Kabala a její symbolika


 

Základní fakta o kabale jsou dost jednoduchá. Žijeme mezi dvěma světy existence. Vnější svět obyčejného světského života a tajuplný vnitřní svět myšlenek, pocitů a duchovních činností. Oba tyto světy jsou ve vztahu k nám skutečné a síly v nich působící je možné přeměňovat a převádět z jednoho do druhého, vše je se sebou propojený a na sobě navzájem závislý. Židovská víra zpočátku přijala za svůj mistrovský znak hexagram (neboli štít Davidův) a hloubka jeho uspořádání je schopna neomezeného výkladu. Později došlo k rozvinutí velice složitého schématu uspořádaného do schématu, známého jako Strom Života. Jen málo lidí dovedlo a dosud dovede pracovat s tímto schématem pro jeho složitost, a proto zůstává pro mnohé tajemstvím a neodhalen. Židovská kabala vyvinula esoterickou číselnou nauku, vybudovanou na vysoce komplikované mystice čísel, která se zabývala tajemstvím stvoření.

                                                                   
 

Kabala učí o spojení příčiny a následku mezi duchovními zdroji, které se podle absolutních zákonů sjednocují do jednoho cíle » a to je splnění karmického úkolu /zvolené životní a učební úlohy/ a programu, který vám nevědomky předali do osudu vaše rodiče. Zjistí, co budete v tomto životě řešit za problémy, zda máte v osudu nějaké nepříznivé, či dokonce karmické vlivy....přes jaké překážky půjdete, a co můžete udělat proto, abyste je zvládli.

 

O CO VLASTNĚ V KABALE JDE

 

           

O čísla a písmena. Ale jak je to možné, že mají takovou moc ? Kabala vychází z toho, že všechny kosmické zákony lze určit podle čísel. Nic není náhodné. Všechno má smysl, řád, soulad, pořádek. Vše je uspořádáno podle čísel, váhy, míry. To je nejvyšší zákon viditelné přírody. Proto všechno se vším stojí v určitém zákonitém vztahu změny. A to mohou na úplném konci vysvětlit jen čísla – jako základ všeho. Každé slovo, písmeno, název, pojem, lze převést na čísla a spočítat jejich význam. Každé jméno, každé slovo, každé písmeno » je možné vyložit podle duchovní abecedy.

Každé číslo nebo písmeno vyzařuje určitý druh energie. Tuto energii může člověk, tedy pokud ji ovládá, použít jako klíč k dané věci, kterou chce použít, využít, změnit, vyměnit, zesílit, zeslabit, proměnit, vytvořit, stvořit atd.
 

Kabala učí o spojení příčiny a následku mezi duchovními zdroji, které se podle absolutních zákonů sjednocují do jednoho vznešeného cíle: a to je splnění karmického úkolu a programu, který nám předali naši rodiče. Jako všechny vědy je i kabala rozdělena na studium hmoty a studium formy. Stejně jako jiná učení používá kabala určitou terminologii a symboly, aby popsala objekty a akce: duchovní síla, svět, či Sefira se nazývá jménem světského objektu, který kontroluje. To je duchovno.

Karmickou kabalou lze přesně zjistit, veškeré příčiny toho, proč se mi v životě vůbec nedaří, proč  neustále narážím na nějaké nebo stejné překážky, proč si neustále přitahuji komplikované vztahy a partnery, proč mě neustále někdo ponižuje, proč jsem v nějaké oblasti stále jako v začarovaném kruhu, ale také možnosti – jak si přitáhnout, to co potřebuji, zdali mám sílu překonávat překážky, jestli se po mě chce, abych vytrvala v určité situaci, nebo jestli mám v životě prodělat změnu.

 

  Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný či dlouhodobý problém ?

ZDE mě můžete kontaktovat

 

 

- Kabala

- Kabala a Magie