Karmická NUMEROLOGIE ...

Karmická-numerologie je jeden ze směrů numerologie. Vypovídá o tom, co je záměrem naší karmy. Proč jsme si vybrali tento život, který žijeme. Také nám dává informace o tom, co jsme zvládli v minulosti a co se chceme naučit nyní - v současnosti. Je to jedinečný způsob a metoda vhodná především k tomu, jak v sobě a v našich datech najít jasně danou cestu, kterou jsme si zvolili před narozením, jak zjistit, na čem má klient v tomto životě zapracovat, jakou cestu si zvolil /ještě před svou inkarnací/, nebo čemu se má naopak vyhnout.

Máme se něco naučit, něčemu porozumět, něco pochopit, něčím si projít. Někdy se nám nelíbí věci, které se nám dějí, a mnohokrát si řekneme: „Proč právě já?“ Je třeba pochopit, že cokoliv se nám děje, má svůj důvod i skrytou příčinu, někdy to tak vůbec nemusí být, jindy je to pro naše dobro i když se nám to tak v té chvíli jeví úplně jinak.

Karmická numerologie nám pomůže tyto věci pochopit. Každý máme svoji životní cestu, své jádro života, svůj životní cíl, karmu po předcích, den narození a jeho specifický úkol, ale také například karmu dle krevní skupiny.

 

Prioritou pro karmickou numerologii je najít PŘÍČINY (v duchovní oblasti), proč se nám nedaří, proč zrovna „nám" se některé věci dějí stále a stále dokola, proč potkáváme právě ty lidi, které potkáváme, proč žijeme právě tak, jak žijeme. Karmická část je rozebrána z více úhlů, vede k pochopení smyslu našeho života, k pochopení toho, proč jsme takoví“, zaměřuje se na vývoj člověka a jeho sebezdokonalování se.  Věci, které se kolem nás dějí, mohou být dobré i špatné. Ale vše co se nám děje, se děje pro naše dobro . . . neboť dostáváme příležitosti se učit a rozvíjet, příležitost ke změně. Díky ní můžeme najít tu správnou cestu a pochopit lépe náš život.
 

Běžní lidé se dost často ptají na otázku . . .

    Proč mají různí lidé různé osudy?

    Proč někdo prožíváme věci tak a jiný jinak?

    Proč nás přitahuje určitý druh člověka?

    Proč procházíme zrovna těmito událostmi?

    Proč se nám děje zrovna toto?

    A jaký je smysl života? Co máme v životě za úkol ?

 

 

Karmická Numerologie - To dokáže vysvětlit . . . Není pro ní problém vysvětlit, proč někdo má dobrý osud a proč  druhý horší.

 

Při chápání karmy se vychází z toho, že se někdo narodí do lepších podmínek a druhý do horších, podle toho, co všechno se má učit. To, do jakého života se narodíme, je výsledek činů v našich minulých životech a podle zákona příčin a následků "co člověk zaseje, to taky sklidí." Naše duše si vybírá rodiče a podmínky vhodné pro svůj rozvoj. Na cestě životem neztrácíme dobré vlastnosti, ale zbavujeme se charakterových slabin. Každý si svou realitu tvoří sám, a to myšlenkami, slovy, činy. Čísla nám svým způsobem umožňují pochopit náš vývoj.

  

KARMA - je zákon příčin a následků. Představuje důsledky našich minulých činů, a to nejen v tomto životě, ale i v životě předchozím. Je to vlastně souhrn všech našich nezvládnutých úkolů z minulých životů . . .
 


 

Někteří lidé namítnou: „Karma není”. A co když „Ano”? Chceme to riskovat? Potom se divíme, že jsme tak zvaní smolaři, že se nám nic nedaří, že nejsme šťastní. A není to třeba tím, že máme špatnou karmu? Je třeba si uvědomit, že pokud někomu ubližuji, bude mi ublíženo a to se týká i nás samotných, pokud si ublížím, určitě se to příště projeví.

 

Dnes nikdo nepochybuje o tom, že řada problémů je skryta v naší psychice, ale pokud v našich osudech skrytě působí nějaké negativní karmické vlivy, je proti těmto vlivům člověk téměř bezmocný, pokud se tyto špatné vlivy z jeho OSUDU neodstraní . . .
 

 


 

 V životě nedochází k náhlým změnám, ani k náhodám. Vše má svoji příčinu. Každá naše myšlenka, každý pocit a každý skutek vychází z minulosti a má vliv na naši budoucnost. Dokud je tato minulost a budoucnost pro nás neznámá, díváme se na život jako na hádanku, netušíc, že jsme si ho vytvořili nevědomě sami . . .

 

 

NABÍZÍM:

S pomocí karmické numerologie Vám mohu vypočítat vhodný okamžik pro různé záměry - ať už je to nový začátek pro cokoliv, práce ve firmě, jméno dítěte, volba partnera nebo zjistím, proč máte sklon opakovaně dělat stále stejné chyby.  Dále nabízím

 

 

1./ ZJIŠTĚNÍ karmických či jiných nepříznivých VLIVŮ z Vašeho OSUDU.

 

2./ ODSTRANĚNÍ těchto nepříznivých nebo Karmických VLIVŮ z Vašeho života !!!

 

 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 

NUMEROLOGIE . . .

KARMALOGIE . . .

karmická numerologie, karmalogie