KLETBA a PROKLETÍ

  • Přestalo se vám v poslední době dařit?
  • Cítíte se mizerně a netušíte proč?
  • Máte pocit, že z vás něco nebo někdo vysává všechnu sílu?
  •  Špatně se Vám spí?
  • Jste celkově vyčerpaní, bez energie a zhoršil se vám i zdravotní stav?
  • Nedaří se Vám v partnerském nebo pracovním životě /či podnikání/ ?
  • Jste dlouhodobě nemocní a lékaři si s tím neví rady ........ nebo se Vám zdraví pořád jen zhoršuje a zhoršuje (prošli jste různými lékařskými vyšetřeními, ale nikdy se nic nezjistilo-vleklý zdravotní problém záhadného původu) ?
  • Máte neustále problémy s penězi?
  • Nebo se Vám celkově nic nedaří a Váš život je jen smršť spousty nekončících problémů a smůla se Vám lepí na paty?


 Je velmi pravděpodobné, že pokud nenajdete ani při podrobnějším zkoumání Vašich dlouhodobých potíží žádnou objektivní příčinu, je dost možné, že na Vás někdo útočí silami černé magie !
 


 

Nenechejte si to jen tak líbit, pokud máte některé z těchto problémů (např. máte pocit, že se Vám nedaří, máte problémy) a stojíte o moji pomoc, tak se nebojte mi napsat na email nebo zatelefonovat. 

Co je to kletba?

 

Kletba je velice specifický a velmi nebezpečný nástroj černé magie
 

Nebezpečná je hlavně proto, že málokdo si plně uvědomuje její důsledky. Většinou jde o vědomé, plánované a zlé přání od osoby, která nám nepřeje nic dobrého a jejím hlavním záměrem, cílem je ublížit tomu, komu je právě posláno. Většinou se jedná o osobu, která proklínajícího nenávidí, myslí na něj ve zlém, která se užírá touhou po pomstě a dusí se ve vlastní zlobě. 

 

Kletby mohou být vyslovené, nebo sepsané. Vždy to začne zlou myšlenkou, kterou proklínající mág přemění ve slova, vyřčením zlé věci nebo přání směrem k Vám. Svá přání pak vysílá ústně a vajadřuje je jako žádost k nadpřirozeným silám /démonickým bytostem/. Touto duchovní aktivitou však proklínající otevírá brány mezi fyzickým a duchovním světem, a dává tím šanci a svolení démonickým bytostem, aby tak vykonali zlo na dané, proklínané osobě. Démoni však neskončí u toho, že ublíží jen osobě, na kterou je kletba uvalena, pokud už jí nemohou nijak využít, zničí i osobu proklínající! Mom

 

Proto je hodně nebezpečné zahrávat si s něčím jako je černá magie a prokletí. Člověku, který proklel... se to vždycky vrátí jako bumerang, a to mnohonásobně zpět! Takovýto člověk, který jiné proklíná bývá sám postižen démonickým prokletím, protože démoni lidmi opovrhují, parazitují na nich a jediné, co chtějí dělat, je škodit, komukoliv, kdykoliv!

 

Existuje mnoho různých typů kleteb, které mohou být použity, jako jsou kletby finanční, zdravotní nebo vztahové. Na začátku se může projevovat jako nervozita nebo jiný zdravotní problém. Neustále vám něco padá z ruky, každou chvíli o něco zakopáváte nebo se i zraníte. Kletba může později vyvolat i vážnou vleklou nemoc, kdy nereagujete na žádnou klasickou léčbu.

 

Vyznačuje se zcela specifickou formulací. Začíná slovy "proklínám" a pak následuje výrok, který upřesňuje, co hrůzného je přáno například člověku, který nám způsobil v minulosti obrovskou, nesnesitelnou bolest. Proklínající vždy přeje tomu druhému, aby mu vznikla škoda, nebo jej potkal zlý osud. Vše je vedeno touhou po pomstě a s přesvědčením, že ten, kdo nám ublížil, má být potrestán stejným utrpením, které jsme zakusili. 

 

Čím více je takový člověk, co vědomě druhého člověka proklíná - v kontaktu s démonickými bytostmi (například je pravidelně vzývá) tím účinnější jeho kletba je. 

 

Kletba - je to duchovní aktivita, při které proklínající člověk má většinou za cíl ublížit druhému člověku, převážně vždy neplánovaně, většinou v afektu, s cílem poškodit oběť. . . proto může být prokletí provedeno často i nevědomky a nechtíc, ve vzteku, kdy napomůže démonickým bytostem vykonat zlo na jiném člověku /díky otevření brány mezi fyzickým a duchovním světem/

 

Někdy jí ale také člověk vysloví jen v neštěstí, zlobě anebo bolesti. Vyslovením kletby se určitá osoba stane prokletou, tj. po určité době tuto osobu postihne neštěstí. Existuje mnoho forem kleteb od těch nevědomých až po ty na zakázku, prováděných s nejsilnější účinností na ty oblasti, kde hraje největší rozhodovací úlohu moc.

 


 

Mnoho kleteb vzniká silou pouhé nenávisti. Někteří lidé Vás mohou např. z nějakého důvodu nenávidět a jsou schopni Vám opravdu hodně ublížit ........ už jenom silou negativních myšlenek, které vysílají směrem k Vám, kdy na Vás myslí ve zlém každou chvilku, užírájí se touhou po pomstě a dusí se ve vlastní zlobě. 
 

