Dům šestý

Dům šestý

 

Dům práce, zaměstnání  a zdraví.

 

Poukazuje - na náš vztah k práci, jaký budeme mít přístup k jakékoli fyzické práci a k podřízené pozici, ke svým zaměstnancům  nebo spolupracovníkům.

 

Fyzické zdraví (nemoci, péče o tělo, výživa,), zaměstnání, obživa, služba. Představuje činnost, kterou neděláme pro radost, ale abychom posloužili a nebo si opatřili prostředky na obživu.