- Kabala a Magie

 

MAGIE se provozuje odedávna. Objevuje se v alchymii, v astrologii i léčitelství. Stejně jako v psychiatrii ...

O magii existuje mnoho nezasvěcených pověr. Západní esoterika přijala některé aspekty kabaly a přizpůsobila si je. Pokud člověk nezná smysl, může donekonečna vykonávat některý složitý rituál bezvýsledně. Jestliže náhodou vyprovokuje některý archetyp, má slušnou šanci, že ho dočasně přemůže (nezkušení mágové). Důvodem je jeciratický zákon, že svět utváření není stabilní a ti, kdo v něm hledají sílu, budou smeteni psychickým přívalem, který sami vytvořili, pokud nejsou dobře zakotveni v Acilut nebo poslušní nebe Berija.
 


 

Aby lidská duše mohla provozovat magii a konat zázraky, musí v každém světě rozvinout samostatný organismus, výkonný, který umí vůli cvičit a ovládat, a teprve potom získá moc v těchto světech. Důležitá je i otázka morálky; člověk může být silný, ale to ještě neznamená, že je dobrý.
 

Na rovině fyzické se stará o spravedlnost zákon Jecira a všeobecná prozřetelnost, která dává věcem rovnováhu. Například je-li národ agresivní, plodí agresivitou i své protivníky, kteří ho dřív nebo později ovládnou.

Na psychické rovině jsou však věci daleko jemnější a člověk by se mohl domnívat, že je dovoleno zneužívat zákonů Jecira a unikat důsledkům, protože nejsou fyzicky viditelné. To je omyl. I zde se projeví ono má dáti, dal“, už v životě, nebo po smrti.

Na rovině lidstva běží tento proces automaticky, ale ti, kteří si vypěstovali vůli a získali moc v neviditelných říších, mohou způsobit důsledky, o nichž animální lidé nemají tušení. Například jistý mág porušil morálku a děsil lidi, jeho schopnosti mu byly odebrány a pravá magie se změnila v iluzi. Zemřel jako pomatenec. Podle Talmudu i Bible – nesmí žádný mág vstoupit do nebe. To znamená, že nikdo, kdo je ještě ponořen do Jecira, nemůže projít strážemi cherubínů do Berija. Taková chyba může pokročilou duši připravit o velmi důležitou fázi vývoje. Skutečná morálka začíná rozvojem jednotlivce, neboť když člověk stoupá z Jecira, získává větší moc ovlivňovat nejen své druhy, ale i jeciratický svět jako celek. Tato moc bývá buď výsledkem jednostranně upnuté vůle, nebo přirozeným ovocem duchovního vývoje. Jde-li o tento druhý případ, bdí nad morálkou tohoto člověka Malchut Berija (moudrost) v Já (Bůh), která pročišťuje psychiku psychologickým soudem a milostí duše. Jestliže člověk touží jen po získání moci, pak není ničím jiným než čarodějem.
 

MÁG rozumí zákonům Jecira, znalost jejích principůnavázal kontakt se svými vlastními psychickými archetypy, může získat přístup k formám a silám onoho světa a užívat je. Cvičení je tvrdé a vyžaduje disciplínu, neboť jestliže mág v některé důležité operaci neuspěje, může přijít o rozum.

 

Židovská kabala od magie zrazuje, ale předpokládá znalost jejích principů. Je třeba znovu upozornit na nebezpečí pokušení dát se lapit v Jecira během duchovního růstu. Důležité je zasvěcení, aby si člověk byl těchto mocností vědom, ale nenechal se jimi fascinovat. Faktem je, že je teoreticky možné, aby si kabalista vypěstoval potřebné schopnosti a vystoupil ze světa Jecira a šel dále do Berija, kde může vytvářet podmínky, které se nakonec budou manifestovat v Asija.

 

I když je magie zakázaná, zázraky zakázané nejsou. Magie a kouzla patří  čistě do Jecira, ale zázraky už leží v oblasti Berija. Obecně řečeno, magie  se užívá k individuálním cílům, zatímco zázraků k řešení veřejné potřeby nebo k dosažení kosmického cíle. Metody, jimiž se zázraky vytvářejí, nebyly nikdy zjeveny, a to ne proto, že by to bylo tajemstvím, ale proto, že být s to vstoupit do Berija a žádat o pomoc Acilut vyžaduje bytost na vysokém stupni a velikou čistotu. Souhlas Boží je absolutně nutný, protože by zázraky mohly narušit rovnováhu vesmíru. Boží vůle je každému kabalistovi pojistkou, která odvádí od pokušení využívat magii pro osobní zveličení a moc. Základním pravidlem je, že nesmí jít o zisk. Operace může působit jen tehdy, zjevuje-li slávu Boží.
 


 

Příkladem je léčení vírou. K mistrovi přijde chromý muž a ptá se ho, zda ho může vyléčit. Mistr je možná kabalistou, a možná není. Jestliže není, dostalo se mu daru být nevědomky kanálem k horním světům. Jestliže kabalistou je, slíbí pomoc a bude postupovat podle sefi rotického zákona (vyzařování). Nejprve pozvedne svou vlastní rovinu vzhůru od fyzického kontaktu svých rukou s chromou nohou přes psychický svět Jecira, kde si představí nohu zdravou. Zde, v místě Božího jména ADONAJ, zavolá Pána (zázrak se nepřivolá správným vyslovením jména, ale prostřednictvím vědomé kabalistovy intence). To znamená, že kabalista vstoupí do světa Božích atributů a uctivě prosí ELOHIM o pomoc. Je-li to vůle Boží a souhlasí to s cílem nebe, pak se v Berija stvoří zdravá končetina, která vyplní formu, kterou již utvořil v Jecira. Ta pak přechází do pacientova Já, do stromu pacientova těla. A zde se noha, která byla vyvolána, stvořena a utvořena, učiní zdravou končetinou. Je zajímavé, že se často nemoc vrací, což ukazuje na to, že se pacient nedokáže udržet svou vírou ve spojení s Berija, které je důležité, aby se uchovala forma a látka, a opět se vrací ke starým psychickým a fyzickým návykům, které vedly k nemoci. Jindy to značí, že zázrak posloužil k tomu, aby nemocný viděl, čeho lze dosáhnout pomocí ducha, a rozhodl se na sobě pracovat. Cíli bylo poslouženo a vesmír se vrací do své původní rovnováhy.
 

- Kabala a Magie

- Kabala a Magie