Jak se projevují karmické vztahy . . .

 Karmické vztahy se projevují různými způsoby, např. láskou nenaplňenou (platonické vztahy, které jsou mnohdy velmi bolestivé, kdy jeden se zamiluje a ten druhý o tom ani neví, časté u fanoušků zpěváků, herců, sportovců), láskou odepíranou (např. když se dvě osůbky do sebe zamilují, ale jedna či obě jsou již zadané, proto s polu nemohou společně být,žít. Nebo jim to nedovolí společenské postavení, nesouhlas rodiny apod.). láskou bolestivou (kdy jeden druhého záměrně zraňují, nebo jeden z partnerů je nevěrný, či jeden z partnerů umře tragicky nebo onemocní, odejde do války atd.), láskou vražednou (kdy ve vztahu hraje velkou roli žárlivost, nebo vztek jednoho z partnerů, který se může  dopustit i vraždy milovaného člověka, často v afektu...).


 

Silná sexuální přitažlivost, nebo bolest na srdci (v oblasti srdeční čakry) jsou častými ukazateli předchozí silné nevyjasněné karmické vazby. Tato sexuální přitažlivost bývá velmi intenzivní a může do našich životů vnést hodně napětí, nepokoje a citového zmatku. Obzvlášť pokud jsme již vázáni k jiným partnerům a máme děti. Velmi časté jsou milostné trojúhelníky, které se táhnou napříč věky. Není tedy divu, že jsou naše Duše k sobě stále přitahovány touhou tyto často velmi bolestné situace konečně vyřešit. Je totiž doba čištění a vyrovnávání karmy. Na naše současné životy také stále působí přísahy ze srdce, které jsme učinili, prokletí a kletby, které jsme vyslovili nebo je na nás někdo seslal, kdysi v minulosti. Tyto pocity závazku, viny nebo sliby cudnosti a celibátu na nás stále působí, přestože si těchto energií nejsme vědomi. Časté jsou sliby a přísahy jako „Navždy tě budu milovat, nikdy na tebe nepřestanu čekat, žádný jiný muž mě  nikdy nebude  mít, atd. …“
 

Karmické vztahy  jsou války v přetahování. Jsou to boje o moc, kdy jedna osoba zatáhne za lano a druhá se snaží zatáhnout zase zpátky. V karmických bojích o moc nikdo nevyhrává. Ale pokud jedna osoba přetáhne lano na svou stranu (prostřednictvím procesu odpuštění - v první řadě za to, že vůbec k této válce došlo), boj o moc končí. Obvykle máme karmický vztah s někým, s kým jsme v minulých životech válčili nebo s kým jsme prožili kruté okolnosti. Společně jste se vrátili do tohoto života, abyste zajistili, že mezi sebou vše vyřešíte a oba očistíte svou energii.  Často jednáme iracionálně, cítíme lásku k někomu, kdo nás zraňuje nebo zraňujeme my jeho. Někdy ubližujeme sami sobě, protože nevíme, jak s těmito situacemi naložit. U některých karmických vztahů pozorujeme, jakoby tíha odpovědnosti ležela pouze na jedné osobě. Jindy máme pocit, že vztah dvou lidí ovlivňuje jakési tajemství, které se dá sotva pochopit. Vztahy, které nás přivádějí k šílenství skrze vztek a frustraci, pocházejí z minulého života. Toto jsou lidé, kteří se vám skutečně dostávají pod kůži a nekonečně vás rozčilují. Často máte tyto karmické vztahy s lidmi ve své nejbližší rodině.

 

 Když ve vztahu působí karma . . .

pociťujeme nedostatek kontroly nad okolnostmi a událostmi, a rovněž i nedostatek kontroly nad svými reakcemi na tyto zážitky. Možná to znáte, někoho potkáte, zamilujete se, a přesto jsou vám do cesty kladeny překážky a toho člověka, ať děláte co děláte, prostě nemůžete mít. Člověk může měsíce nebo roky zápasit s těžkostmi ve vztahu, aniž by si uvědomil, z čeho vlastně pramení. Velmi často se stává, že místo toho, aby spolu partneři spolupracovali, tak spolu neustále bojují, samozřejmě takový boj je vždycky prohrou na obou stranách.  Při setkání s karmickým partnerem můžete okamžitě zažívat pocit radosti z opětovného shledání, silnou sexuální touhu, lásku, strach, nenávist nebo averzi. Silná sexuální přitažlivost nebo bolest na srdci jsou častými ukazateli předchozí silné nevyjasněné karmické vazby. Tato sexuální přitažlivost bývá velmi intenzivní a může do našich životů vnést hodně napětí, nepokoje a citového zmatku. Obzvlášť pokud jsme již vázáni k jiným partnerům a máme děti. Velmi časté jsou milostné trojúhelníky, které se táhnou napříč věky. Není tedy divu, že jsou naše Duše k sobě stále přitahovány touhou tyto často velmi bolestné situace konečně vyřešit. Je totiž doba čištění a vyrovnávání karmy. Často v takovýchto vztazích jednáme iracionálně, cítíme lásku k někomu, kdo nás zraňuje nebo zraňujeme my jeho. Někdy ubližujeme sami sobě, protože nevíme, jak s těmito situacemi naložit.

 

 

Jak poznáme důležitý a nevyjasněný karmický vztah:

 


 

  • neovladatelné city a vášně – láska nebo nenávist, situace typu nemohu žít s tebou ani bez tebe

  • intenzivní (někdy jednostranná) sexuální přitažlivost

  • pocit závazku nebo dluhu vůči druhému – pokud někomu půjčujeme peníze a on nám je nevrací, sdílíme s druhým svůj domov, prostředky a majetek a on si nás neváží a naopak; je zde nevyřešená karma

  • manipulace, ovládání nebo násilí zaměřené proti nám

  • psychické nebo jiné zneužívání

 

Když své energie neočistíte v tomto životě, budete nuceni pokračovat s touto duší i v další inkarnaci, a pak v další a v další. A v každém životě bude jeho či její vztah k vám pokračovat v blízkém okruhu, ať už skrze genetiku a rodinná pouta, nebo skrze přátelství, manželství či kariéru. A tak může tento otravný spolupracovník být v dalším životě vaší matkou nebo manželem, pokud mezi sebou neočistíte energii v tomto životě.
 

Vesmír je totiž postaven na rovnováze protikladných sil, na jedné straně je určité množství energie mužské, na druhé straně energie ženské. Pokud ty dvě energie nespolupracují, pokud spolu bojují, tak obě strany prohrávají. Teprve až se vynoří na povrch a vyřeší podstata problému, zmírní se karmická zátěž.