Dharma - plán života

 Souběžně s pojmem karmy lze definovat pojem dharmy. Zatímco osobní karma člověka popisuje vnější obecné podmínky současné inkarnace, dharma se vztahuje na náš životní plán, životní úkol, který tento člověk - nezávisle na druhu své karmy, má splnit a poznat. Naším úkolem je zdokonalit vlastními zkušenostmi převzaté programy a vzorce myšlení a chování. Náš karmický úkol určuje vše, co je dané, co nemůžeme v průběhu života změnit. Duševní část karmického úkolu je dána tím, co naše duše prožila v jednotlivých inkarnacích V našich životech je tedy zhruba polovina podmínek, situací i setkání určena a nemůžeme se jim vyhnout. Zde je třeba se naučit přijmout to, co je dané a naučit se žít s tím, že jsme právě takoví, jací jsme. Druhou polovinu života ovlivňujeme svou vlastní svobodnou vůlí. Záleží tedy jen na nás, jak s touto výbavou naložíme, neboť v každém okamžiku svého života se rozhodujeme, jak budeme myslet, mluvit, jednat a zda se při svém rozhodování necháme vést láskou nebo strachem. Je velmi důležité význam karmy pochopit a je stále mnoho lidí, kteří na zákon příčiny a následku nevěří nebo ho chápou zkresleně. Vše je jednoduché. Karma není žádný trest, ale pouze zajišťuje vyrovnání energií. Vše, co nás potkává, je následek toho, co jsme my sami vyslali. Jsem přesvědčena, že ten, kdo tento zákon pochopí, vezme na vědomí a pozná jeho účinky, dokáže pochopit svou minulost a dokáže ovlivnit svou budoucnost tím, že v přítomnosti bude dělat jen to, co chce dostat zpět.

 

Dharma má mnoho podob a je to = naše životní povinnost.  Každý z nás jsme osobností, která má jiný karmický úkol a poslání v tomto světě. To, co tvoří naši pozitivní karmu je dharma, tedy správné jednání, spravedlnost. Dharma především vychází z morálky a zákona Lásky, jsou to pozitivní myšlenky, slova a činy. Porušení Dharmy je porušení zákona. Vlastně by nám stačilo  biblické desatero, abychom nesešli z té správné cesty.