Prokletí


PROKLETÍ existuje stejně tak, jako existuje ,,síla požehnání", která přináší do života lidí dobro, které jim pouhý člověk nemůže dát. Každé prokletí má svoji příčinu. Pozná se podle toho, že se vám jednoduše přestane dařit. Prokletí je projevem nenávisti, je opakem ,,Božího požehnání." Špatný den má čas od času každý. Ale pokud máte více smůly najednou, kterou provází spousta nežádoucích okolností, a ještě to trvá delší dobu, pak už to není otázka náhody. Velmi pravděpodobně se potýkáte s prokletím nebo se zatíženou rodovou karmou - v důsledku kletby.

 

Prokletí bývá provedeno záměrně, může být prováděno různými způsoby, jako je modlitba, nebo vyřčení nějakého „zaklínadla“, či rituál. S přáním zla proklínající osoba otevírá prostor působení zlým duchům /démonům/, kteří se rádi chopí příležitosti, aby připravili to, co je kletbou přáno.

 

A co se týká pohnutek vedoucích k praktikování černé magie, bývá to většinou závist, žárlivost, nepřejícnost nebo pomsta. Existuje mnoho způsobů, jak někoho proklít, ale ne všechny jsou stejně účinné. Oběť pak může následně trpět nejen duševně ale i fyzicky. 

 

Proklít lze někoho i na dálku, ale pokud se útočící člověk dostane do vaší fyzické blízkosti, může být útok silnější. Proto si dejte dobrý pozor na vaše osobní věci, jako jsou např. vaše oblíbené předměty nebo osobní fotky (rituály černé magie lze totiž páchat i s pomocí fotek)vlasy nebo dokonce ostříhané nehty. Pohlídejte si tedy, ať se lidé, ze kterých máte obavy, k ničemu takovému nedostanou! Ať už je to vyčesaný chuchvalec vlasů nebo třeba vaše staré vyřazené tričko. Pokud se s vámi chce najednou vyfotit někdo, s kým se zrovna dvakrát nemusíte, měli byste zbystřit a být na pozoru!

 

Setkáváme s prokletím psaným nebo vyřčeným, tedy s uřeknutím čili uřknutím, a není-li odstraněno, přenáší se i do dalších životů. Každé prokletí totiž blokuje naše osudové štěstí - Boží požehnání. Většina podezření na přítomnost kletby se však nepotvrdí.

 

 

Sejmout takovéto očarování je obtížné a musí být vykonán velký magický obřad na jeho zrušení. Jedná se totiž vždy o kletby černé magie - kam patří např. šamanská kletba, woodo nebo magie černého mága spojená s obětí a krví, či smrtí jiné bytosti (většinou zvířete). Takovéto prokletí a jeho energie jsou velice silné, působí mnoho životů a čím déle působí na prokletou osobu, tím větší je jeho síla, protože taková kletba umí strhnout na sebe i mnohem menší negativní energie a jejich sílu použít pro umocnění svého působení, a na zlomení takovéto kletby musí být dnešní mág velmi zkušený a znalý. Nejde to změnit, ať se člověk sebevíc snaží, dokud prokletí není odstraněno.

 

Prokletí se nemusí vztahovat jen na osoby, ale též na celé rody /rodiny/, předměty, budovy, nemovitosti a místa  nesoucí zátěž negativní energie a událostí, které se v nich odehrály. 

Potvrdit domněnku, že je váš domov prokletý, mohou některé zvláštní jevy odehrávající se v domácnosti. V důsledku působení příliš silných vln špatné energie... vám mohou v domě nebo bytě bezdůvodně vadnout květiny, i když je pravidelně zaléváte a pečujete o ně, mohou vám praskat obrazy, rozbíjet se oblíbené předměty, ke kterým máte nějakou bližší vazbu, mohou se vám ztrácet osobní věci určené k vaší ochraně (jako jsou amulety, talismany) atd. Někdy se naopak z ničeho nic může ve vašem domě objevit cizí záhadný předmět nejasného původu, který vám tam mohl někdo nepřející podstrčit, aby vám narušil váš osobní prostor.  Nemusí jít ale pouze o živého nepřítele, ale i o kletbu vašich zesnulých příbuzných, kdy může jít přímo o zlýho ducha.


