- Partnerský Horoskop

 

 

Partnerský horoskop

Partnerský horoskop se zabývá vzájemnými vazbami planet obou partnerů...

 

Naznačuje,

 • jak si budete s druhou osobou ve vztahu vzájemně rozumět,

 • kde mohou být v oblasti vztahů problémy a

 • kde je naopak možná spolupráce,

   (a to jak v partnerským, přátelským, pracovním či jiném vztahu.)

 • Dále pomáhá pochopit potenciál, možnosti a vývoj vztahu.

 

Odhalí,

 • na jakých principech Vaše partnerství funguje,

 • jakým způsobem můžete čelit možným krizím,

 • jak se vzájemně rozvíjet, a

 • jak vztah zlepšovat . . .

 

Jeho smyslem - je napomoci vzájemnému pochopení odlišnosti obou partnerů a hledání společných styčných bodů a možností řešení konfliktů. Neřeší otázku, zda tento vztah - "ano či ne", ale s "jakými možnostmi" a "jak nejlépe". . . Tento horoskop navazuje na váš osobní horoskop, rozebírá Váš vztah s jakoukoli další osobou.

 

 

Z Partnerského horoskopu se dozvíte:

 • Jakou šanci má Váš vztah vydržet,

 • V jakých oblastech budete mít konflikty a naopak,

 • V jakých oblastech spolu můžete spolupracovat.

 

Díky těmto novým poznatkům a cenným radám budete moci vylepšit Váš vztah, nebo pochopíte, že konflikty budou celoživotní . . .

 

Jestliže jsou aspekty harmonické:

 

 

Vytvářejí vzájemné porozumění mezi dvěma lidmi, pravděpodobnost štěstí, harmonie a pohody ve vztahu. Tento vliv se projevuje ve společných zájmech, sdílených citech a pod. Možnost nedorozumění je u harmonických planet nepravděpodobná, neshody se řeší snadno přizpůsobením a kompromisy . . .

 

 

Jestliže jsou aspekty disharmonické:

 

 

Je zde pravděpodobnost konfliktních vztahů. Zraněné city mohou vytvořit bojovné situace, jejichž řešení je mnohem složitější a není přímočaré.

Dvojice mají často rozdílné zájmy, odlišné povahy. Spory jsou z těchto důvodů často dlouhodobé a může snadněji docházet k vzájemnému odcizení . . .

 

Přesto existuje možnost. že dva jedinci se silnou vůlí jsou schopni tyto různé postoje zharmonizovat, čímž dojde k pozitivní změně a k vnitřnímu růstu obou partnerů.

 

V horoskopu vám popíši, do jakých domů spadají planety obou partnerů, jaké vzájemné vazby uzavírají jejich planety a co to znamená v praktickém životě. Součástí tohoto rozboru je i tzv. kompozit - z obou horoskopů se vytvoří jeden - horoskop vztahu.

 

 

Kdy má partnerský horoskop smysl:

 • Pokud přemýšlíte o tom, zda-li je pro vás partner ten pravý a zda se k sobě hodíte.

 • Pokud chcete lépe poznat silné i slabé stránky vašeho vztahu.

 • Pokud procházíte krizí a chtěli byste vědět více.

 

 

Připravte SVÉ a PARTNEROVO:

- datum narození (den, měsíc, rok)

- přesný čas (hodinu a minutu)

- místo narození

 

Datum narození Vám může říci mnohé o našich povahových vlastnostech, schopnostech, profesionálních možnostech, zdravotních potížích, sexuální energii apod. Lze vyčíst životní cestu, životní úkol, nadání a předpoklady, ale i problémy, na kterých je nutno pracovat. Málo lidí si již dnes uvědomuje, že čísla nevyjadřují jen kvantitu, ale i kvalitu.

 

 

Cena: 1600,- Kč 2000,- Kč (dle obsáhlosti, podrobně 10 - 15 stránek . . .)

Partnerský horoskop 

  Velmi zavádějící jsou i označení  "dobré spojení" nebo "špatné spojení". Partnerství přece není jen o tom jaký kdo je partner, ale též o tom jaký kdo je člověk, jakou má povahu atd. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že vhodnější je tzv. neutrální spojení než spojení živlů, které k sobě pasují výborně.

 

Příkladem může být mě velice oblíbené znamení lva. Lev je ohnivé znamení a výborné spojení by tedy mělo být s jinými ohnivými znameními (beran, střelec nebo druhá lev), jenže dva plameny mohou tvořit už slušný požár, který dokáže nakonec spálit i vzájemný vztah.

 

Tradičně dobré spojení berana a lva je velice výhodné pro přátelství, kolegialitu, jelikož tam se více věcí odpouští a promíjí, ale méně vhodné pro život, kde se takové dvě individuality moc nepřizpůsobují a tvrdohlavě si každý stojí na svém, což může vést až k velmi dramatickým závěrům. Nejiná situace je mezi dvěma lvy - dva kohouti na jednom smetišti. Když tedy zůstanu u příkladu ohnivého znamení, co je vlastně vhodnější spojení?

 

Oheň a oheň? Sotva, kdy dva ohníčky jen tak nevinně plápolají, z toho skutečně může vzniknout požár rovnající se přírodní katastrofě.

 

Oheň a voda? Jistě protiklady se přitahují, ale že by zrovna oheň šel dohromady s vodou? Vhodnější se zdá být spojení oheň a vzduch - vzduch (tedy kyslík) je pro hoření třeba a naopak ohněm se vzduch ohřívá. To bývá běžný jev, pokud je jednoho či druhého více, je to horší, ale většinou ne tak katastrofální jako oheň - oheň. Vichřice může oheň rozfoukat také do pořádného požáru, nebo oheň může rozpálit vzduch do smrtících teplot.

 

Obdobně to platí o spojení oheň - země. Dva živly, které si většinou neubližují, oheň klidně hoří na zemi. Když však nejsou živly v rovnováze, může hlína oheň udusit a obráceně se nabízí pojem spálená zem. I to jsou mnohem menší katastrofy než zničující požáry.