Obrana proti magickému útoku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magie vždy podléhá zákonu akce a reakce. To znamená, že všechno zlé se nám vrátí nazpět. Bránit se proti negativním energiím, rizikovým magickým praktikám, jako jsou kletby, uhranutí a uřknutí, se můžeme různými způsoby.

 

Máme dvě nejznámější kouzla proti magii:

A) Magický světelný štít

B) Magické zrcadlo

 

B) Železná /kamenná/ zeď

 

 

A) Magický štít

Toto je základní technika » jak si vytvořit ochranné magické ochranné pole kolem své osoby, či místa, aby jste si udrželi nežádoucí energii od těla. Základní obranou je ochrana těla, kdy si kolem sebe vizualizujeme bílé světlo a nepropustnou membránu (např. ve tvaru bubliny), na kterou se zastavují magicky vytvořené útoky a kterou dovnitř nic zlého neprostoupí. U tohoto typu ochrany je nejobvyklejší použít vlastní energii, průšvih je když zrovna žádná není po ruce - alkohol a psychické vyčerpání vaše štíty nepříjemným způsobem zeslabují a připravují vás i o energii k akutní ochraně - tak pozor! Po vytvoření štítu zviditelněte negativní energii jak ztéká po štítech a je neškodně pohlcována zemí. Světelný štít svého nositele ochrání a posílí, stejně tak chrání před magickým útokem.  Podobně můžete chránit svůj domov a svoje blízké. Pro začátečníky je i vhodné, ukotvit ochranná pole hmotnými objekty, vhodné jsou rozmanité kameny, vyřezané runy, talismany… Ale to co skutečně chrání, podstata věci, je vizualizace a vaše víra. Představte si daný objekt nebo osobu, kterou chcete ochránit, v obalu, jakési bublině. Vytváříte si jí tak, že si jí vizualizujete (vše si představujete) - tj. že si ve své mysli vytvoříte štít, který bude odrážet vše špatné zpět k sesilateli, původci negace, a vložíte ho do prostoru tak, abyste byli v něm. Zároveň si kolem sebe vytvoříte sluneční světlo, které Vaší auru posiluje a zesiluje ji. To vás rovněž může ochránit. Chce to však stále pracovat na svých vizualizačních schopnostech, až nakonec dokážete vytvořit třeba i trvalou ochranu svého domova. Když selže duchovní obraz, je jedno kolik run a do čeho jste vyřezali, nebo kolik talismanů máte.

Magický štít používáme jen tehdy, když nechceme kouzlo vracet k sesilateli a nebo ho chceme už z principu zničit.

 

 

B) Magické zrcadlo

Je to podobné obranné kouzlo, jak magický štít s tím rozdílem, že magické zrcadlo vrací seslané kouzlo k sesilateli (útočníku). Totiž v každém kouzlu je informace o tom, kdo byl jeho tvůrcem. Jde tedy také o jednostanný světelný štít (např. ze skla nebo zrcadla)...Vizualizujte vnější část štítů jako dokonalé, všeodrážející zrcadlo, které odvrátí energie všech druhů a původů tam odkud přišly.

 

C) Kamenná (železná) věž

tato metoda spočívá v tom, že své tenoučké štíty proměníte v masivní pevnost, která odolá čemukoliv. To vyžaduje hodně energie a cviku, ale když vás kosí masivní vlny negativní energie, vážně to pomáhá.

 


D) Magické předměty

 

   Jedná se o celou řadu předmětů, o kterých mág předpokládá, že mu mohou být při provozování magické praxe nějak nápomocné, důležité. Nejznámějšími magickými předměty jsou např.: magická hůlka, křišťálová koule, magický meč, magická zrcadla a lampy. Aby byla účinnost těchto předmětů co nejvyšší, měl by být výrobcem předmětu mág sám. Výroba takového předmětu je náročná na čas, znalosti i zručnost.  Při provozování magie se hojně také používají různé magické rostliny, drogy, halucinogeny.

 

Talismany a Amulety pro štěstí (ochranu) - jsou předměty úzce spjaté s magií. Mohou svému nositeli přinášet štěstí, zdraví, duchovní ochranu. Mezi amuletem a talismanem je rozdíl, který ne každý zná. Talisman je předmět, který má za úkol svému majiteli a nositeli přinést štěstí nebo lásku. Je obranným nástrojem proti magii a používá se k různým druhům rituálů.

