BÍLÁ A ČERNÁ MAGIE

 

 Magie » » » jedná se o soubor znalostí a schopností, které slouží k ovládnutí a využití síly energie, která nás obklopuje. Je to umění ovládat energii v sobě, i kolem sebe, neboť každý z nás je energeticky spojen s okolím. Magie je mince o dvou stranách, rozděluje se na černou a bílou, podle toho, jaký je záměr rituálu a s jakými silami pracuje, lze ji využít jak ku prospěchu ostatním, stejně tak s ní lze velmi dobře ublížit. Oba zmíněné typy magie se užívají k usměrňování energie, ovšem velmi se liší typem energií, jenž využívají. Ve skutečnosti oba druhy magie fungují na stejných principech. Zásadní rozdíl v působení černé a bílé magie je v tom, že dobro podporuje dobro a přitahuje ještě větší dobro, zatímco zlo podporuje zlo a přitahuje ještě větší zlo. Dobro nebo zlo se postupně násobí a vytváří v životě mága nebo jiných účastníků řetězce událostí, které vedou k dobru (v případě bílé magie) nebo ke zlu (v případě černé magie). Není možné praktikovat černou magii a očekávat pozitivní výsledky a stejně tak bílá magie neprodukuje zlo . . .

Bílá magie » je naukou o duševní síle a jejím efektivním využití pro druhé (probouzí lásku, radí v problémech, odvrací kletby), nikomu neubližuje, nerozbíjí vztahy ani rodinu, nepřeje nikomu nic špatného, tudíž se vyhýbá čemukoliv, co by mohlo napáchat škody a směřuje energii ku prospěchu lidem. Naprostým protikladem bílé magie je pak »

Magie černá, která ostatním ubližuje, je naukou o tělesně - duševní síle a jejím efektivním využití pro sebe a jen zřídka kdy pro druhé. Využívá sobeckých a destruktivních sil, jejím symbolem je obrácený pentagram, který v sobě udržuje negativní energii, sleduje pouze osobní cíle, má za cíl někomu uškodit a ublížit mu (čarování ze žárlivosti, snaha rozbít manželství, seslat neštěstí na nenáviděnou sokyni nebo svést ženatého či vdanou, takové příběhy se objevují napříč celou historii...) V praxi se černá magie nejčastěji projeví onemocněním, zdravotními poruchami, ztrátou majetku, společenským propadem anebo pracovními neúspěchy. Bílá nebo černá magie je ale volená a praktikovaná vědomě. Při černé magii přislíbí mág svou duši ďáblu. Po svojí smrti potom musí mág ďáblovi sloužit. Jako protislužbu má v průběhu svého života síly, které může využívat ke svým egoistickým cílům.

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 

Bílá a černá Magie . . .

 Ochranná Magie . . .