 

Příznaky kletby (prokletí)
 

 

Kletba je cíleně směřovaná negativní energie. Projevuje na všech rovinách života postiženého čím dál více, neboť její povahou je šířit se jako rakovina a zhoršovat se. V počátečním stádiu se může tvářit jako příznaky běžného stresu, nervozita nebo nějaký zdravotní problém. Jednoduché kletby se projevují třeba tím, že dotyčný zakopává, věci mu padají z ruky, řízne se nebo upadne, zlomí si ruku nebo nohu… 
 

Hodně záleží na emocionálním náboji, s jakým byla ta příslušná slova vyřčena. Čím větší náboj, tím výraznější následky. V konečném stádiu, nebo když jde o působení silnějších kleteb jsou následky a přiznaky takové, že z nich člověka mrazí a jsou pochopitelně výraznější a hrozivější » například dopravní nehody, vážné úrazy, choroby atd.
 

Jedním z nejtypičtějších symptomů bývá, že se u postiženého rozvine vleklý zdravotní problém záhadného původu, který nereaguje na žádnou klasickou léčbu. Jindy se vůbec nedaří nalézt příčinu obtíží. Přestože byly vyzkoušeny různé druhy terapie, dostavuje se jen dočasná úleva a potíže vracejí, jakoby odnikud.
 

S druhým nejtypičtějším projevem působící kletby nebo jiného druhu špatné energie při spánku a usínání. Nepříjemné úzkostné sny, někdy až ve formě nočních můr mohou obsahovat důležitá sdělení o probíhajícím dění a ukazovat na původce – bohužel si je dotyčný typicky nepamatuje. Neschopnost pamatovat si sny a špatné spaní jsou všeobecně považovány za klasické známky duchovního útlaku. V extrémním případě dochází k porušení spánku a denního rytmu, kdy nespavost dále ochromuje postiženého a přináší tělesné chřadnutí, způsobené neschopností těla se zregenerovat během odpočinku.

 

Třetí skupinu tvoří vjemy psychické a celkový duševní stav. Není neobvyklé, že více citliví nebo intuitivní lidé sami hovoří o tom, že mají pocit cizorodé přítomnosti ve svém okolí nebo se jim stávají různé nezvyklé příhodypraskání obrazů nebo ztráta osobních ochranných předmětů, které nasvědčují nadpřirozenému působení.

 

 

RODOVÉ KLETBY
 

 

RODOVÉ KLETBY » patří mezi nejproblematičtější kletby, jelikož je velice obtížné podívat se zpět do minulosti a určit, co se stalo a kdy se to stalo. Označujeme je jako dědičné, většinou se dědí z pokolení na pokolení, někdy mohou být prokleté i celé rody, které se mohou předávat a projevovat různými způsoby, a ovlivňovat tak život celé rodiny po několika generací. Právě hříchy našich předků, nebo prokletí našeho rodu někým dalším, či okultismus mohou být zodpovědný za prokletí rodu a vytvoření tak /i na příč staletími/ v rodinách rodové zátěže.Někdy mohou být prokleté celé rody,

 

Projevovat se mohou např. nemocemi jakou jsou dlouhodobá neplodnost, častá, opakující se a nečekaná úmrtí v rodině, sebevraždy, vraždy v rodině, chudoba, psychické a duševní poruchy (schizofrenie, psychopatie), dispozice k častým nevysvětlitelným potratům, podivné nemoci /roztroušená skleróza, svalová distrofie/, vážné, smrtelné nemoci (rakovina), časté nehody a nešťastné události atd.

 

Dalším závažným projevem může být i to, že se člověku např. nedaří nalézt vhodného partnera a když ho najde a vše vypadá nadějně, vztah se z různých důvodů rychle (nevěry, alkohol, násilí) rozpadne. To je druh kletby, čekající na „spouštěcí moment“, což je třeba v tomto případě příznivě se vyvíjející partnerský vztah, a pak se začnou realizovat. Všechny tyto kletby jsou vyřčeny s úmyslem ublížit.

 


 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný či dlouhodobý problém ?
 

ZDE mě můžete kontaktovat

 

 

Příznaky KLETBY . . .

Rozdělení KLETBY