- Rozdělení Kletby, prokletí

 

 

1)  VĚDOMÉ - to, co řekneme, děláme vědomě a s cílem poškodit (Černá magie)
 

2) NEVĚDOMÉ - vyřkneme,uděláme v bolesti, zoufalství, zlosti, ale netušíme, jaké to bude mít důsledky pro cílenou stranu a taky pro nás

 

 3) VLASTNÍ - jsou slova vyřknuty od nás ve směru k nám samotným (např. jsem hloupá, tohle mi nikdy nevyjde,  tlustá, nehezká) nebo činy, kterými si my sami klademe vlastní překážky svou vlastní negativní energií a tím si vytváříme VLASTNÍ BLOKÁDY, jež nám brání v každém směru našeho života.
 

 4) CIZÍ, od CIZÍCH OSOB - sem patří vše, co vysílají ostatní lidé směrem k nám, tedy jakákoli pomluva, nepravda, křivda, nepřejícnost, veškerá zloba, všechny projevy a pocity agrese, kletby vysílané myšlenkami, slovy, činy ve směru k nám.

 

 5) CÍLENÉ - cílené přímo, jak na osobu, tak k určité oblasti života (vztahy, práce, peníze, majetek) - spojované se

závistí, žárlivostí, vztekem, nenávistí a dalšími projevy negativních energií působících silou na nás samotné.

 

 6) OBECNÉ - cílené jen na určitou osobu, rod, věc, dům, oblast

 

 7) PŘÍMÉse vztahují přímo a jedinně na dotyčného prokletého jedince, na všechny jeho životy.

 

 8) RODOVÉse vztahují na všechny osoby žijící a budoucí narozené členy onoho rodu (zpět i vpřed).
 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

 

Objednat diagnostiku prokletí 

--------------------------------------------------------------------------------

 

KLETBY I. Kategorie
 


 

Tak tohle už bývá práce opravdového mága, čarodějnice, černokněžníka, nebezpečné sekty...

 

V životě jich je velice málo, kletba na objednávku od černého mága také není zrovna zadarmo. Je to v podstatě kletba II. kategorie, ale má tzv. háček neboli pojistku.

   

Projevuje se to tak, že v případě pokusu o zrušení prokletí se může zdvojnásobit její účinek nebo odeklínač na sebe přijme část toho prokletí, event. ho poškodí jiným způsobem (např. zblázní se).

 

Některé háčky mohou zasáhnout karmu. Ne vždy je správné tu kletbu zrušit. Někdy se může stát, že si ji dotyčný opravdu zaslouží a má ho něco naučit...

   

Bez znalosti proklínací formule je velice problematické zrušit tuto kletbu ... a vůbec nedoporučuji se o to pokoušet, pokud nebudete znát důkladně příčiny a následky kletby...

 

 

KLETBY II. Kategorie

 

S kletbami II. kategorie je to o trochu složitější. Je to cílená kletba s úmyslem poškodit nebo ublížit druhému. Většinou mají emocionální podtext. Jsou to věty ve smyslu ,,proklínám tě," ... nebo ,,ať máš smůlu v životě"… nebo ,,přeji si, ať zemřeš"… apod.

 

Vztek nebo strach dodává kletbě na její síle a účinnosti. Některé jsou podmíněné časově (omezené na určitou dobu), jiné zase úkonem (kletby majitelů diamantů...).

 

Existují různé amulety, náramky které vás mohou chránit, jsou různé ochranné magické obřady a rituály na zrušení kletby II. kategorie.

 

Pokud znáte přesnou proklínací formuli, pak se dá velice jednoduše zrušit, změnit její následek, nebo vrátit zpět proklínači.

 

 

KLETBY III. Kategorie

 

Kletby III. kategorie jsou ty, se kterými se setkáváme nejčastěji v běžném životě.

 

Věty se smyslu já si nic nepamatuji, mám prostě smůlu, blázen jeden.

 

 Aniž to tušíte, při častém vyslovení podobných vět sami sebe proklínáte... A opravdu to funguje! Proklínáte se jimi sami skoro každý den nebo proklínáte své známé, aniž byste si to uvědomovali. Jsou to pomalé, ale zato velice účinné kletby. Zejména když prokletí dodá na síle a účinnosti vztek, zloba, závist nebo strach - prostě jakákoli lidská negativní emoce.

 

Takové kletby se dají zrušit změnou vašeho smýšlení a uvažování o sobě - směrem k pozitivnímu myšlení...

 

„Slovo je totiž velmi mocný nástroj. Pokud s ním člověk zachází neuváženě, opakovaně a ve velkém návalu emocí, může se proměnit ve skutečnost. Vesmír funguje ve vzorci: myšlenka - slovo - čin. Kromě individuálních myšlenkových vzorců, jež se mohou vědomě či nevědomě stát kletbou, existuje i zátěž (kletba) způsobená kolektivním vědomím. Pokud si velké množství lidí, byť nezávisle na sobě, vytvoří stejný názor braný jako nevyhnutelnost a tento názor přetrvává v jejich mysli dostatečně dlouho, stává se po nějaké době součástí kolektivního vědomí. Tato kletba pak může postihnout rodinu (rodové kletby) či skupinu lidí (gayové, svobodné matky, rozvedené ženy), ale také určitým způsobem ovlivňuje dění na planetě Zemi (strach ze změn, z chudoby, z individuality).“
 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 

Příznaky prokletí . . .

Diagnostika kletby . . .