Zrušení kletby

 


Ke zrušení kletby je potřeba vědět nebo zjistit hlavně to - co to je za kletbu, ale taky kdo ji na vás seslal. Prokletí existuje, stejně jako existuje síla požehnání, které přináší do života lidí dobro, které jim pouhý člověk nemůže dát. Když prokletá osoba neví, co je ta kletba zač, pravděpodobně se jí tak snadno nezbaví.

Sejmutí kletby a zrušení jejích účinků má svá přesná pravidla. Jde o rituál, který má své náležitosti a často se neobejde bez přítomnosti zkušeného terapeuta. Je nutné najít v podvědomí situaci, kdy k vyřčení kletby došlo a zjistit její znění. Pak je možné zrušit kletby, které jsme vyslali a žádat o zrušení těch, které byly vyslané nám. Překážkou není ani fyzická smrt druhého zúčastněného. Zrušení kletby znamená vymazání informace ve vibračním poli tvořícím součást duše a ta na své osvobození většinou již dlouho čeká. Potom následuje vzájemné odpuštění všeho, co mezi oběma zúčastněnými nastalo a kletbu vyprovokovalo, a pak odpuštění kletby samotné. Účinky jsou téměř okamžité a následují výrazné změny v životě.
 

Dost často se stává, že prokletý člověk si vůbec neuvědomuje, že vlastně prokletý je. Nedochází mu, že dělá věci, které by za normálních okolností nedělal, má psychické problémy a bohužel nevidí, že právě on se stal prostředníkem kletby. Pokud je kletbou postižená celá rodina, je zle, obzvlášt, jedná-li se kletbu, kterou je svázán celý rod po mnoha generací, jejíž účinky se projeví až při dlouhodobějším působení . . .
 


 

Tihle lidé si mnohdy ani neuvědomují, že něco není v pořádku a nějakou tu potíž v životě berou jako jeho normální součást. Pouze vy vidíte, že je něco špatně, ale ostatní si to nedokáží připustit. Zdá se jim vše v pořádku a vy jste v tu chvíli bezmocní. Stačilo proklít jednoho člena rodiny a skrze energetické propojení duší se kletba přenesla na všechny rodinné příslušníky. Je nutno podotknout, že člověk, který proklel vaši rodinu, nemusel být přímo čaroděj. Stačilo pouze, že si z nějaké příčiny uchovával velmi negativní emoce (jako nenávist či závist) vůči osobě z vaší rodiny. Tak silné emoce lze zhmotnit v kletbu i bez speciálního umu a problém je tu. Pokud je ale kletba zaměřená tak, aby škodila tady a teď, popřípadě aby jednorázově ublížila, pak člověk její vliv většinou vnímá docela silně, neboť mu zasahuje nějakým způsobem do jeho života.
 

Jak se v této situaci zachovat, je velmi ošemetná věc. Logicky chcete své rodině pomoci, pokud ale máte co do činění s negativními silami, může se to obrátit i proti vám. Lidé, kteří jsou pod vlivem kletby, přehlížejí svou skutečnou situaci a je dost možné, že o vaši pomoc nebudou vůbec stát! Velmi radikálním způsobem řešení je odejít od rodiny. Tedy alespoň částečně. Není tím tedy myšleno navždy, ale do vyřešení problému. Což se ovšem může protáhnout i na desetiletí. Jen málokdo má odvahu na to, aby zpřetrhal vztahy s rodinou posedlou kletbou, každopádně se vyvarujete toho, že kletba postihne i vás! 

 

Existuje ale i mírnější řešení, které se ovšem neobejde bez pomoci dalšího člověka. Odhalení kletby někým druhým lze různými metodami v oblasti mystiky. Obrátit se můžete na někoho, kdo se vyzná v práci s energiemi a může vnést do záležitosti hlubší vhled. Ale není běžné, aby se tím někdo přímo zabýval. Obvykle se to zjišťuje až na žádost osoby, která má podezření, že by mohla být pod vlivem kletby. Samozřejmě to musí být člověk, kterému stoprocentně důvěřujete! Je tedy naděje, že pomůžete sobě a celé vaší rodině od působení zlých sil. Nesmíte ovšem pomoc rodině vnucovat, pravděpodobně by to mělo opačný efekt. Připravte se, že se jedná o běh na dlouhou trať, který ovšem všechny problémy vyřeší!

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný či dlouhodobý problém ?
 

ZDE mě můžete kontaktovat

 

DIAGNOSTIKA KLETBY