Psychosomatické příčiny nemocí

 

»  Psychosomatické obtíže

 

Jak je známo, tělo a psychika jsou úzce spjaty a mohou se vzájemně ovlivňovat. Původ některých tělesných obtíží může mít příčiny v naší psychice. Každý člověk na různé životní události reaguje jinak. Zatímco u jednoho se problémy, které prožívá, nemusí nikde odrazit, tedy ani ve formě psychických či tělesných obtíží, druhý může zaznamenat potíže na úrovni psychiky nebo na tělesné úrovni. U lidí, u kterých se pak tyto problémy neprojeví na psychické úrovni (po této stránce působí jako by nic), ale objeví se potíže na úrovni tělesné, mluvíme o psychosomatických obtížích. Někdy se však mohou obtíže projevit jak na psychické, tak tělesné rovině. Lékaři u těchto osob často nenajdou žádnou objektivní (tělesnou) příčinu nemoci.

 

Jak už dnes je známo, příčina nemoci je z 80% potlačená negativní emoce. Tato emoce se v těle uhnízdí a pak působí na určité orgány. Je to vlastně nemoc duše, která se projevuje na fyzickém těle.  Nejdříve onemocní duše a pokud ji neléčíme - onemocní tělo . . .

 

Pokud příčinu víme, uvědomujeme si ji – pak máme reálnou šanci dosáhnout uzdravení, či zastavení  průběhu nemoci . . .

 

Zůstaneme- li ale pouze u nemoci a léčíme jenom důsledek, pak vlastně nemoc potlačujeme a ta může putovat jiným směrem, či se projevovat opakovaně, chronicky.

 

Choroba nám přináší i výhody– máme najednou pozornost, někdo se o nás stará, dává nám najevo strach – můžeme být na chvíli v pozici milovaného dítěte.

 

Někdy tyto nemoci provázejí celé generace a pak se o těchto nemocech mluví jako o genetických, v ezoterice karmických. Pak je třeba hledat tam a tuto prvotní příčinu zpracovat . . .

 

Spojení duše a těla si již všiml v roce 1818 německý lékař Heinroth. Bohužel, tuto myšlenku odmítli jeho kolegové pro které bylo v té době nepředstavitelné, že by ve vědecké medicíně mohlo existovat nějako jako psychosomatika . . .

 

Když půjdeme ještě hlouběji do historie, tuto myšlenku sdíleli i Sokrates a Platon, který byl jeho žákem. Uvedu příklad. Příjde Vám negativní zpráva. Co se stane? Většina lidí cítí tlak, úzkost, ztrátu energie. Někteří zblednou, či naopak zrudnou . . .

 

Co pak  v těle napáchá třeba několikaletý hněv, úzkost, strach ?

Někdy již ale poznání příčiny změní náš úhel pohledu a tělo už nemá potřebu tuto disharmonii vytvářet a dojde k uzdravení. Nemusíte být nemocní, stačí jen změnit myšlenky. Já vám poradím, ale zodpovědnost převezmete VY . . .

 

Pane bože, dej mi klidnou mysl, abych přijal věci které změnit nemohu . . .
 

Dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu . . .
 

A dej mi moudrost, abych rozlišil jedno od druhého . . .