Dům desátý

Dům desátý

 

Uznání, postavení, povolání, cíl, pověst, ambice, pocty, maximum možností, kariéra, dosažení vrcholu, poslání, veřejný život. To, kam mířím, cílím, kariérová orientace. Společenské a pracovní postavení. Vztah jedince a autority. Ukazuje, zda daná osoba zaujímá ve společnosti dominantní... či podřízenou roli. Lidé s autoritou - vedoucí, rodiče, otec...

 

Mnoho planet v X.domě: Vypovídá o touze uspět, být uznáván, být důležitý. Dále o otcovské orientaci osobnosti. Neptun zde vyvolává obtíže při hledání společenské role.