Duchovní kabala ukazuje:

 
  
  • Kdo jsem?              

  • Proč existuji?

  • Odkud přícházím?

  • Co je mým úkolem zde?

  • Byl jsem zde již dříve?

  •  Kam kráčím?

  • Co je důvodem mé nynější inkarnace

 

KABALA - znamená poznání, které pochází z duše a může nám pomoci k pochopení vlastní osobnosti. 
 

Jedná se o systém vývoje a zdokonalování lidské bytosti, o které najdeme zmínky už ve Starém zákoně a popisuje dějiny stvoření. Ukáže nám naše zvolené životní a učební úlohy.
 

KABALA - učí o spojení příčiny a následku  mezi duchovními zdroji, které se podle absolutních zákonů sjednocují do jednoho vznešeného cíle: a to je - splnění karmického úkolu a programu, který nám předali naši rodiče. V kabale je důvod pro všechno, bez ohledu na to, jak dobré či špatné to je. Kabala nás učí, že i ten nejhorší možný scénář /jak vidíme/ může ukázat jako nejlepší řešení a vést k neočekávaným výsledkům, které nám umožní pochopit, že se to všechno stalo z nějakého důvodu. Nicméně zároveň Kabala říká, že jakákoliv akce má své následky. To nás učí být ohleduplný k ostatním lidem, protože pokud budeme dávat dobrý, tak či onak máme dobré na oplátku.

 

- Úrovně duchovního působení 

- Úrovně duchovního působení