» Příznaky KLETBY A PROKLETÍ

 
 

Jaké jsou příznaky prokletí?
 

  Jak pozná člověk, že je terčem útoku čaroděje či nějaké nebezpečné sekty? Ovládne ho slabost a bezbrannost, nic se mu nedaří, zhorší se mu nálada a posléze i zdravotní stav. Lze se proti tomu nějak bránit?
 


 

Ublížit někomu bez použití fyzického násilí může být poměrně jednoduché, zvlášť pokud se jedná o citlivého jedince. Někdy stačí dotyčného urazit, zachovat se nespravedlivě, či dokonce mu dát pouze najevo svoji špatnou náladu v nevhodnou chvíli. Postižený ucítí nevolnost v oblasti břišní krajiny, zvýší se mu produkce adrenalinu a následně i krevní tlak. Pokud takový stav přetrvá delší dobu, může na zdravotním stavu člověka zanechat neblahé následky. Osud jedince tak může být ovlivněn na celý život. Praktiky černé magie pak uvedené známé zákonitosti už „pouze“ dovádějí do hrůzné dokonalosti.
 


 

 Kletba se projevuje na všech rovinách života postiženého kletbou čím dál více, neboť její povahou je šířit se jako rakovina a zhoršovat se. V počátečním stádiu se může tvářit jako příznaky běžného stresu, nervozita nebo jiný zdravotní problém. V konečném stádiu nebo když jde o působení zlovolných bytostí jsou potom příznaky takové, že z nich člověka mrazí.
 

Jedním z nejtypičtějších symptomů bývá, že se u postiženého rozvine vleklý zdravotní problém záhadného původu, který nereaguje na žádnou klasickou léčbu. Jindy se vůbec nedaří nalézt příčinu obtíží. Přestože byly vyzkoušeny různé druhy terapie, dostavuje se jen dočasná úleva a potíže vracejí, jakoby odnikud.
 

S druhým nejtypičtějším projevem působící kletby nebo jiného druhu špatné energie při spánku a usínání. Nepříjemné úzkostné sny, někdy až ve formě nočních můr mohou obsahovat důležitá sdělení o probíhajícím dění a ukazovat na původce – bohužel si je dotyčný typicky nepamatuje. Neschopnost pamatovat si sny a špatné spaní jsou všeobecně považovány za klasické známky duchovního útlaku. V extrémním případě dochází k porušení spánku a denního rytmu, kdy nespavost dále ochromuje postiženého a přináší tělesné chřadnutí, způsobené neschopností těla se zregenerovat během odpočinku.
 

Třetí skupinu tvoří vjemy psychické a celkový duševní stav. Není neobvyklé, že více citliví nebo intuitivní lidé sami hovoří o tom, že mají pocit cizorodé přítomnosti ve svém okolí nebo se jim stávají různé nezvyklé příhody – praskání obrazů nebo ztráta osobních ochranných předmětů, které nasvědčují nadpřirozenému působení.

 

 

Další známky a symptomy PROKLETÍ:

  • duševní a citové zhroucení

  • opakované nebo chronické nemoci

  • neplodnost, náchylnost k potratům, ženské nemoci

  • rozpad manželství a rodiny

  • ustavičný nedostatek financí

  • časté nehody a „nešťastné události“

  • série předčasných úmrtí, sebevražd, nevysvětlitelných úmrtí nebo vražd v rodině

 

 

» » »  S ČÍM VÁM MOHU POMOCI » » »
 

»  ODSTRANĚNÍ a ZRUŠENÍ KLETBY. Někteří lidé jsou postiženi rituály černé magie, které vykonali sami – třeba i v minulých životech – nebo je vykonal někdo jiný, aby jim ublížil. Diagnostikou kletby zjistím, jak KLETBA ovládá postiženého člověka a toto působení zastavím!

 

 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 

Vampyrismus . . .

Diagnostika prokletí