» Ukončení společné KARMY


 

 Karmické vztahy do kterých v tomto životě vstupujeme, bývají často obnovením vazeb z naší minulosti. Karmických vztahů se účastní lidé, s nimiž jsme prožili předchozí životy a společně jsme byli sesláni zpět k sobě, do tohoto života, abychom mezi sebou všechno v klidu, míru a láskyplnně vyřešili. Byla to volba naší duše. Ani volba partnera není náhodná. Obvykle máme karmický vztah s někým, s kým jsme v minulých životech zápasili, anebo s kým jsme prožili nepříjemné okolnosti, zklamání, nebo značně vyčerpávající situace. S těmito lidmi jsme byli svedeni dohromady, společně jsme se vrátili do tohoto života, abychom mezi sebou mohli vyřešit vše nedořešené, abychom jim mohli odpustit. To neznamená odpustit jim jejich činy. Znamená to zbavit svou duši jedovatého hněvu, který vůči nim cítíme.
 

Proto vyrovnání dluhů vůči sobě, odpuštění si a přijetí nové vzniklé situace jsou ve vztahu velice důležité. Nemusíte s těmito lidmi pobývat, ale potřebujete propustit staré a potlačené negativní emoce, jež jsou pro nás tolik škodlivé. Lpění na starém hněvu je sžíravé a nezdravé. Rovněž je naprostou ztrátou času a energie obviňovat danou osobu za rodinná dramata a vaše vlastní rozčilení. Obviňování je projekcí našeho ega, kdy si nejsme vědomi vlastních stínů, a tak je hodíme do košíku s cedulkou: "Je to jejich vina". A i když může být pravda, že tato osoba provokuje traumata, vaše obviňování situaci nijak nepomůže, ani nevyrovná karmu mezi vámi.

 

 

Ukončení karmické záležitosti
 

Karmické vztahy je výhodné co nejdříve rozpoznat a urychleně je dořešit. Jsou prioritním úkolem v životě člověka a po jejich ukončení se všem zúčastněným uleví a to nejen „na úrovni duše“. Když ve vztahu působí karma, pociťujeme nedostatek kontroly nad okolnostmi a událostmi, a rovněž i nedostatek kontroly nad svými reakcemi na tyto zážitky. Člověk může měsíce nebo roky zápasit s těžkostmi ve vztahu, aniž by si uvědomil, z čeho vlastně pramení. Teprve až se vynoří na povrch prvotní příčina a vyřeší podstata problému, zmizí karmická zátěž. Stejně tak, jakmile si s partnerem přestanete zrcadlit nedořešené problémy, kvalita vašeho vztahu velmi významně vzroste! Odměnou za tvrdou práci je pochopení, které přichází poté, co si uvědomíme souvislost mezi pozůstatkem minulého života a přítomností. Nemusíte se hned vrhat do prozkoumávání minulých životů. Tento dluh se dá ukončit rovněž pomocí upřímné a otevřené komunikace s karmickým partnerem, a pochopením příčin jeho současného chování.
 

Teprve až pokud se setkáte s neochotou další zúčastněné strany komunikovat, obraťte se na odborníka v oblasti esoteriky. Pomůže vám karmu rozpoznat, odhalit její prvotní příčinu, najít způsoby, jak by se vztahu dalo pomoci. Karmický vztah je tu proto, abychom si uvědomili vzájemné utrpení, a pokud Vám už ani odborník nepomůže, je na čase tento vztah ukončit, obzvlášť pokud již ve vztahu nebude např. dostatek lásky. Pak dejte druhému svobodu, nebo ho propusťte za někým, s kým on sám bude šťastný. Nedržte ho v poutech. Láska se nedá vynutit, ani se nedá citům poručit. Přejte mu štěstí. Mnohonásobně se nám to totiž vrátí zpět. Pokud je ve vztahu stále láska a partneři se navzájem nechtějí pustit, i když si nerozumí a necítí se v něm dobře, je to karmický vztah, který potřebuje právě to uvolnění » ať už vysvobozením od nepříznivých vlivů a prvotních příčin, tak třeba i možným ukončením vztahu. V takovémto případě je nejdůležitější odpustit sami sobě, tomu druhému, i sobě navzájem.  Jedině takto lze dojít k ukončení společné karmy . . .


 

Takovéto vyrovnání, zbavení se veškerých negací vůči tomu, kdo nám ublížil však může trvat hodně dlouhou dobu, několik měsíců, let, dokonce i desetiletí, než každý takový dluh dojde ke svému naplnění. Dokud k sobě však oba dva partneři stále něco cítí, ať je to pozitivní, či negativní tak karma stále pokračuje!!! A bude pokračovat tak dlouho v tomto /i dalším/ životě, dokud jeden z nich nedojde do toho bodu, že nebude již pociťovat žádnou citovou vazbu, žádné negativní emoce vůči tomu druhému. Pokud jeden z nich se s tím vyrovná, tak je již na půl cesty vyhráno a je to na dobré cestě. Pak i ten druhý se může z toho vyrovnat, protože už nebude mít s kým hrát tu svoji mocenskou hru, když už ten druhý bude vůči těm jeho hrám, intrikám, urážkám, ponižování apod. lhostejný a imunní. Každý je totiž zodpovědný za svůj život, a jeden nebo druhý nemá zodpovědnost za toho druhého. Každý je tu sám za sebe. Jedině tak ani jeden z partnerů pak nebude mít pocity viny vůči tomu druhému . . .
 

Když své energie neočistíte v tomto životě, budete nuceni pokračovat s touto duší i v další inkarnaci, a pak v další a další... A v každém životě bude jeho či její vztah k vám pokračovat v blízkém okruhu, ať už skrze genetiku a rodinná pouta, nebo skrze přátelství, manželství či kariéru. A tak může tento otravný spolupracovník být v dalším životě vaší matkou nebo manželem, pokud mezi sebou neočistíte energii v tomto životě. Od karmického vztahu se mají lidé osvobozovat, dát si vzájemně svobodu, aby dále nemuselo docházet k utrpení . . .

 

Vesmír je totiž postaven na rovnováze protikladných sil, na jedné straně je určité množství energie mužské, na druhé straně energie ženské. Pokud ty dvě energie nespolupracují, pokud spolu bojují, tak obě strany prohrávají. Teprve až se vynoří na povrch a vyřeší podstata problému, zmírní se karmická zátěž.

 

 

Nevyjasněný karmický vztah většinou reprezentují tyto situace a pocity:
 

1)  intenzivní až neovladatelné city a vášně

2)  pocit závazku nebo dluhu vůči druhému

3)  intenzivní sexuální přitažlivost (i jednostranná)

4)  psychické nebo jiné zneužívání

5)  manipulace, ovládání druhého

 

 

 

Procházíte bolestným vztahovým očistcem?

Napište mi, pomůžu Vám!