Původcem kletby nemusí být jen nepřející člověk, ale i duch zemřelého, nemovitost, zatížená negativními vlivy nebo neblahý následek vlastní magie. Tyto vlivy většinou rozezná jen profesionál, který ví, kde má kořen zla hledat.

 

„I Slovo je velmi mocný nástroj. Pokud s ním člověk zachází neuváženě, opakovaně a ve velkém návalu emocí, může se proměnit ve skutečnost. V praktickém životě se tak můžeme setkat např. s útoky ze zhrzené lásky, ze závisti, žárlivosti, z touhy po penězích, postavení, ale i z jiných pokušení. 

 

 

Kletbu můžeme také zdědit. Může fungovat celé generace a projevuje se v té oblasti, jak bylo proklínající osobou určeno. Pozná se to podle toho, že se Vám stále nic nedaří v jedné, ale i v několika životních oblastí. Je zajímavé, že umíněnější rodiče na rodinné tradici lpí, tím je kletba těžší. Zvláště lehce se může kletba dědit a předávat díky křestnímu jménu, či příjmení.


 

Existují však i těžké kletby na zakázku - ve formě VooDoo nebo proklínací magie, které mohou účinkovat po mnoho životů a ve kterých se k tomuto prokletí používají speciální předměty, symbolizující dotyčného jedince, na kterého má démon vysílaný proklínajícím provést útok. Ve VooDoo konkrétně může proklínající určovat způsob a místo trýznění, (voodoo panenky).
 

 

 

JAK SE PROJEVUJE KLETBA ?

 

 

Že jsme prokleti lze také rozeznat. Prokletí existuje, tak jako existuje síla požehnání, které přináší do života lidí dobro, které jim pouhý člověk nemůže dát. Nenechejte se však zmást tím, že Vám někdo (většinou kartářka) sdělí, že jste prokleti » automaticky to hned neznamená, že to tak opravdu je, že skutečně jste prokleti. Kletba má určité příznaky. Vůbec nejčastějším projevem toho, že na vás někdo uvalil kletbu, bývají nevysvětlitelné zdravotní problémy. V počátečním stádiu se kletba může tvářit jako příznaky běžného stresu, nervozita . . . nebo jiný zdravotní problém. Pokud máte smůlu, tak se Vám většinou stane něco nepříjemného » několikrát /min. třikrát/ po sobě, přestane se Vám dařit ve více oblastech Vašeho života, a to i přes soustavné úsilí, stále se dostáváte do problematických situací a vztahů, nemůžete najít vhodného partnera atd.

 

Jedním z nejtypičtějších symptomů bývá, že se u postiženého rozvine vleklý zdravotní problém záhadného původu, který nereaguje na žádnou klasickou léčbu. Jindy se vůbec nedaří nalézt příčinu obtíží. Přestože byly vyzkoušeny různé druhy terapie, dostavuje se jen dočasná úleva a potíže vracejí, jakoby odnikud . . .


 

Postižení lidé kletbou běhají od jednoho doktora k druhému, ale nikdo jim nepomůže. Začíná to zpravidla zlými sny, pak hádkami v rodině a v okolí. Pokračuje to problémy v zaměstnání, nevychází Vám jednání na úřadech a věci se dějí jinak, než jste chtěli, pořád dokola, kdy vás stíhají pohromy jedna za druhou. Končit to může totálním krachem vašeho života,ztrátou partnera, přátel, zaměstnání, peněz, zdraví a nakonec i úplná ztráta chuti do života. Také se kolem Vás mohou dít nevysvětlitelné věci, např. ve vaší přítomnosti padají obrazy, praskají okenní tabulky, záhadně se vypínají nebo zapínají elektrické spotřebiče, můžete slyšet neidentifikovatelné hlasy, dělát věci, které byste za normálních okolností nikdy nedělali...

 

Ti co proklínají se však stávají jak služebníky, tak i obětí krále zla a hrůzy /satan/ a budou za to potrestání. Ale těmto lidem je to vlastně jedno. Jediné, co je zajímá, je někomu ublížit ať ze zlosti, msty, zášti, žárlivosti, závisti, odmítnutí atd. Nejčastěji jsou to lidé, které známe, třeba z rodiny, okruhu přátel, kolegové z práce apod. Ale existují i skupiny, které se tomu věnují a můžete si je na tuto ohavnou práci najmout. 

 

 

Kletba má tři stupně: 

1. myšlenka zlobná vysílaná s přáním, aby se to či ono stalo nebo nestalo, 

2. jasně formulovaná negativita se slovy "proklínám tě" a je vysílána na nenáviděnou osobu, 

3. jasně formulovaná myšlenka s přáním zabít danou osobu. 
 

Kletbu není jednoduché zrušit, zvláště když neznáme přesnou formulaci. Je pravda, že nejlépe prokletí může zlomit ten, kdo jej způsobil a na dotyčnou osobu uvalil - pokud chce on sám, nebo pak provádíme rituál s černou svící. Ne vždy si však tento člověk uvědomí, že kletbu vůbec vyvolal. Stačí pouze nepřát partnerovi po rozvodu štěstí s někým jiným - a kletba je hotova. A pokud už to ví, málokdy si připustí, že se jeho dopady obracejí i proti němu samotnému. Takže komunikujme s rozmyslem a s láskou! A jako prevenci používejme pozitivní myšlení.“

 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 

Příznaky Kletby . . .

Diagnostika KLETBY