- Struktura UNIVERSA

 


Nejvyšší svět v kabale je ACILUT, je neměnný, bez času, prostoru a tvaru.
 

Nižší svět je BERIAH, který je světem Stvoření, svět Ducha, dech Boží, „Slovo“, jímž začíná stvoření. Je Universem Archandělů. Sedm dnů stvoření znamená sedm kosmických fází. Vše existuje v oblasti idejí nebo-li ducha, nikoli ve fyzickém stavu. Do kontaktu se světem stvoření Beria se můžeme dostat ve stavu tvoření, rozjímání, koncentrace, za pomoci živlu Vody. Na této úrovni komunikujeme s archanděly.

 

JESIRAH je svět utváření. Zde se setkáváme s anděly a cherubíny. Je to říše forem, stále nové konfigurace se vynořují a zase rozpouštějí. Svět ryzí Formy. Symbol Zahrady Edenu. Esence všech nerostů, rostlin, živočichů – v původní dokonalosti. Do kontaktu se světem Jecirah se můžeme dostat pomocí obřadné magie a za pomoci živlu Vody. Ze středu Stromu Jecirah se vyzáří nejnižší svět Asiah.

 

ASIAH je smysly vnímatelný svět, svět vyjádření, jevů, svět činu, svět dokonání. Je to náš hmotný, materiální svět, svět vnímaný našimi smysly, svět prvků, svět živlů projevených ve své materiální podstatě.

 

– Svět ASIAH – živel Země – světová strana Sever – archanděl Uriel (Světlo milosti, dárce osvícení) – lidské smysly Hmat.
– Svět JESIRAH – živel Vzduch – světová strana Východ – archanděl Rafael (Lékař a učitel, uzdravení) – lidské smysly Čich a chuť.
– Svět BERIAH – živel Voda – světová strana Západ – archanděl Gabriel (Posel, který jedná v podmínkách) – lidské smysly Sluch.
– Svět ACILUT – živel Oheň – světová strana Jih – archanděl Michael (Ničitel zla) – lidské smysly Zrak.

 

 

- Základní principy kabaly