Dům druhý

Dům druhý

 

Materiální hodnoty, zabezpečení a sebehodnocení

Symbolizuje hodnotový systém - hmotné vlastnictví,  ukazuje na náš vztah k majetku, k penězům a k materiálním hodnotám, vlastní sebehodnocení, talent a schopnosti.