 

Talismany mívají podobu buď přívěsku na krk, nebo drobnosti, kterou člověk nosí u sebe. Dobrý talisman by měl být jedinečný originál, vyrobený ručně, pokud na to máte zručnost a schopnosti, pak nejlépe vlastnoručně. Talisman vyrábějte v době, kdy měsíc dorůstá. Můžete do něj vložit určitý úkol nebo přání. Může jím být opracovaný kámen, usušené okvětní lístky vložené do vlastnoručně ušitého pytlíčku. Lidově zažitými talismany jsou čtyřlístek pro štěstí, podkova nebo šupina z kapra.  Některé symboly, které lze pro talisman použít jsou: klíč – otevírá cestu ke štěstí, slon – symbol klidu, jistoty a všeobecného štěstí, drak – strážce, přináší energii a jistotu.
 

Amulety mají svého majitele chránit před negativními energiemi a věcmi, před zlem obecně. V minulosti se dávali do hrobek, zakopávali před práh domu a podobně. Nejznámějším magickým amuletem je pentagram bílé magie, ten chrání člověka před všemi negativními energiemi, kletbou, uhranutím. Dále se používá šesticípá Davidova hvězda, dva rovnostranné trojúhelníky, tzv. hexagram, který byl jakožto symbol známý už ve starém Egyptě. Je znakem a symbolem života, mužské a ženské energie, vody a ohně, vzduchu a země. Je obvykle vnímán jako židovský symbol, není jim však specificky. Dalšími známými amulety jsou skarabeus, posvátný brouk starého Egypta, kříž a křížek,  Fátimina ruka – chránící před zlými energiemi v islámu. Pokud si chcete amulet sami vyrobit, měli byste tak činit za doby ubývajícího měsíce.


 

E) Tvá víra tě ochrání

OCHRÁNÍ platí nejen pro katolíky. Člověk, který věří v jakéhokoliv boha či pozitivní vyšší moc, a o svou víru se dokáže opřít, má podstatně vyšší šanci že v pohodě překoná drobné vyrovnávající ozvěny svého vlastního díla i případný útok. Není divu, že téměř všichni z adeptů magie ji provádí pod záštitou nějaké víry (byli i mágové, kteří kouzlili ve jménu Krista, ať se to dnešním křesťanům zdá jakkoliv podivné).

 

F) Vymítací rituály

(na duchy, astrální démony a jim podobné…)

Že vám život znepříjemní duch nebo démon se vám může stát i pokud jste úplný laik, lidé, kteří aktivně pracují se svou energií (magici, léčitelé, …) se k tomuto vysloveně vybízí jako otevřené a velké zdroje energie, jejich mysl jej navíc citlivější na nadsmyslné jevy, a tudíž pro duchy snáze napadnutelná. Když máte podezření, a nebo dokonce přímo víte, že váš nějaký duch či démon obtěžuje, je vhodné použít tento univerzální vymítací rituál.

 

Přerušte kontakt s osobami, které ve vás negativní pocity vyvolávají. Pro odpoutání negativních spojení si představte magický meč, který nechtěná pouta přetne. Imaginárním mečem přetneme pouto, pásku nebo paprsek, který nás s útvarem pojí. Magickou očistu provádíme za pomoci soli, vykuřování a svící. Aby zaklínadla fungovala, je třeba především věřit v existenci magie jako takové a sílu samotných čaromocných slov. Všem, a to zejména začátečníkům: drogy ne! a co se týče alkoholu: oslabuje vaše energetické pole, vámi vytvořené ochrany, štíty a dokonce vyslaná kouzla. Drží vás ve fyzickém světě a svým způsobem dokonce brání kouzlit!

 

Cítíte, jakoby nad vaším životem visela kletba? Cítíte, jakoby vás přemohli zlé síly nebo negativní energie? Vím, jak Vás zbavit těchto negativních sil a černé magie. Chraňte se před negativními energetickými vlivy! Ochranná magie, vymítání negativních entit a osvobození od černé magie patří k mým nejdůležitějším službám. Mé klienty zbavuji negativních vlivů a vytvářím pro ně energetickou ochranu, popř. individuální ochranné amulety.

 

Potřebujete pomoc nebo máte nějaký vážný problém ??? 

ZDE mě můžete kontaktovat!

 

 

Magie a čarování . . .