Karmická KABALA

 
 Je tajná, mystická, velmi složitá, a je základem, na němž stojí umění západní magie. Popisuje univerzální zákony a ukazuje, jaké vnější osudové vlivy na nás působí - přes náš osud v celém našem životě. Nese v sobě staré, hluboké vědomosti, které jsou zabezpečené pomocí číselných kódů. Pomáha člověku při překonávání úskalí v jeho životě.
Nese v sobě staré, hlubéké vědomosti zabezpečené pomocí číselných kódů. 
 

Tyto vědomosti a poznatky umí rozšifrovat jen ten, kdo má správný „klíč“.  Kabala vychází z toho, že všechny vesmírné zákony, stejně tak osud člověka lze určit podle čísel. Nic není náhodné. Všechno má smysl, řád, soulad, pořádek. Vše je uspořádáno podle čísel, váhy a míry. To je nejvyšší zákon viditelné přírody. Každé slovo, písmeno, název, pojem, lze převést na čísla a spočítat jejich význam. Proto jsou v kabale čísla základem všeho. 
 

 
Člověka chápe jako bytost, která sama rozhoduje o svém osudu, ale může upozornit na "klíčové" a na "nebezpečné situace" a také na "kritická období", kdy tyto situace nastanou . . . Má nástroje, jimiž je možné tomu předcházet – vědění, poznání, řešení atd.
 

 

Karmická kabala: objasní příčiny, toho, proč se nám v životě (v nějaké oblasti) dlouhodobě nedaří ?! Díky ní je člověk schopen a může se vyvarovat mnohým nepříjemnostem a zklamáním. Předloží možnosti, ale k ničemu nikoho nenutí. Nelze nikomu nařídit, co má dělat, každý se rozhoduje sám. A sám si taky nese následky...

 
 
Ve svých kabalistických rozborech Vás mohu varovat před blížící se pohromou a pomoci vám zavčas toto rostoucí nebezpečí, či určité nepříznivé, karmické vlivy ve vašem osudu zastavit. Poradím možnost a řešení, "jak" se tomu zcela vyvarovat nebo "jak" tomu lze předejít. 
 

 

Prostřednictvím "kabalistického vědění" lze určit:

 

  • Co - se stane budoucnosti,

 

  • Co - je současnosti

 

  • Co - bylo minulosti ...
  •  

 

- Principy Kabaly

- Struktura UNIVERSA