- Osobní (nativní) Horoskop

Nativní horoskop:

Přesný obraz hvězdné oblohy v okamžiku Vašeho narození. Jedná se o horoskop, který vypovídá o základních povahových a fyzických vlastnostech člověka, který mu byly dány osudem při jeho narození  . . .

 

Od něj se Vám dostane odpovědi na otázku Jaký/á jsem ... ?

Jak člověk prochází životem a různými životními zkouškami, jeho povaha se mění. A potom již záleží na každém jedinci, jestli si vezme ponaučení a zmírní některé nepříznivé vlivy a využije pozitivních aspektů, nebo naopak potlačí ty dobré a pozdvihne ty špatné . . .

 

Horoskop okamžiku narození je jakýsi vzorec principů  a  energií, který nás provází celým životem. Je to přeneseně řečeno "učební plán", který bychom měli naplnit . . .

 

Horoskop zrození v sobě zároveň nese kvalitu času, a tím i symbolické vnitřní načasování určitých událostí. Dalo by se hovořit o vnitřních hodinách a cyklech, které v sobě máme. Některých jsme si vědomi a podřizujeme se jim, ale jiné jsou nám nesrozumitelné nebo se jim bráníme. Naši předkové dobře věděli, kdy je čas setí a kdy je čas sklizně. My však žijeme v moderní, uspěchané době a myslíme si, že vše, co si naplánujeme, se musí splnit. Tak tomu ale mnohdy není. Pokud člověk chce žít v harmonii sám se sebou a vnějším prostředím, měl by se přizpůsobit plynutí času. Život se neustále mění, vše směřuje k vývoji a změně. Pokud někdo tvrdošíjně lpí na daném stavu věcí nebo zaujímá jednostranné postoje, potom se dané energie aktivované určitými tranzity a progresemi mohou projevit jako nejistota, zmatek, frustrace a krize . . .

 

Osobní horoskop - je vhodný pro všechny, kteří chtějí lépe poznat sami sebe a mají odvahu se podívat do svého nitra. Poměrně přesně odkrývá silné i slabší stránky naší osobnosti, poukazuje na naše talenty, ale varuje i před životními úskalími.

 

Ukazuje nám naše vrozené vlastnosti, dispozice, schopnosti a to v konkrétních oblastech života, vztazích, prácí, zdraví, v oblasti hmotného zabezpečení apod . . .

 

Poznáte „hluboce“ sami sebe, své nedostatky, oblasti, ve kterých můžete mít problémy . . . 

 

Ale neříká nic o tom, co s nimi v průběhu života uděláte, to už je jenom Vaše volba. Zde je i základní slabina astrologie - neukazuje jedince takového, jaký v dané chvíli skutečně je, ale pouze jakým by mohl být. Ukazuje skrytý potenciál každého z nás. Odhadne rozeného lenocha od člověka pracovitého, ale nemůže již určit, nakolik se změnil vlivem výchovy, prostředí i životních zkušeností. Je také mnoho lidí, kteří byli obdařeni při narození velkým talentem. Jestliže se však spoléhají pouze na své štěstí, mohou příležitosti snadno promarnit . . .

 

Osobní horoskop se zaměřuje na praktickou stránku života i na duchovní oblast (týkající se Vaší karmické zátěže a jejího zpracování). Podává ucelený obraz o nadáních i výzvách, které každý musí v průběhu života překonávat a životních okolnostech, které tyto výzvy provází. Dozvíte se z něj rady, jak tyto problémy odstranit. Objevíte své jedinečné talenty a přednosti, a dostanete ode mě rady, jak je uplatnit v životě, kam směřovat své úsilí, jak vylepšit svůj život, a nasměřovat jej tak k novým úspěchům . . .

 

Z Osobního horoskopu se dozvíte vše, co je Vám dáno „do vínku“, i průběh Vašeho života . . .

 

 

Výklad horoskopu narození

Zde proberu Vaše základní povahové rysy a nastíním, jak se bude odvíjet Váš život. Spolu se podíváme na hlavní oblasti, kam budete v životě směřovat své úsilí. Povíme si o tom, jak využít Vaše silné stránky a jak si poradit s těmi slabšími.

 

Poté následuje rozbor oblastí, které Vás zajímají:

- vztahy, manželství, domov, rodina, děti
- práce, kariéra, výdělek
- studium, cestování
- přátelé, koníčky

 

Každý horoskop je ručně zpracován o obsahu min. 30 stránek. Je celoživotním průvodcem, hlavně ve chvílích krize a rozhodování.

Osobní Horoskop

Ceník

  OSOBNÍ HOROSKOP NA MÍRU - osobnostní rozbor člověka. Individuální zpracování...

Roční horoskop

Ceník

  ROČNÍ HOROSKOP je určen všem těm, kteří se chtějí aktivně podílet na svém osudu. Nabízím...

Partnerský horoskop

Ceník

PARTNERSKÝ HOROSKOP NA MÍRU - rozbor partnerské shody klientů. Individuální zpracování...