Karmická Astrologie

Karmická astrologie nám ukazuje, jaké je naše životní poslání, neboli záměr duše, který máme naplnit, a v čem nás tedy budou vesmírné síly podporovat a pomáhat. Říká nám, co jsme řešili v minulém životě a co se máme naučit v tomto životě. Odhaluje příčinu a následek, vede k pochopení vlastního života, možnému vysvobození ­ vyrovnání karmy, probuzení potenciálu a darů. Vzhledem k tomu, že karmická astrologie se zabývá karmou a jejím vyrovnáním, začala jsem se více zaměřovat na Černou lunu - Lilit, která symbolizuje karmu - nejzranitelnější místo v duši.

 

Lunární uzly zase symbolizují vztah mezi příčinami a následky, v rámci kterých se odehrává náš život. Uzly určují karmické lekce, které se rozhodl člověk v tomto životě podstoupit, a naznačují tak, kde se nachází na své cestě k nebi. Jeho zkoušky a utrpení, je-li na ně pohlíženo jako na vzájemně související kapitoly v příběhu kontinuálního vývoje duše, tak získávají jiný význam. Člověk chce vždycky vědět proč a pro potvrzení svého předpokladu, že každá příčina má následek, se vždy obrací k minulosti. Umístění uzlů v horoskopu spojuje člověka s jeho minulostí a naznačuje cestu do budoucnosti. Uzly jsou ve skutečnosti dva póly magnetismu duše.Jeden směřuje od budoucnosti a druhý vychází z minulosti. Jížní uzel symbolizuje minulost, zatímco severní uzel naší budoucnost, pro člověka znamená severní uzel - nový cyklus, nové zkušenosti, který jsou před ním.

 

Vydá-li se člověk jinou životní cestou, než cestou duše, pak ani jakékoli pozitivní myšlení, afirmace, vizualizace a podobné "techniky" nemohou nijak pomoci k dosažení úspěchu, anebo alespoň ne takového, který by přinesl očekávaný pocit štěstí a naplnění. Na této planetě však máme dar svobodné vůle, takže je jenom na nás, k čemu vibrací z příslušných konstelací použijeme. Rozhodnout se v konečném důsledku musíme sami, kvalitní astrolog nám však napoví, k čemu by jednotlivé alternativy řešení mohly vést.
 

Chcete-li znát záměr Vaší duše, Vaše životní poslání a osudové výzvy, které Vás teď čekají, pak vězte, že nejdůvěryhodnější odpověď Vám poskytne Váš horoskop. Astrologie pracuje s časem. A Právě v horoskopu každého člověka je zapsána minulost, přítomnost a budoucnost.