- Kabala základní principy

 Kabala je prastará věda, starý duchovní systém rozpracovaný do nejmenších detailů židovskými mudrci. Je to  tajné a mystické učení mudrců, o kterém najdeme zmínky už ve Starém zákoně, před 4.000 lety, kde popisuje i dějiny stvoření. Nese v sobě staré hluboké vědomosti zabezpečené pomocí číselných kódů a ukazuje nám, jak využívat její duchovní principy v každodenním životě. Tyto vědomosti a poznatky umí rozšifrovat jen ten, kdo má ten správný „klíč“. Kabala učí, že Bůh vytvořil situaci vyžadující rozhodování. Adam a Eva si uvědomili možnost volby, možnost využití vlastní svobodné vůle a přijali následky svobodného rozhodnutí. Poté, co začali činit vlastní rozhodnutí, se mohli ztělesnit na Zemi. To byl začátek cesty lidstva a jeho touhy po návratu.
 


 

Po teoretické stránce je jednoduchá. Po praktické je těžší. Představme si kabalu jako velký svazek klíčů. Každý klíč odemyká určité dveře. Každé dveře jsou jiné, a to co je za nimi, je také pokaždé něco jiného. Jen málo lidí dovedlo a dosud dovede pracovat s tímto schématem pro jeho složitost, a proto zůstává pro mnohé tajemstvím a neodhalen. Základní fakta o kabale jsou dost jednoduchá. Žijeme mezi dvěma světy existence. Vnější svět obyčejného světského života a tajuplný vnitřní svět myšlenek, pocitů a duchovních činností. Oba tyto světy jsou ve vztahu k nám skutečné a síly v nich působící je možné přeměňovat a převádět z jednoho do druhého, vše je se sebou propojený a na sobě navzájem závislý. Kabala znamená poznání, které pochází z duše a může nám pomoci k pochopení vlastní osobnosti. Ukáže nám naše zvolené životní a učební úlohy. Globálně se kabala opírá o studium Tóry /pět knih Mojžíšových/ a vychází z toho, že všechny vesmírné zákony lze určit podle čísel, a nic není náhodné. 

KABALA také zahrnuje myšlenky o původu Vesmíru, Andělské hierarchii i praktickou magii. Nejdůležitějším, zároveň jedinečným kabalistickým symbolem kabaly je » strom života Židovská víra zpočátku přijala za svůj mistrovský znak hexagram (neboli štít Davidův), později došlo k rozvinutí velice složitého schématu  známého jako  STROM ŽIVOTA.
 

Stručný popis: Fyzicky se nacházíme v 10. sefiře (Malchut, Království) a máme přímé napojení na sefiry 9 (Jesod, Luna, Ego), 7 (Netzach, Venuše, emoce), 8 (Hod, Merkur, myšlení). Potřebujeme se přitom dostat ke svému Slunci, k Já, ke své podstatě přirozenosti – k 6. sefiře, Tipheret, která nám otevře široké duchovní obzory, neboť je svými stezkami (spojnicemi) přímo napojena na osm dalších sefirot a může nás vést přímo k Božské sefiře 1 (Kether, Koruna). Na cestě mezi 9. a 6. sefirou se musíme srovnat s prahem probuzení – stezkou mezi 7. (Venuše, aktivní jednání) a 8. (Merkur, pasivní jednání) sefirou. Máme se učit myslet (8) srdcem (7) a cítit (7) mozkem (8). Běžná mysl (8) člověka je podmíněna kulturou (7) člověka, je podmíněna všemi prokletími, jež v sobě máme naskládána. Naše jemněhmotná éterická těla jsou prošpikována všemi možnými emocionálními útoky, které proti nám kdo kdy vyslal. Abychom se různými vzpomínkami a pocity neničili, a neměli pocity viny, je třeba hned čistit, přijmout a s láskou propustit. Než se dostaneme ke Slunci, ovládá náš život Luna (9) se všemi předem danými postoji a reflexy, které jsou tam pevně zabudované, ideál Ega vytvořený výchovou. Jupiter nám všechno dopřeje a Mars nás svým úderem učí soudnosti . . .
 


 

Kabala učí o spojení příčiny a následku mezi duchovními zdroji, které se podle absolutních zákonů sjednocují do jednoho vznešeného cíle: a to je splnění karmického úkolu a programu, který nám předali naši rodiče. Pro náš vzestup je tedy nejprve nutno zpracovat a ovládnout naše myšlení (triáda 8-9-10), činy (triáda 7-9-10) a emoce (triáda 9-8-7), viz. schéma. V přímém napojení na Slunce (6) nám brání Luna, (9), tedy naše Ego. Skoro všechny nauky říkají nebo naznačují, že duchovnost je konec Ega. Proč ale Ego nemá strach z duchovnosti? Ego je přizpůsobivé, chce se povyšovat a vynikat.
 

Karmická kabala » zjišťuje veškeré příčiny toho, proč se mi v životě vůbec nedaří, proč  neustále narážím na nějaké nebo stejné překážky, proč si neustále přitahuji komplikované vztahy a partnery, proč mě neustále někdo ponižuje, proč jsem v nějaké oblasti stále jako v začarovaném kruhu, ale také možnosti – jak si přitáhnout, to co potřebuji, zdali mám sílu překonávat překážky, jestli se po mě chce, abych vytrvala v určité situaci, nebo jestli mám v životě prodělat změnu.

KABALA . . .