Čísla a jejich VLIV na naše životy

 Numerologie, čísla a jejich vliv, numeros 

ČÍSLAJsou všude a nesou v sobě obrovské množství informací. Setkáváme se se s nimi každý den a hrají významnou roli v našich životech, i když to tak nemusí vypadat. Způsobu využití těchto informací je nekonečně mnoho. V numerologii např. jsou klíčem k hledání různých souvislostí, existujících v našem OSUDU, ale také v lidském chování a jednání. Čísla jsou jemnými energiemi, které nám byly přiděleny před naším příchodem na tuto planetu, a určují naši životní cestu. Jejich symbolický významobrovský vliv na naše životy.

 

Objevují se v našich životech – jako poštovní směrovací číslo, číslo  domu, ve kterém žijeme, telefonní číslo, které používáme, poznávací značka auta, ve kterém jezdíme, číslo bankovního konta, čísla bot a oblečení, které nosíme atd.

 

Čísla, numerologie, osud, karmická numerologie

 

Vliv čísel na náš život bychom neměli podceňovat, ale ani přeceňovat

Čísla nám mohou pomoci pochopit, proč se nám určité věci v životě dějí, často opakovaně, proč se dějí v určitou dobu a proč máme tendence ubírat se tím či oním směrem. Věřím, že díky svobodné vůli a pokroku, který na cestě uděláme, se můžeme rozhodovat, zda jít při tom či onom kraji nebo středem, kdy uhnout doleva, kdy doprava apod. Kdyby v téhle pozemské hře bylo všechno pevně dané a člověk nemohl nic ovlivnit, nejvyšší divák by se asi pěkně nudil. Proto jsem přesvědčená, že tím, jak hrajeme, si tu můžeme mnohé karmické zátěže odlehčit a zkušenostmi, kterým se nemůžeme vyhnout, projít v mnohem jemnější podobě.

 

Čísla jsou buď příznivá (přitahující šťastné události a situace v našem životě),

. . . nebo špatná (čísla přitahující smůlu a absolutní bezmoc).

 

Numerologie, čísla, numerologický rozbor
 

Všechno na tomto světě podléhá předvídatelnému vývoji v cyklechtyto cykly je možné měřit čísly. Kvalita čísla nebo skupiny čísel v datu narození vytváří neviditelnou sílu či vibraci, podobnou neviditelnému elektrickému náboji. Vlastní vibrace vidět nemůžeme, ale můžeme sledovat jejich projevy.

 

Každé číslo má určitou sílu, moc a vibrace odpovídající energii, která ovlivňuje náš život, jak pozitivním, tak ale i negativním způsobem. Některá jsou neutrální, jiná nás mohou nabíjet energií, ale také nás mohou zničit. Proto mají pro každého z nás velký význam. 

 

 

Z ČÍSEL
 

 

Dovíme se z nich pod jakým vibračními  vlivy (energiemi) jsme se narodili a jak budou ovlivňovat náš život. Tyto energie jsou neviditelné, ale přesto jsou stále přítomné. Ovlivňují naše rozhodování v životě, náš postoj k okolnímu světu, předpoklady pro určitá povolání, mají vliv na naše myšlení, nálady, emoce v daném roce. Jsou to energie, které jsme si vybrali před svým příchodem na tuto planetu a s jejich pomocí máme možnost pochopit, jaké zkoušky a jaké směry jsme si vybrali. Musíme brát v úvahu nejen své vlastní datum narození, ale i dobu, ve které žijeme. Když rozpoznáme vlivy našich čísel, můžeme poznat, že některé věci, které nám například ztěžují život, jsou dané datem našeho narození... 

 

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 

Nechcete zemřít?

Nechcete zemřít?

Pomocí čísel se dá ze jména, příjmení a data narození spočítat, KDY (v jakém období, roku, měsíci) a na CO si dávat konkrétně pozor!

Máte OSUD ve svých RUKOU . . .

 „Každý z Vás si tak může zachránit zdraví, život i majetek! Můžete se pak mnohem lépe vyvarovat:

1) neštěstí při bouračce,

2) vážné nemoci, která by nás mohla potkat,

3) nebo i banálního opaření horkým čajem.

4) A i blížící se SMRTI se dá zabránit!“