- Bloudící a přivtělené duše

Opustí-li duše své fyzické tělo ve zmatku, v depresi (sebevražda), či nějaké tragické události, ocitne se tato duše ve stavu nízkého stavu vibrace, který jí ztíží, aby se vydala ke světlu, do prostoru mezi inkarnacemi. Proto tato duše zůstává připoutána k zemi a upíná se na lidi z okolí, ke kterým má buď silné emoční vazby, nebo k lidem s podobnou nízkou vibrací, od kterých očekává pomoc a snaží se skrze ně žít. Děje se tak proto, že takováto bloudící duše /bez fyzického těla/ nemá dost energie k normálnímu životu. Spousta bloudících duší se nachází a pohybuje tam, kde se stala nějaká katastrofa, tragédie, hromádná havárie, anebo se zdržuje v blízkosti majetku, či nemovitosti, na které lpí . . .

Tyto duše se často stahují k místům s velkými koncentracemi lidí jako jsou supermarkety, nemocnice apod. Nejčastěji jsou tyto duše škodlivým elementem, odebírajícím energii normálním lidem. Duše bez těla se také mohou v příhodných chvílích tzv. přivtělovat - dostávají se do těla nebo častěji aury (energetický obal těla) člověka. Většinou tak odsávají energii člověka a negativně jej ovlivňují. Následkem toho jsou naše nevysvětlitelné nálady, vztek, únava, lítost. Pokud nejsme energeticky vyčištění, či máme-li snížené vibrace únavou, depresí, stresem či nemocí, tyto bytosti to vycítí a napojí se na naše energetické tělo. . .

Někdy je na nás napojen i člověk z minulého života, který se rozhodl na nás počkat, ale ztratil orientaci v čase a nevšiml si, že my jsme se už znova narodili. Bývají to rodiče, děti či milovaná osoba. V tomto případě je třeba této dušičce vysvětlit, že tady nám škodí a přesvědčit jí, aby na nás počkala ve světle.

Zda je na nás nabalena jiná duše, může odhalit automatická kresba a také metoda LSVJ. Zabránit,aby se na nás nenabalila jiná duše, aby se tak nestalo - lze často jen těžko. Pomáhá energetická očista, zvyšování vibrací, a nebo člověk, který tyto bytosti umí odvádět. Ve většině případů lze pomocí metody LSVJ tyto bloudící či přivtělené duše odvést pryč z okolí postiženého člověka. Občas také plní i tyto duše některé úkoly, většinou pouze dočasně a použití nástrojů LSVJ urychluje odchod i těchto duší s úkolem.

Pokud se chystáte na místa, kde tyto duše mohou býti, je dobré udělat si energetickou ochranu. Představte si, že hluboko ve vašem solar plexus září miniaturní slunce nebo hvězda - zářivé jasné bílé světlo. Toto slunce prozáří každou buňku vašeho fyzického i energetického těla a tvoří obal, který vás zcela a plně obklopí a chrání před vším škodlivým a negativním. Ze začátku je třeba tento obal vizualizovat zcela podrobně, po čase už stačí jen krátká myšlena - jako když zapnete vypínačem a jste okamžitě chráněni. Tento obal můžete také zesílit tím, že se spojíte s archandělem Rafaelem a vizualizujete energetický obal ze zeleného světla. Také fialové světlo chrání před negativitou a cízími duchy a zároven působí transformativně. (návod opsán z knihy Eva-Maria Mora: Kvantová Andělská terapie) Odvod dušiček lze pouze osobně . . .

Reinkarnace . . .

Karma a minulé životy...