Zákon přitažlivosti

CESTA KE ŠTĚSTÍ . . .

Všichni pracujeme s jednou nekonečnou silou. A všechny nás provázejí naprosto stejné přírodní zákony vesmíru, které jsou tak přesné. Ať už jsme kdekoli » v Indii, Austrálii, na Novém Zélandu, New Yorku » všichni pracujeme s jednou silou. Jedním zákonem. A tím je přitažlivost!

 

"Zákon přitažlivosti" funguje od počátku věků. Existoval odjakživa a bude existovat i nadále. Je to jeden z nejmocnějších přírodních zákonů, který určuje úplný řád vesmíru, každý okamžik našeho života. Každý vyzařujeme nějakou energii a záleží na to, jakou energii vyšleme a to buďto ve formě myšlenek, nebo slov. Naše činy jsou negativní, neutrální a pozitivní. Tyto činy mají vliv na náš další život . . .
 

Zákon přitažlivosti funguje vždy, ať už tomu věříte, nevěříte, chápete, či nikoli! Fungoval ve vašem životě, i v životech jiných lidí po celá staletí. Spousta významných lidí, umělců jako byli: William Shakespeare, Ludvig van Beethoven, jej vyjádřili hudbou. Umělec Leonardo da Vinci, "zákon přitažlivosti" vyobrazil ve svých malbách. Významní myslitelé včetně Sokrata, Platona, Pythagora, sira Isaaca Newtona, se o něj podělili ve svých spisech a učeních. Jejich jména se stala nesmrtelná a jako legendární osobnosti přežily staletí . . .

 

Zákonem přitažlivosti » utváříme svůj život, a platí to u každého člověka! Každý den vyrůstá z toho předchozího, stejně jako dnešní den je zárodkem zítřejšího dne. Každá myšlenka vyrůstá z myšlenky, která ji předcházela. Současný stav naší mysli je vždy pánem našeho osudu. Prožívání a skutky v přítomném okamžiku sebou nesou neomezenou moc řídit svůj vlastní osud. Pokud na nějaký úder reagujete například zlým protiútokem, vpustíte do svého podvědomí negativní pocity. A ty začnou ubližovat vaší karmě. Negativní emoce tvoří negativní karmu. Mějte na paměti, že každá vaše negativní myšlenka zůstává ve vašem energetickém poli. Ať už se jedná o pocit viny, strach, žárlivost, chamtivost. Vy začnete spouštět negativní program ve svém současném životě. Když jste si tohoto mocného zákona vědomi, pak si také uvědomíte, jak neuvěřitelně mocni jste – že jste schopni myšlením tvořit svůj život, svoji přítomnost i budoucnost !!!  Jestliže budete mít čistou karmu, bude i váš osud dobrý. Zákon přitažlivosti je totiž neustále v akci, tak jako jsou naše myšlenky, pocity, slova. Funguje natolik, nakolik myslíme. Kdykoli nám myšlenky, pocity, slova plynou, působí na nás zákon přitažlivosti. Všechny myšlenky a slova mají svou sílu a opravdu dokáží ublížit. Všechno je energie, která se vždy nějakým způsobem zhmotní.


Proto i slova představují energii, kterou vysíláme, a je tedy důležité, zda jsou to slova láskyplná, či slova plná strachu, nenávisti, soudů a pomluv. A co je z pohledu karmy nejhorší? Přát špatné druhému! Touto negativní energií totiž sami vytvoříte program destrukce svého osudu. Negativní myšlenky mohou kumulovat. Nahromadíte-li jich moc, nejčastěji se projeví ve formě těžkých nemocí.

 

 

Přitahujte dobro místo zla . . .

 

 

Začněte tím, že budete jednoduše mluvit a přemýšlet o tom, po čem toužíte. Problém je v tom, že většina lidí přemýšlí o tom, "co nechtějí" a diví se, proč se jim tyto věci pořád dokola stávají.

 

"Zákon přitažlivosti" je mocným přírodním vesmírným zákonem, který nerozlišuje dobré a špatné věci, nestará o to, zda to, co vnímáte » je dobré nebo špatné, či zda to chcete, nebo nechcete. Odpovídá pouze a jen » na vaše myšlenky. Přijímá pouze vaše myšlenky a odráží k vám nazpět pouze takové situace, které v životě máte. Nic nehodnotí, ani nepřidává. Nezáleží na tom, KDO nebo KDE jsme. Jsme to "MY", kdo uvádí "zákon přitažlivosti" v život, a činíme tak jenom svými myšlenkami. Vše, co přichází do našeho života, do něj přitahujeme, a to na základě našich představ, které máme ve své vlastní mysli. Jsou to ty skutečnosti, které si představujeme. Cokoli se nám honí hlavou, to k sobě přitahujeme.

 

Takže pokud se díváte - na horu dluhů a je vám z ní mizerně » je to signál, který vysíláte do Vesmíru. „Cítím se opravdu mizerně kvůli všem těm dluhům, které mám“. Takto si to pro sebe potvrzujete. Cítíte je ve všech sférách svého bytí. Proto jich budete mít ještě víc . . .

 

Pokud jsme schopni přemýšlet o tom, co chceme, a uděláme z toho hlavní myšlenku, přivedeme to i do svého života. Díky tomuto nejmocnějšímu zákonu se myšlenky stanou v našem životě realitou. Naše myšlenky se uskuteční! Zopakujte si tato slova a nechte je prosáknout do vědomí. Naše myšlenky se stávají realitou!


 

Podobné věci se přitahují . . .

 

 

Nejjednodušší způsob, jak se dívat na "zákon přitažlivosti", je pro mě ten, když sebe vnímám jako magnet a vím, že k sobě jiný magnet přitáhnu. (John Assaraf)

 

Zákon přitažlivosti v zásadě říká, » že podobné věci se přitahují. Fakticky však hovoříme o úrovni myšlenek. (Bob Doyle)  Jestliže, to vidíte v mysli, budete to jednou i držet v rukou. (Bob Proctor)

 

„Každá vaše myšlenka je realita – síla.“ (Prentice Mulford – 1834-1891)

 

Využítí zákonu přitažlivosti v praxi