ho znáte teprve pár dní. Cítíte to silné, neviditelné pouto mezi sebou. 

 

Nejvíce se to projeví u mileneckého vztahu, kdy od samého počátku cítíte mezi sebou obrovskou, vášnivou, neovladatelnou sexuální energii, díky které vaše tělo může prožívat i pocity extáze. Silná sexuální přitažlivost, nebo bolest na srdci (v oblasti srdeční čakry) jsou častými ukazateli předchozí silné nevyjasněné karmické vazby. Tato sexuální přitažlivost bývá velmi intenzivní, může být oboustranná, ale i jednostranná, a může do našich životů vnést hodně napětí, nepokoje a citového zmatku. Obzvlášť pokud jsme již vázáni k jiným partnerům a máme děti.  Problémy nastanou, jakmile ta naše největší zamilovanost pomine, a nám spadnou růžové brýle, kdy začneme zjišťovat, že náš protějšek není tak dokonalý, jak se nám ze začátku jevil. Začíná nám ukazovat svou tzv. druhou tvář. Ty maličkosti, ve formě pozornosti, které jsme na něm zpočátku milovali, se přetvoří v něco, co můžeme začít na protějšku nenávidět. Milenecký vztah obratem střídá tzv. nebezpečný vztah.

 

  • Neovladatelnou touhu a lásku střídá nenávist. Mnohdy máte pocit, že nemůžete být spolu, ani bez sebe.

  • Manipulace a ovládání. Potřeba „vlastnit“ a „ovládat“ druhého. Zneužívat ho ve svůj vlastní prospěch.

  • Psychické nebo jiné zneužívání. Toto může mít podobu vydírání, či útočení na vaše slabiny.

 

Karmický partner vždy zrcadlí naše obavy, strachy, noční můry, i touhy. Karmické vztahy mohou mít spoustu podob. Jedna z nich je  platonická, nenaplněná láska, kde miluje pouze jeden z dvojice. Může se zde objevit zamilovanost ke kamarádovi, kolegovi z práce, idolu, nebo celebritě. Do karmických vztahů se zahrnují i vztahy milenecké, ke kamarádům, vztahy k rodinným příslušníkům.

 

Další formou může být tzv. milostný trojúhelník, kde již zmíněná, platonická láska, zaujímá též své místo. Tento trojúhelník může být propojen jakýmkoliv způsobem. Často tu dochází k nevěře. Velmi časté jsou milostné trojúhelníky, které se táhnou napříč věky. Není tedy divu, že jsou naše Duše k sobě stále přitahovány touhou tyto často velmi bolestné situace konečně vyřešit. Je totiž doba čištění a vyrovnávání karmy. Na naše současné životy také stále působí přísahy ze srdce, které jsme učinili, prokletí a kletby, které jsme vyslovili nebo je na nás někdo seslal, kdysi v minulosti. Tyto pocity závazku, viny nebo sliby cudnosti a celibátu na nás stále působí, přestože si těchto energií nejsme vědomi. Časté jsou sliby a přísahy jako „Navždy tě budu milovat, nikdy na tebe nepřestanu čekat, žádný jiný muž mě  nikdy nebude  mít, atd. …“

 


 

Karmické vztahy  jsou války v přetahování. Jsou to boje o moc, kdy jedna osoba zatáhne za lano a druhá se snaží zatáhnout zase zpátky. V karmických bojích o moc nikdo nevyhrává. Ale pokud jedna osoba přetáhne lano na svou stranu (prostřednictvím procesu odpuštění - v první řadě za to, že vůbec k této válce došlo), boj o moc končí. Obvykle máme karmický vztah s někým, s kým jsme v minulých životech válčili nebo s kým jsme prožili kruté okolnosti. Společně jste se vrátili do tohoto života, abyste zajistili, že mezi sebou vše vyřešíte a oba očistíte svou energii.  Často jednáme iracionálně, cítíme lásku k někomu, kdo nás zraňuje nebo zraňujeme my jeho. Někdy ubližujeme sami sobě, protože nevíme, jak s těmito situacemi naložit. U některých karmických vztahů pozorujeme, jakoby tíha odpovědnosti ležela pouze na jedné osobě. Jindy máme pocit, že vztah dvou lidí ovlivňuje jakési tajemství, které se dá sotva pochopit. Vztahy, které nás přivádějí k šílenství skrze vztek a frustraci, pocházejí z minulého života. Toto jsou lidé, kteří se vám skutečně dostávají pod kůži a nekonečně vás rozčilují. Často máte tyto karmické vztahy s lidmi ve své nejbližší rodině.