- VÝBĚR ŠKOLY A VHODNÁ POVOLÁNÍ


 

V této oblasti mám velké zkušenosti. Sama jsem ztratila 7 let při neuspokojivé práci,než jsem nalezla opravdu to, co mě baví a uspokojuje. Až dodatečně, až jsem měla Osobní horoskop,  jsem v něm nalezla tyto tři oblasti. Neměla jsem na základní škole, svůj osobní horoskop, a tak jsem nevěděla, jaké povolání si mám vybrat. Rozhodla jsem se pod nátlakem rodičů, a bez nadšení  nesprávně. Ale i to nadšení pro nějakou oblast může být mylné . . .

 

Proto mít zpracovaný Osobní horoskop by mělo být samozřejmé, jako mít „základní vzdělání. Každý člověk má jiné talenty, a i několik oblastí, ve kterých může vyniknout. Vypíši Vám více vhodných povolání  pro Vás nebo pro Vaše dítě, aby si mohlo vybrat to, co je jeho srdci nejbližší . . .

 

Navíc bude to i to povolání, ve kterém se mu bude dařit, a ve kterém má šance dosáhnout ve svém životě největších možných úspěchů.  Z výtahu horoskopu poznám oblasti, ve kterých může vyniknout. Při osobní konzultaci, která je v tomto případě velmi důležitá, ale není nutná, mohu  vše upřesnit, včetně možné školy, a následně pak práce. Je lepší sdělit mi zájmy a plánované školy zrozence předem, při zadání, abych mohla horoskop přizpůsobit realitě . . .

 

Cena: 500,-Kč

Domy Astr...

Astrologické Domy

  Rozepíši Vám 4. domy – oblasti horoskopu, které se nejvíce týkají možného povolání a jeho...

Dům první

Povaha a projev Symbolizuje základní rysy osobnosti, zejména ty povrchní, jako např. fyzický...

Dům druhý

  Materiální hodnoty, zabezpečení a sebehodnocení Symbolizuje hodnotový systém - hmotné...

Dům šestý

  Dům práce, zaměstnání  a zdraví.   Poukazuje - na náš vztah k práci, jaký budeme...

Dům desátý

  Uznání, postavení, povolání, cíl, pověst, ambice, pocty, maximum možností, kariéra, dosažení...